Fyra digitala förslag chefen ska ha koll på

Verksamhetsutveckling
Text:
Publicerad
Foto: Pixabay

Digitaliseringskommissionen från Statens offentliga utredningar (SOU) har utrett vad Sverige behöver göra för att bli världsledande inom digitalisering.

I veckan lämnade kommissionen över rapporten ’Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden’ med flera förslag på vad de kommit fram till att regeringen behöver göra för att lyckas.

Här är fyra av deras förslag som du som är chef borde ha koll på.

1. Förändrade regler om nyttjande- och delningsekonomin.

Delningsekonomiföretag som Uber, Airbnb och Helpling fortsätter att poppa upp. Företagen har inneburit en helt ny konkurrens för traditionella företag och det pågår just nu en utredning om Ubers taxiverksamhet är laglig och bolaget anklagas dessutom av Transportstyrelsen för att vara skattesmitare. Vad har den här sortens företag för ansvar, skyldigheter och rättigheter?

Det behövs ses över ur arbetsrättslig synpunkt – och med konsumentlagstiftningen i åtanke, enligt utredningen. Förändringar i lagstiftningen kommer också betyda nya villkor för dig som arbetar inom liknande företag och indirekt för dig som har dem som konkurrenter.

 

2. Digitalt kompetenslyft för ledare i offentlig sektor

Ledare i Sveriges kommuner och landsting måste få bättre utbildning och mer kunskap om digitaliseringen, dess möjligheter och hur den kan användas, enligt förslaget.


3. Utvecklingsprogram för näringslivets digitalisering. 

Mellan 35 och 53 procent av jobben kommer att försvinna på grund av robotifiering, automatisering och digitalisering under de kommande 20 åren visar olika beräkningar. Utvecklingen kommer visserligen att skapa nya jobb men förmodligen inte i samma hastighet.

För att hantera utvecklingen föreslås att Tillväxtverket ska inrätta ett program för att främja näringslivets digitalisering i små och medelstora företag.


4. Förbättrad digital arbetsmiljö.

Digitalisering och ny teknik har gjort att vi kan jobba hemifrån, sparar restid och kan kommunicera på helt nya sätt. Men det innebär också att du alltid kan vara tillgänglig och kan ta med dig jobbet hem i större mån. Kommissionen föreslår därför att Arbetsmiljöverket ska granska den digitala arbetsmiljön och hur den hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden