gdpr_ill5

Det här händer om du inte följer GDPR

Införandet av GDPR innebär en mycket hårdare straffskala för företag och andra organisationer som brister i personuppgiftshanteringen än tidigare – bland annat böter på upp till 20 miljoner euro.

Dataskyddsförordningen går längre än någonsin tidigare, både i fråga om vad som krävs av de som behandlar personuppgifter och vilka konsekvenser ett brott mot reglerna kan leda till.

I och med GDPR inrättas en ny tillsynsmyndighet på EU-nivå, som övervakar medlemsländernas lokala tillsynsmyndigheter, vilka i sin tur har i uppdrag att bevaka medborgarnas intressen och se till att reglerna i GDPR efterlevs.

I Sverige fortsätter Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) sitt uppdrag men får utökade resurser för att matcha det större ansvaret.

Böter för brott mot förordningen kan bli mycket höga:

  • För allvarliga brott upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av årsomsättningen, vilket som är högst.
  • För mindre allvarliga brott upp till 10 miljoner euro eller två procent, vilket som är högst.

Exakt hur höga böterna blir utgår från en bedömning i de enskilda fallen.

Smarta chefer lär sig mer – här finns fler av Chefs webbkurser

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) ska bland annat ta i beaktande vilken typ av överträdelse det handlar om, huruvida organisationen har handlat med uppsåt eller i oaktsamhet, om överträdelsen har pågått en längre tid eller är en enstaka händelse, och vilka åtgärder organisationen har tagit för att åtgärda överträdelsen och minimera effekten av den.

Slarv, okunskap och naivitet är inga försvar.

Organisationer som arbetar proaktivt med dataskydd, är transparent och har handlingsplaner för krishantering kommer stå bra rustade för GDPR. De som stoppar huvudet i sanden och kör på som tidigare tar på sig en stor risk.

Vill du veta mer?

Nyhet! Webbkursen ”GDPR för chefer” är framtagen specifikt för att passa dig i din roll som chef. Du genomför kursen online och i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill. Du väljer själv när du är redo för det avslutande slutprovet.

Efter kursen har du: 

  • Förståelse för vad GDPR är och hur det påverkar din organisation.
  • Insikter i hur du bäst balanserar integritet, kundnytta och affärsmöjligheter i det nya regelverket.
  • Tillräcklig kunskap för att kunna avgöra om du och din organisation är förberedd för de nya reglerna.

Till kursen GDPR för chefer ->

Relaterade artiklar

karriarr
Webbkurser

5 viktiga skillnader mellan PUL och GDPR

Vad är skillnaden mellan GDPR och PuL? GDPR, Allmänna Dataskyddsförordningen, sägs ofta vara en fortsättning på Personuppgiftslagen, PuL.
testetn
Verksamhetsutveckling

Testa dig själv: Är du redo för nya dataskyddsreglerna?

Är du redo för den största it-omställningen på 20 år? Här kan du enkelt testa hur det ser ut för din organisation.

gdpr-ill12
Webbkurser

15 steg: Så GDPR-säkrar du din organisation

Om mindre än en månad träder den nya europeiska Dataskyddsförordningen igång. Sen på bollen? Chef har checklistan som hjälper dig.
gdpr-2
Verksamhetsutveckling

Så hinner du ikapp med GDPR

Här är juristens viktigaste råd inför slutspurten.