Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Digital hjälp effektivt vid covid-oro

Ett helt nyutvecklat digitalt självhjälpsprogram för att hantera oro vid covid-19 har visat sig ha god effekt. Deltagarna hade också en signifikant förbättrad daglig funktion på arbetet, enligt forskarna på Karolinska institutet.

Arbetsmiljö
Publicerad
digital kbt kan hjälpa mot oro över coronakrisen

Oron över att drabbas av covid-19 kan ta över vardagen på ett negativt sätt. Det kan leda till koncentrations- och sömnsvårigheter och på lite längre sikt även depressiva besvär, ångest eller ökad användning av alkohol eller droger.

Därför började i våras en forskargrupp på Karolinska Institutet utveckla ett digitalt självhjälpsprogram som baseras på KBT (kognitiv beteendeterapi).

”Det digitala självhjälpsprogrammet ’Hantera oro vid covid-19’ genomförs på tre veckor och sköts helt av användaren utan någon kontakt med terapeut. Syftet med onlinelösningen var i första hand att få till en skalbar och lättillgänglig lösning som inte tar terapeutresurser i anspråk från sjukvården”, säger Tove Wahlund, psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Under våren och sommaren har 670 deltagare i en studie fått testa självhjälpsprogrammet i tre veckor. Efter genomgånget program uppskattade deltagarna att deras oro minskat med cirka 40 procent jämfört med en kontrollgrupp inte gjorde något och vars oro minskade med 17 procent.

– Deltagarna som genomgick programmet fick också signifikant förbättrad daglig funktion på arbetet och i hemmet samt mindre sömnbesvär och lägre grad av depressiva symptom, säger Erik Andersson, docent och psykolog vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Självhjälpsprogrammet finns tillgängligt för alla invånare i Region Stockholm via 1177 Vårdguiden, och sprids nu även till andra regioner i landet.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden