Forskning: 4 fällor som gör lögn till sanning – på jobbet

Undanhålls dåliga nyheter på din arbetsplats? Då kan ni vara drabbade av en kultur där lögner blivit normen. Nu visar forskning att det framför allt finns fyra faktorer som styr det här beteendet.

Konflikthantering
Publicerad

Du minns nog Transportstyrelsens IT-skandal som avslöjandes för några år sedan. Att känslig information, som att fordons- och körkortsregistret kan ha hamnat i händerna på en främmande mak, spreds gjorde att generaldirektören Maria Ågren fick lämna sin post.

Det dröjde innan regering Stefan Löfven informerades om IT-affären vilket ledde till att två stadsråd samt en statssekreterare fick avgå. Många menade att de hade kunnat förhindrats om Säpos larm om outsourcingen två år tidigare hade tagits på allvar. Men en förklaring var att det länge var oklart om vilken beslutsfattare som skulle informeras om de dåliga nyheterna.

Vill du undvika en av dessa fällor? Ledarutvecklaren Ron Carucci och hans kolleger har forskat i ämnet och hittat fyra faktorer som gör att vissa organisationer hemlighåller information från varandra. Här är slutsatsen från studien, som även publicerats i Harvard Business Review (HBR).

1) Det saknas en tydlig strategi

Om ditt företag har en budget, mål och värderingar som inte är förankrade hos medarbetarna är sannolikheten högre att ni börjar snedvrida information. Om det till exempel finns orealistiska tillväxtmål kommer hela organisationen anpassa sig efter det – även om de just är orealistiska. Då kommer lögner smyga sig in för att hålla alla nöjda.

För att undvika det här behöver hela organisationen vara med när stora strategiska besluts tas för att det ska på allvar ska få fäste och känns realistiskt.

2) Fel personer belönas

Om det upplevs att olika medarbetares bidrag till arbetsplatsen värderas felaktigt eller orättvist ökar risken för att undanhållande av information sprider sig, visar Ron Carcuccis forskning. Det kan vara att en medarbetare känner att ens närmsta chef inte har koll på vad man gör på jobbet och därför inte får rätt uppskattning för sina insatser.

Det leder i sin tur till medarbetare känner sig tvingade att försköna sina prestationer. De kommer även försöka att slippa ansvar – eftersom de till slut kommer sakna ett emotionellt band till organisationens framgång.

3) Ledningen träffas sällan

Ibland måste organisationens högsta beslutsfattare samlas för att ta avgörande beslut i kniviga frågor. Men om det saknas en effektiv process för hur och framför allt när beslutsfattarna ska träffas är risken istället att rykten får fäste i jobbkorridorerna. Detta kan förklaras med att många chefer tycker att de sitter i för många och för långa möten, vilket även Chefs undersökning visar. Men risken är ändå att om den här typen av möten uteblir kommer risken för att information blir dold öka.

Om organisationen styrs med ständiga och uppföljande möten ökar dock möjligheten till att möten blir mer ärliga – speciellt när det kommer till att leverera dåliga nyheter.

4) Dåligt samarbete mellan avdelningarna

Nästan all forskning pekar på att organisationer där det finns ett fungerande samarbete mellan olika avdelningar har större chans att lyckas. Det här bekräftar också studien. Om det finns stängda dörrar mellan olika verksamheter ökar också risken för att lögner blir normen. Risken är nämligen är att avdelningar kan ställas mot varandra där slutsatsen blir att en avdelning måste ha rätt och den andra ha fel vilket gör att information kommer förvanskas.

Om ditt företag tar tag i dessa fyra frågor kommer ni garanterat minska möjligheten för att lögner sprider sig och information undanhålls. I slutändan är ju en ärlig arbetsmiljö något som alla inblandade vinner på i slutändan.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden