Hövlighet kan öka välmående och prestation

Hövlighet på jobbet påverkar både prestation och hälsa. En ohövlig ton kan lätt sätta sig i hela företagskulturen. Nu testar forskare en ny modell på svenska arbetsplatser som ska motverka ohövlighet. 

Arbetsmiljö
Text: Sara Hasbar
Publicerad
Två kvinnor skakar hand.

Att någon inte hälsar på dig på morgonen eller himlar med ögonen när du pratar på ett möte, är exempel på ohövligt beteende. Ett alldeles för vanligt fenomen på svenska arbetsplatser. Svensk forskning, som Chef tidigare rapporterat om, visade att 73 procent av arbetstagarna blivit utsatta för ohövligt beteende från en kollega under det senaste året. Och 52 procent blivit utsatta för ohövlighet från sin chef.  Dessvärre erkänner dessutom 66 procent att de själva utsatt andra för det. 

”Det finns en tydlig koppling mellan brist på hövlighet och psykisk ohälsa, säger Kristoffer Holm, forskare vid Malmö universitet som doktorerat på ohövlighet, till tidningen Sunt Arbetsliv.

I sin doktorsavhandling såg han att ohövlighet inte bara drabbar den utsatte, utan att även åskådare mår sämre av att bevittna ohövlighet. Ohövligheten kan lätt eskalera och leda till grövre kränkningar. 

”Det kan befästa sig i kulturen på en arbetsplats och bli en del av vardagen. Det sprider sig. Och när konflikter väl har pågått ett tag är de svåra att byta upp”, säger Kristoffer Holm som i sin avhandling skriver att det som chef är viktigt att ha nolltolerans mot respektlösa beteenden.

Medan mobbning är relativt väl beforskat har inte ohövlighet fått lika mycket uppmärksamhet. 

Kristoffer Holm har dock precis dragit i gång ett nytt forskningsprojekt där en ny amerikansk modell ska vidareutvecklas och testas på ett antal svenska arbetsplatser. Om projektet lyckas är det tänkt att modellen tillgängliggörs utan kostnad för alla arbetsplatser 2024. 

Det finns redan ett stort behov av åtgärder. Flera personer har tagit kontakt med Kristoffer Holm som hoppas att detta arbetssätt kan förebygga många problem på svenska arbetsplatser. 

”Sådant som stressrelaterad ohälsa och PTSD. Det är ett sätt att få bukt med problem innan de växt sig så stora att det leder till allvarligare fall av kränkande särbehandling och mobbning.” 

Projektet heter Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att förbättra den sociala arbetsmiljön och finansieras av Afa Försäkring. 

Ohövliga beteenden som kan sprida sig

 • Inte hälsa
 • Undanhålla viktig information
 • Exkludera någon från fika och lunch
 • Himla med ögonen när någon pratar
 • Avbryta och inte låta någon prata klart
 • Fientligt kroppsspråk
 • Kommentera nedsättande om någon annan
 • Avhålla sig från att ge välförtjänt beröm 
 • Ifrågasätta någons kompetens
 • Inte fråga eller inkludera personer i diskussioner 

Så här ska det gå till

Den amerikanska modellen har tidigare utvecklats för att användas av personal på sjukhus för krigsveteraner och består av workshops ungefär en gång i månaden i sex månader. Grupperna får även göra egna arbeten mellan träffarna.

Man synliggör vikten av hövlighet, visar på exempel när det fungerat bra, hittar hinder och fallgropar för hövligt beteende och bestämmer vilka normer och vilket klimat man vill ha på arbetsplatsen. Efter det första halvåret ska arbetet integreras med arbetsplatsens eget systematiska arbetsmiljöarbete. 

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden