Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Experten: ”Viktigt att chefen kan lugna medarbetare”

Konsekvenserna av coronavirusets fortsatta spridning får effekter för hela samhället. Chefs arbetsrättslige expert Fredrik Dahl ger en uppdatering kring vad du bör göra som chef.

Arbetsrätt
Publicerad
Bilden är ett montage. Till vänster Fredrik Dahl, arbetsrättsexpert.

Åtgärderna för att få stopp på spridningen av coronaviruset kommer nu slag i slag. Medan många arbetsgivare stoppat tjänsteresor till riskområden och utfärdat restriktioner för närvaro på arbetsplatsen, råder samtidigt osäkerhet kring hur chefer och arbetsledare kan och bör agera i det ovanliga läge som uppstått.

Fredrik Dahl, Chefs arbetsrättslige expert och advokat på advokatfirman Vinge, framhåller att arbetsgivarna har ett ansvar för att stävja oro och skapa en säker arbetsmiljö.

I den rådande situationen bör arbetsgivarna göra kontinuerliga riskbedömningar, anpassade till de omständigheter som råder för tillfället.

”Om det finns en stor oro på arbetsplatsen, eller förhållandena är sådana att smittspridning enkelt kan ske, exempelvis i öppna kontorslandskap, kan den vara en god arbetsmiljöåtgärd att ordna så de anställda kan jobba hemifrån”, säger Fredrik Dahl.

Sjuka medarbetare har rätt till sjukledighet. Medarbetare som inte är sjuka eller arbetsoförmögna men fått beslut om isolering och har läkarintyg som visar att medarbetaren inte får arbeta på grund av smittorisk, kan få så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Viruset som orsakar sjukdomen covid-19 klassas som allmänfarlig sjukdom enlig smittskyddslagen vilket innebär att medarbetare får ersättning från staten utan någon karenstid.

Arbetsgivare kan inte tvinga en anställd att sjukskriva sig.

Som arbetsgivare kan du beordra medarbetare till hemarbete under en viss period efter att de kommit hem från områden som är särskilt drabbade av viruset covid-19.

”Det innebär att den anställde utför sina arbetsuppgifter från hemmet och då naturligtvis mot lön. Om den anställde inte har uppgifter som kan utföras hemifrån, kan arbetsgivaren i stället arbetsbefria den anställde med lön. Arbetsgivarens möjlighet att ’stänga av’ medarbetare utan lön är mycket begränsade”, säger Fredrik Dahl och framhåller att det är arbetsgivaren som bestämmer hur den anställde ska arbeta. Om en medarbetare inte dyker upp på jobbet på grund av oro för smitta trots att arbetsgivaren inte medgivit frånvaro, kan den anställdes agerande strida mot anställningsavtalet.

Coronasmittan och arbetsrätten – Fredrik Dahl svarar

Kan chefen beordra folk i karantän?

”Nej, inte i den meningen att folk enbart ska hålla sig hemma. Däremot kan arbetsgivaren besluta att den anställde inte ska komma till arbetsplatsen utan i stället jobba hemma eller, om det inte går, vara arbetsbefriad med lön.”

Vad kan chefen göra kring oron kring smittan?

”Om det finns en stor oro på arbetsplatsen, eller förhållandena är sådana att smittspridning enkelt kan ske, exempelvis i öppna kontorslandskap, kan den vara en god arbetsmiljöåtgärd att ordna så de anställda kan jobba hemifrån.”

Vad gör chefen om medarbetarna vägrar komma till jobbet på grund av oro för coronasmitta?

”Om en anställd känner stor oro får hen sjukskriva sig – oro är annars ingen giltig frånvaroorsak. Det är viktigt att chefen kan lugna sina medarbetare, i synnerhet om arbetsgivaren har infört regler om hemarbete efter vissa utlandsresor. Beroende på verksamhetens art kan man kanske vara generös med att godkänna hemarbete för andra än de som varit ute och rest.”

Vilka andra arbetsrättsliga komplikationer kan chefen vänta sig i coronasmittans spår?

”Det är svårt att förutse. Uppenbara områden är en fullständig nonchalans för personalens oro – ett sådant agerande strider mot arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Vidare kan man tänka sig situationer där personal är olovligen frånvarande beroende på oro för smitta. Men verkligheten har en tendens att överträffa fantasin och visst kommer detta att få överraskande efterverkningar”, säger Fredrik Dahl.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden