Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Experten: Då kan du säga upp en medarbetare

Arbetsrätt
Text: Redaktionen
Publicerad

Fråga: Jag jobbar som verksamhetschef inom en offentlig verksamhet.

En av mina medarbetare fullkomligen trakasserar och hotar mig och vissa andra på arbetsplatsen. Jag och hr-avdelningen har pratat med medarbetaren då hen påstod sig ha spelat in ett av våra samtal. Vet att det inte är olagligt, men att arbetsrättsliga åtgärder såsom varning och omplacering kan vara motiverat för den som i hemlighet spelar in arbetsgivare eller arbetskamrater.

Vi har haft problem under ett par år med denna medarbetares ständiga utbrott och hot. Det tär och produktiviteten störs. Det leder till samarbets- och förtroendeproblem. Det finns en ganska gedigen lunta med händelser nedtecknade och dokumenterade.

Nu känns det som om allt eskalerat och jag undrar: Kan jag säga upp vederbörande?

/Jan

Svar: Det stämmer att det inte är olagligt för en anställd att spela in ett samtal som den anställda själv deltar i.

En uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad. Saklig grund föreligger om uppsägningen beror på arbetsbrist eller personliga skäl.

I detta fall är det den senare uppsägningsgrunden som kan bli aktuell. Det finns inga uttryckliga lagregler som anger när en uppsägning på grund av personliga skäl får ske, utan bedömningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Mot bakgrund av den begränsade informationen går det inte att säga om du kan säga upp medarbetaren. Hot och trakasserier riktade mot medarbetare anses dock normalt som allvarliga förseelser som kan utgöra saklig grund för uppsägning.

Viktigt att komma ihåg är att vid uppsägning på grund av personliga skäl får arbetsgivaren inte bara grunda uppsägningen på händelser som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan uppsägningen görs.

Innan arbetsgivaren säger upp den anställde måste arbetsgivaren även undersöka om det är möjligt att omplacera den anställde till en ledig befattning.

Vidare måste arbetsgivaren normalt ha meddelat den anställde att dennes beteende inte är accepterbart och att hon eller han riskerar att sägas upp om hon eller han inte ändrar sitt beteende.

/Fredrik Dahl, arbetsrättsadvokat 

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden