Två kvinnor skakar hand.

Hövlighet kan öka välmående och prestation

Hövlighet på jobbet påverkar både prestation och hälsa. En ohövlig ton kan lätt sätta sig i hela företagskulturen. Nu testar forskare en ny modell på svenska arbetsplatser som ska motverka ohövlighet. 

Att någon inte hälsar på dig på morgonen eller himlar med ögonen när du pratar på ett möte, är exempel på ohövligt beteende. Ett alldeles för vanligt fenomen på svenska arbetsplatser. Svensk forskning, som Chef tidigare rapporterat om, visade att 73 procent av arbetstagarna blivit utsatta för ohövligt beteende från en kollega under det senaste året. Och 52 procent blivit utsatta för ohövlighet från sin chef.  Dessvärre erkänner dessutom 66 procent att de själva utsatt andra för det. 

”Det finns en tydlig koppling mellan brist på hövlighet och psykisk ohälsa, säger Kristoffer Holm, forskare vid Malmö universitet som doktorerat på ohövlighet, till tidningen Sunt Arbetsliv.

I sin doktorsavhandling såg han att ohövlighet inte bara drabbar den utsatte, utan att även åskådare mår sämre av att bevittna ohövlighet. Ohövligheten kan lätt eskalera och leda till grövre kränkningar. 

”Det kan befästa sig i kulturen på en arbetsplats och bli en del av vardagen. Det sprider sig. Och när konflikter väl har pågått ett tag är de svåra att byta upp”, säger Kristoffer Holm som i sin avhandling skriver att det som chef är viktigt att ha nolltolerans mot respektlösa beteenden.

Medan mobbning är relativt väl beforskat har inte ohövlighet fått lika mycket uppmärksamhet. 

vanligtpajobbet

Läs också: Stressforskaren: Vänlighet på jobbet minskar stress

Kristoffer Holm har dock precis dragit i gång ett nytt forskningsprojekt där en ny amerikansk modell ska vidareutvecklas och testas på ett antal svenska arbetsplatser. Om projektet lyckas är det tänkt att modellen tillgängliggörs utan kostnad för alla arbetsplatser 2024. 

Det finns redan ett stort behov av åtgärder. Flera personer har tagit kontakt med Kristoffer Holm som hoppas att detta arbetssätt kan förebygga många problem på svenska arbetsplatser. 

”Sådant som stressrelaterad ohälsa och PTSD. Det är ett sätt att få bukt med problem innan de växt sig så stora att det leder till allvarligare fall av kränkande särbehandling och mobbning.” 

Projektet heter Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att förbättra den sociala arbetsmiljön och finansieras av Afa Försäkring. 

Ohövliga beteenden som kan sprida sig

  • Inte hälsa
  • Undanhålla viktig information
  • Exkludera någon från fika och lunch
  • Himla med ögonen när någon pratar
  • Avbryta och inte låta någon prata klart
  • Fientligt kroppsspråk
  • Kommentera nedsättande om någon annan
  • Avhålla sig från att ge välförtjänt beröm 
  • Ifrågasätta någons kompetens
  • Inte fråga eller inkludera personer i diskussioner 

Så här ska det gå till

Den amerikanska modellen har tidigare utvecklats för att användas av personal på sjukhus för krigsveteraner och består av workshops ungefär en gång i månaden i sex månader. Grupperna får även göra egna arbeten mellan träffarna.

Man synliggör vikten av hövlighet, visar på exempel när det fungerat bra, hittar hinder och fallgropar för hövligt beteende och bestämmer vilka normer och vilket klimat man vill ha på arbetsplatsen. Efter det första halvåret ska arbetet integreras med arbetsplatsens eget systematiska arbetsmiljöarbete. 

Många säger inte ifrån vid etiska övertramp på jobbet.

Läs också: Därför säger vi inte ifrån på jobbet

orkester_1800
Utbildning

Utveckling av grupp och ledare

Denna klassiska utbildning ger dig djupgående insikter om dig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden. Alla borde gå den!

Relaterade artiklar

Man sitter på golvet med en bärbar dator i knät
Arbetsmiljö

Sifo: Fortsatt hemarbete 2022

Det nya arbetssättet är här för att stanna. Enligt en ny Sifo-undersökning kommer de som jobbat hemifrån fortsätta med det i år. Vanligast är att arbeta hemifrån några dagar i veckan. I och med det kommer ergonomin på hemmakontoret  ha ännu större betydelse.

Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, erbjuder sina medarbetare förmånscyklar. Foto: Nils Petter Nilsson
Annonssamarbete Chef + Bikelease

”Förmånscykel ger gladare medarbetare”

För två år sedan valde Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, att erbjuda alla medarbetare förmånscyklar. ”Det är ett prisvärt sätt att förbättra folkhälsan och få gladare medarbetare”, säger han. Från och med den första januari är det dessutom ännu billigare med förmånscykel.
machoindex-illustration
Arbetsmiljö

Larmrapport: Machoattityderna ökar inom samhällsbyggnad

Den skadliga machokulturen i samhällsbyggnad ökar. Det visar Byggchefernas machoindex för 2022 som presenteras idag.

Kontorslandskap
Arbetsmiljö

Ny studie: Kontorsmiljön avgörande för motivationen

Om du som chef känner oro över hur dina medarbetare ska hålla motivationen vid liv när det är dags att gå tillbaka till kontoret är du inte ensam. Var tredje medarbetare mellan 35 och 49 år tvivlar nämligen på att arbetsgivarna kommer kunna skapa motivationen för att de ska komma in till kontoret. Det visar undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av MER Arkitekter.

en kvinna sitter framför sin dator och ser frustrerad ut. I bakgrunden samtalar kollegor.
Arbetsmiljö

Dålig företagskultur stressar anställda

En negativ företagskultur är den största orsaken till stress på jobbet, enligt en ny undersökning. På andra och tredje plats kommer hög arbetsbelastning och brist på resurser.

En kvinna arbetar framför datorn i sitt hem.
Arbetsmiljö

Hälften får mer gjort på distans än på kontoret

Hälften jobbar mer när de arbetar hemifrån än när de är på den gemensamma arbetsplatsen, visar en ny Novus-undersökning. Den visar också att en majoritet vill fortsätta jobba på distans, till viss del eller helt. Men allt fler får inte den flexibilitet de önskar av arbetsgivaren. 

Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 sätt för chefer att öka engagemanget – redan i dag

Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin. Men det finns flera enkla saker som du som chef kan göra direkt för att vända trenden. Vilket av tipsen tänker du börja med?
En kvinnlig läkare iförd munskydd tittar ut genom ett fönster och ser stressad ut.
Arbetsmiljö

Ny rapport: Arbetsmiljön orsakar långtids­sjukskrivningar

Det är arbetsmiljön som framför allt orsakar att människor blir långtidssjukskrivna. Det visar en ny rapport från TCO. De främsta riskorsakerna bedöms vara: hög arbetsbelastning, lågt inflytande över det egna arbetet, fysisk trötthet efter jobbet och bristande stöd från chefer.