Forskning: Kunskap i små portioner passar digitala hjärnan

Det påstås att den digitala livsstilen har gjort vår uppmärksamhet kortare än en guldfisks. Även om detta inte stämmer så visar forskning att vi har lättare att ta till oss kunskap i kortare stötar.

Webbkurser
Publicerad

Microsoft publicerade 2015 en uppmärksammad rapport, där det hävdades att våra digitala beteenden förändrar hjärnan. Den förlorar enligt rapporten förmågan att hålla fokus någon längre stund och söker istället konstant stimulans. Mest uppseendeväckande var påståendet att människohjärnans uppmärksamhetsspann sjunkit från 12 sekunder år 2000 till 8 sekunder – kortare än de 9 sekunder som brukar tillskrivas guldfisken.

Rapporten var rubrikvänlig och fick stort mediagenomslag, men också kritik för studiens bristande vetenskaplighet. Till exempel användes EEG för att mäta hjärnaktivitet hos deltagarna, men denna metod visar inte vilka delar av hjärnan som är aktiva. Inte heller har det gjorts några vetenskapliga studier kring guldfiskars uppmärksamhet – däremot finns en seglivad urban myt om att de skulle ha ett kort minne.

Även om både människans och guldfiskens hjärna är bättre på att fokusera än sitt rykte så visar forskningen att vi har bäst chans att ta till oss ny kunskap om den serveras i små tuggor. En amerikansk studie har fastslagit att en anställd hinner arbeta i snitt 11 minuter innan hen blir avbruten av mail, telefonsamtal eller kollegor. Under dessa 11 minuter fokuserar den anställde på olika uppgifter i ungefär tre minuter vardera.

Vi är med andra ord vana vid att fokusera under kortare stunder. Enligt en artikel i det amerikanska psykologförbundets tidning Journal of Applied Psychology ökar inlärningsförmågan med 17 procent när så kallat mikrolärande används, jämfört med traditionell klassrumsutbildning. Själv har du säkert redan nyttjat mikrolärande utan att ens tänka på det, när du exempelvis kollat en instruktionsfilm på Youtube innan verktygslådan tagits fram.

Fördelarna med mikrolärande är många:

  • Det är effektivt. En minuts videoinnehåll har visat sig jämförbart med 1,8 miljoner skrivna ord när det gäller att behålla kunskap över tid.
  • Det fastnar. Materialet är koncist och snabbt överblickat – och därmed också lättare att minnas. Eftersom mikrolärandet oftast fokuserar på ett enda ämne i taget blir den effektiva behållningen stor.
  • Får plats i schemat. Lärandet tar inte så mycket tid i anspråk åt gången och kan därför passas in mellan andra arbetsuppgifter. Du lägger inte heller onödig tid på sådant som du inte behöver lära dig.
  • Det du behöver när du behöver det. Just den kunskap som behövs för stunden kan snabbt inhämtas ”on demand”. Du kan prioritera det du behöver lära dig i första hand.
  • Ökar kompetensen. I en undersökning från det amerikanska utbildningsföretaget Axonify uppger de intervjuade att mobilt mikrolärande ökat deras utbildningsfrekvens med 42 procent, tack vare tillgängligheten och det informella upplägget.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.