Företagskultur

Fortsättningsvis använder vi begreppet företagskultur, men
det är lika relevant för alla typer av organisationer.

Företagskultur är ett begrepp som sedan mitten på 1980-talet har blivit
etablerat på managementscenen. Verksamhetens kultur är uppbyggd av de
värderingar och normer, definierade eller implicita, som har uppstått genom
historiska händelser, starka personligheter eller genom ett medvetet utvecklings-
arbete. Någon har kallat företagskulturen för medarbetarnas inre kompass. Det
är företagskulturen som avgör längd och frekvens på möten, klädsel, internt dia-
logklimat, längd på rapporter och så vidare. Företagskulturen skapar en känsla
av samhörighet hos medarbetarna.

Den person som kanske främst har företrätt intresset för organisationens
kultur är MIT-professorn Edgar H  Schein med boken Organizational Culture
and Leadership som kom ut 1985. Schein betonade utmaningen i att ändra en
företagskultur och han benämner de direktörer som verkligen lyckas med denna
enastående uppgift för kulturella hybrider. En sådan är exempelvis Jack  Welch,
som framgångsrikt revolutionerade kulturen inom General Electric.

För att lyckas med en kulturförändring krävs det, enligt Schein, konsensus kring
fem områden:

  1. Verksamhetens affärsidé eller primäruppgift.
  2. Mål med förändringen.
  3. Metoder för att uppnå målen.
  4. Hur framåtskridande mäts.
  5. Strategier för stöd- eller reparationsåtgärder.

Finns det då några kulturella mönster som har visat sig vara mer framgångsrika
än andra? En studie genomförd av Jim Collins och hans forskningsteam där de
över en femårsperiod analyserade och jämförde 28 företag, visade att framgångs-
rika företag lyckades kombinera två delvis motstridiga kulturella normer: disci-
plin och entreprenörsskap. När organisationer växer och komplexiteten ökar är
disciplin ett nödvändigt kulturellt drag för att driva verksamheten professionellt.
Disciplinen kan dock kväva den entreprenöriella andans initiativkraft och riskta-
gande, vilket leder till byråkratiserande av organisationen. Att kombinera dessa
två krafter, disciplin och entreprenörsskap, är enligt Collins ett framgångsrecept
för verksamheter.

Ett exempel på ett svenskt företag som har lyckat med detta är  IKEA. IKEA
har under en lång tid bedrivit ett aktivt kulturarbete där Ingvar  Kamprad har
varit en stark förgrundsfigur. Några slagord som myntats av Kamprad i broschy-
ren En möbelhandlares testamente som delas ut till nyanställda är:

  • ”Dyra lösningar är ofta undertecknade av medelmåttor.”
  • ”Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium.”
  • ”Spill inte kraften på att övertala mig, genomför i stället projektet.”
  • ”Överdriven planering är företagets vanligaste dödsorsak.”

Ovanstående citat belyser disciplin, främst rörande kostnadsmedvetenhet, och
ett starkt entreprenöriellt klimat. IKEA sprider sin kultur genom symbolik (bil-
der och myter), kulturbärare, utbildning av ”kulturambassadörer” och genom
att chefer föregår med gott exempel.

En annan väletablerad företagskultur är  McDonald’s med  QSCV (Quality,
Service, Cleanliness and Value). Kvalitet, service, renlighet och värde alltså.
Dessa teser ska vara det kitt som håller ihop McDonald’s otaliga restauranger
runt om i världen. Chefer tränas i detta på Hamburger University vid Chicago.
Det finns en tjock manual som beskriver hur budorden omsätts i praktisk
handling. Alla nyanställda får en hård utbildning i QSCV. Filmer som beskriver
 QSCV är alltid på i pausrummet. Grundaren Ray Kroc fungerar som en symbol
för QSCV. Och så vidare.

Det finns många andra exempel, som exempelvis historierna om hur  Apple
och  Microsoft genom disciplin och entreprenörsskap gjorde resan från garage-
verksamheter till vad de är i dag.

Rätt använt så är företagskultur ett effektivt medel för att hålla samman och
styra verksamheten. Läs gärna avsnittet Värderingar i denna bok, som är nära
förknippat med företagskulturen.

Relaterade artiklar

chefboken-think-like-a-rocket-scientist-1
Chefboken

Raketforskare hjälper chefer att göra det omöjliga

Raketforskning tog människan till månen men kan användas till betydligt mer än så. I massivt hyllade ”Think like a rocket scientist” delar tidigare raketforskaren Ozan Varol med sig av lättbegripliga strategier för att faktiskt lyckas med det som verkar omöjligt.

Vetenskapligt grundade strategier, metoder och teorier från Executive MBA-programmet på Stockholms universitet lyfter Pernilla Medsons förändringsledarskap. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Stockholms universitet

Studierna ger riktning och driv in i framtiden

Ledarskapsstudierna på universitetet ger extra energi och visar vägen – precis när det behövs som mest. "Lektionerna är ett tillfälle att lyfta blicken och tänka framtid", konstaterar Pernilla Medson, svensk vd på det digitala hälsobolaget ResMed.
osto%cc%88rd-1
 

Vårda din viktigaste resurs - ditt fokus

Det är inte du eller din dåliga självdisciplin som gör att du inte alltid lyckas med det du tänkt göra. Det är dina strategier och din miljö som behöver förändras. Lär dig att tänka och agera för att skapa en ostörd bubbla för fokuserat arbete.

I nya boken Ostörd – Principer för en skärpt arbetsdag visar forskaren Gisela Bäcklander hur du kan göra. Hon har forskat på självledarskap och anser att det inte hjälper att förändra oss själva och skärpa till oss när vi inte kan fokusera eller får saker gjorda. Det är smartare att ha olika strategier som minskar belastningen för dina kognitiva resurser och ditt arbetsminne. Ledarcoachen Maria Gerlofson sammanfattar Ostörd i senaste Chefboken.

whatsyourproblem_bjornhedensjo-1
Chefboken

Boken som gör dig till mästare på problemlösning

När du försöker lösa problem — ger du dig då på rätt problem? Har du och dina kollegor lagt ner själ och hjärta i något, bara för att efteråt upptäcka att det var fel sak? Då är du inte ensam. Hyllade boken ”What’s your problem?” ger cheferna nycklar till en strategisk superkraft — förmågan att faktiskt lösa rätt problem.

 

chefboken-alltid-relevant-sammanfattning
Chefboken

Så håller sig chefer relevanta

Vad utmärker en bra chef i en tid präglad av artificiell intelligens, enorma utvecklingskliv och ständig digitalisering? I den nya boken "Alltid relevant" guidar digitaliseringsexperterna Ann Helenius och Per Mosseby chefer till vad som krävs för att hinna med i den nya verkligheten — och blomstra i den.
4-day-week
Chefboken

Inför 4-dagarsvecka och vinn i lönsamhet och engagemang

Att jobba fem dagar i veckan är gammalmodigt och hör till 1900-talet. Det är dags att tänka om och mäta de anställdas insats på vad de faktiskt gör på jobbet, inte hur länge de är där.

Andreas Kind, driftchef på Ohlssons AB
 

Driftschefen Andreas räddade medarbetarens liv

Driftschefen Andreas Kind fick en dålig magkänsla när medarbetaren uteblev från jobbet. Han åkte hem till kollegan – och räddade hans liv.
makthavare1800x1013
Ledarskap

Världens makthavare – här är deras 7 ledarstilar under corona

Coronaviruset ställer höga krav på chefer. Inte minst om de leder ett helt land. Chef reder ut hur världens makthavare har agerat i krisen så här långt.