Charlotte Forssander, arbetsrättsexpert på Vinge

Las-förhandlingarna: så påverkas du som chef

Sedan förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare havererat är det nu politikerna som kan behöva göra upp om nya spelregler på arbetsmarknaden. Det liggande förslaget kan få stora konsekvenser – inte minst för chefer.

Anställningsvillkor och omställning hör till de viktigaste punkterna i de så kallade las-samtalen mellan fack och arbetsgivare som havererade natten till torsdagen. Om inte parterna återupptar förhandlingarna hamnar bollen hos politikerna. I bakgrunden finns en statlig arbetsrätts-utredning som kan bli lag om ingen överenskommelse träffas. Charlotte Forssander, advokat och arbetsrättsexpert på Vinge, kommenterar några av de viktigaste utredningsförslagen och vilka konsekvenserna kan bli för dig som chef.

Förslag: Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägning, i stället för max två personer som i dag.

Charlotte Forssander: ”Idag är det bara små företag, med färre än 10 anställda, som får göra undantag. Enligt förslaget ska alla arbetsgivare få undanta fem personer som anses särskilt viktiga för verksamheten. Det tror jag är en väldigt välkommen förändring för mindre och medelstora företag, särskilt sådana utan kollektivavtal, som fram tills nu har tvingats till dyra utköp för att få möjlighet att behålla nyckelmedarbetare. Turordningsreglerna sist in – först ut kommer att fortsätta gälla som absolut huvudregel. Man har i utredningsförslaget alltså inte gått så långt som i exempelvis Danmark, där arbetsgivaren väljer fritt.”

Förslag: För att omplaceras måste medarbetaren kunna utföra de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.

”Detta är en förändring som får ganska stor praktisk betydelse, eftersom det tar bort det diffusa begreppet ‘tre till sex månaders upplärningstid’ som man hittills har behövt förhålla sig till vid bedömningen om en medarbetare har tillräckliga kvalifikationer för en annan tjänst, istället för att sägas upp. Viktigt att komma ihåg är att det fortfarande är arbetsgivaren som måste bevisa att personen inte klarar arbetsuppgifterna utan upplärning”, säger Charlotte Forssander.

Socialminister Lena Hallengren, statsminister Stefan Löfven och Folkhälsomyndighetens generalsekreterare Johan Carlson på pressträff.

Läs också: Löfvens uppmaning till arbetsgivarna: Stoppa smittspridningen på arbetsplatserna

Förslag: Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader, ”i skälig utsträckning”.

Charlotte Forssander: ”En viktig poäng i utredningen. Tanken är att medarbetarna genom kompetensutveckling ska stå bättre rustade, och i minskad grad riskera uppsägning på grund av arbetsbrist, samt lättare kunna få en ny anställning om man ändå blir uppsagd. Detta finns det inga krav på idag.”

Förslag: Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl som ogiltig tas bort i företag med färre än 15 anställda. Bara efter prövning ska en anställd som sagts upp av personliga skäl i större företag kunna få lön under en prövning om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

”Det är viktigt att påpeka är att begreppet ‘saklig grund’ finns kvar i förslaget, med samma definition som tidigare. Men en väldigt viktig praktisk förändring är att en anställd som sagts upp av personliga skäl, som samarbetssvårigheter eller bristande prestation, inte längre automatiskt får rätt att kvarstå i anställningen under tiden som det prövas i domstol om uppsägningen var sakligt grundad eller inte. I dag är det så att arbetsgivaren, även om man vinner processen och alltså lyckas visa att man hade saklig grund för uppsägning, inte får tillbaka några av de lönekostnader man har haft för personen under processtiden. Eftersom en uppsägningstvist kan ta både ett och två år innan den är avgjord, är detta något som driver fram dyra förlikningar”, säger Charlotte Forssander.

tommakontor

Läs också: Storföretagen förlänger hemma-arbetet

charlotte_forssander_arbetsratt
Distanskurs

Arbetsrätt – så undviker du dyra misstag i personal­frågor

Charlotte Forssander är advokat och specialiserad på arbetsrättsfrågor. I denna tvådelade kurs hjälper hon dig att navigera säkert mellan kostsamma grynnor och skär.

Relaterade artiklar

sakerhet12
Arbetsmiljö

Forskare: Bra ledare – minskar risken för olyckor på jobbet

Det går inte underskatta vikten av bra ledarskap på en arbetsplats.
Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Han hittade succémetoden för bättre ledarskap

Glada medarbetare, hög kundnöjdhet och dubblad försäljning. Möt chefen som ser sina medarbetare som Formel 1-förare och regelbundet tar in dem i depån.

spakad
Arbetsrätt

Handelsforskare: Större risk att dagens VD:ar får sparken

En VD sitter kortare tid på sin post idag än på 70-talet. Men vad beror det egentligen på? Chef har pratat med forskare som menar att det finns flera svar på frågan.
hogpresterare-2
Arbetsmiljö

Siffror: Kraftig ökning av sjuka chefer

Allt fler chefer hamnar i lång sjukfrånvaro. Främst är det kvinnliga chefer som är drabbade, visar nya siffror.
missnojda
Arbetsmiljö

Undersökning: Svenska chefer minst nöjda med sitt jobb

Det är tuffa tider för svenska chefer. I alla fall om man ska tro en europeisk undersökning där låg arbetslöshet och kompetensbrist ställer hårda krav på beslutsfattare i Sverige.
juria
Arbetsrätt

Svenska chefers dom: Det är för dyrt med affärsjuridik

Omodernt och dålig valuta för pengarna. Det är svenska chefers tuffa dom när de får svara på frågor om juridiska tjänster, visar en ny undersökning.
Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Hur ska man på ett bra sätt gå tillbaka till arbetsplatser efter att ha jobbat hemma under lång tid? Svaret heter reboarding. ”Behovet av reboarding har i princip fötts under pandemin och utmaningarna är många. Här har chefer en otroligt viktig roll i att hjälpa sina medarbetare i rätt riktning”, säger Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood.