Därför överskattar vi vår kompetens – fast vi inte tror det

Fyra av fem yrkesarbetande svenskar tror att deras kompetens kommer att vara lika attraktiv på marknaden om fem år, enligt en Sifoundersökning. Men det mesta pekar på att det är helt fel. Ett psykologiskt fenomen kallat Dunning-Kruger-effekten ligger bakom denna överdrivna tilltro till vår förmåga.

Motivation
Publicerad
Person i gul tröja som ser självsäker ut och pekar på sig själv

För att hålla jämna steg med utvecklingen behöver vi lägga minst fem timmar i veckan på kompetensutveckling, enligt World Economic Forum. 42 procent av den efterfrågade yrkeskunskapen kommer att förändras. Fyra av tio jobb kommer drastiskt att ändras och kräva ny kunskap, ny kompetens.

Trots det tror fyra av fem yrkesarbetande svenskar att deras kompetens kommer att vara lika attraktiv på marknaden om fem år, enligt en Sifoundersökning beställd av Omställningsfonden.

– Det är glädjande att många svenskar har tilltro till sin kompetens. Samtidigt är det viktigt att inse att digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden i snabb takt, en utveckling som skyndats på av pandemin. Att kontinuerligt förnya och komplettera sin kompetens är redan en naturlig del av arbetslivet, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Att vi har så hög tilltro till oss själva bygger på en felaktig självbild och kallas Dunning-Kruger-effekten. I grunden ligger att vi är inkompetenta att bedöma vår egen förmåga, och ju mer inkompetenta vi är desto sämre blir vi på att inse våra egna begränsningar.

Vilket leder till att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Samtidigt som motsatsen gäller för de kompetenta som underskattar sin höga kompetens gentemot andra.

David Dunning och Justin Kruger vid Cornell University gjorde en serie av studier där man testade förmågor som grammatik och logik. Det visade sig att de tio procent av deltagarna som låg i botten av resultaten trodde att de tillhörde den bästa tredjedelen.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden