Fler söker stöd för oro och relationer – färre för livspusslet

Ökad sjukskrivning, ökad efterfrågan på psykologsamtal och ergonomigenomgångar. De negativa konsekvenserna av pandemin för såväl arbetsgivare och medarbetare börjar synas.

Arbetsmiljö
Publicerad
Collage: Orolig person i folksamling samt livspussel i form av ett pussel

Sveriges Företagshälsor ser en ökad sjukskrivningstakt från våren och framåt. Till viss del handlar det om fysiska besvär, och efterfrågan på ergonomigenomgångar har ökat. Men främst handlar det om psykisk ohälsa där man önskar stödsamtal och psykologhjälp.

”Det har blivit betydligt fler stödsamtal, både i akut skede och på lång sikt, där det handlar om både om hur man har det på jobbet och hur det är att sitta hemma. Det som är adderat i arbetsmiljön är ju rädslan som smittan ger upphov till”, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor.

Även den nätbaserade psykologitjänsten Bluecall ser ökad efterfrågan. Hos dem har antalet samtal ökat i snitt med 76 procent under perioden mars till augusti. I en undersökning bland sina 50 företagskunder har de också sett att samtalen ändrat inriktning. Relationer – både arbetsmässiga och privata – gick om stress som tidigare legat i toppen på listan. Ångestproblematik har också skjutit i höjden och en av tio anger att de har problem med jobbet.

”Hemarbetet innebär ökad påfrestning på relationerna till dem man bor med, samtidigt som vi har en minskad tillgång till socialt stöd och vårt övriga sociala nätverk. Man kan tänka sig att det nya sättet att arbeta också skapar spänningar och slitningar i arbetsrelationerna, då vi kommunicerar mer digitalt och detta ställer högre krav på kommunikationsförmågan”, säger Milla Leskinen, leg psykolog och chef över psykologiavdelningen på BlueCall.

Däremot har de personer som uppger att de vill ha hjälp med livspusslet minskat under pandemin, vilket är ett tecken på att stressen över motstridiga krav på oss har minskat. Från att ligga på tredjeplats bland de vanligaste samtalsämnen ligger det efter i mars på en sjätte plats.

Chefspsykologen Faysal Rawandozi på Feelgood Företagshälsa säger att vi ännu inte kan dra några slutsatser av det som händer. Men han ser indikationer på en höjd efterfrågan inom vissa områden, som till exempel samtal som handlar om den oro man känner inför rådande situation.

”Tidigare var det mycket utmattningssyndrom, idag handlar det inte i lika hög grad om stressen utan mer om oron – och de förväntade problem som uppstår när man delar hem med två tre personer och samtidigt gör det till en arbetsplats.”

”Man vet sedan tidigare kriser att de riktiga problemen inte drabbas oss under krisen utan först efteråt. Efter finanskrisen 2008 – 2009 ökade antalet suicid med 10 000 i Nordamerika och Europa. Men den här krisen är speciell och ställer till det ännu mer för vårt psyke. Normalt sett kommer en kris och sedan går den över, men nu går den inte över utan kommer om igen. Det behöver inte bara vara av ondo, det kan även rusta oss starkare men det är för tidigt att säga, säger Faysal Rawandozi.

Hos cheferna ser han en ökad efterfrågan på kunskapshöjande information om hur de ska hantera medarbetarnas oro.

Anders Tegnell på FHM har ju uttryckligen bett arbetsgivarna att hålla ett extra öga på sina medarbetare.

”Det är viktigt att arbetsgivarna vet att de fortsatt har ett ansvar för att hålla sina anställda friska”, sa Anders Tegnell vid pressträffen om fortsatt hemmajobbande tidigare i höst.

Denna extra ”belastning” kommer att påverka chefernas psykiska mående i längden, säger Faysal Rawandozi.

”Cheferna är väldigt upptagna med att ta hand om och hantera medarbetarnas reaktioner. Och det finns en risk för att de glömmer bort sig själva”.

De vanligaste skälen till terapisamtal mars-augusti:

1.     Relationer (21,2%)

2.     Stress (20,9%)

3.     Ångest (20,9%)

4.     Självförtroende/självkänsla (11,5%)

5.     Problem med jobb/arbete (9,7%)

Källa: Bluecalls undersökning på 50 företagskunder.

De vanligaste skälen till terapisamtal januari-februari:

1.     Stress (24,2%)

2.     Relationer (15,4%)

3.     Livspusslet (14,3%)

4.     Självförtroende/självkänsla (8,8%)

5.     Ångest (5,5%)

Källa: Bluecalls undersökning på 50 företagskunder.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden