Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

”Feedback ger folk stora skälvan”

Eva Hamboldt coachar och utbildar i värdegrundsarbete, förändringsarbete och utvecklingsprocesser. I sin bok Feedbackrevolutionen – neuroledarskap i praktiken vill hon ge ett nytt perspektiv på hur vi kan skapa en tryggare arbetsplats.

Teamutveckling
Publicerad

Vad är neuroledarskap?

”Det är, enligt mig, ett perspektiv där man genom mer kunskap om hjärnan och människan kan förstå hur vi fokuserar, hittar flow, blir goda beslutsfattare och ledare. Australiensaren David Rock som myntade begreppet för 20 år sedan kallar det en disciplin.”

Du skriver att feedback kan vara svårt – varför då?

”Det kan upplevas som hotfullt mot vår autonomi att någon säger vad vi borde vara bättre på och vad vi borde göra. Vår hjärna reagerar instinktivt när det blir diskrepans mellan det som sägs och vårt behov av att få vara kompetenta och bli betrodda. Men feedbacken kan också kännas för vag eller oförutsägbar. Och det är ganska riskfyllt att ge någon annan feedback, så vi hamnar lätt i undvikande beteenden: ’Jag vill säga det här men jag är rädd att jag sårar.’ Då blir det inget möte, inget utbyte. Det blir en prestation både att ge och att ta emot feedback. Det triggar väldigt mycket av vår sociala sårbarhet.”

Anser du att vi använder feedback fel i arbetslivet?

”Hur vi använder feedback skapar inte den effekt vi är ute efter, snarare tvärtom, när vi ska ge det i utvecklingssamtal, anonymt, med mera. Det hämmar folk. Bara ordet feedback har blivit så laddat att folk får stora skälvan. Feedback likställs med tyckande och värderande. Egentligen är hela ordet fel –feedback betyder ju egentligen att återställa något till dess ursprungliga position. Om vi ska utvecklas så är det ju inte feedback vi ska använda.”

Du talar om meningsfulla samtal som ett alternativ till feedback. Vad är det?

”Meningsfulla samtal handlar om att mötas och gemensamt utforska hur vi har det med varandra, vad vi behöver av varandra. Det handlar om att vara mer beskrivande och mer ägna sig åt reflektion utan att vara dömande eller prestera. Det handlar om att vara nyfikna och kunna ta den andres perspektiv, att gemensamt gå in i problemlösning. Att träna på att ge uppskattning och visa tacksamhet för andras insats, andras sätt att vara, andras engagemang.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden