Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Därför är chefen så ensam

Det är ensamt på toppen, sägs det. Men dagens flexibla och snabbrörliga arbetsplatser innebär ökad ensamhet både för chefer och medarbetare, visar forskning.

Hälsa
Publicerad
Ensam chef som tittar ut genom fönstret

Ensamhet är förknippat med en rad hälsoproblem, och kan leda till sämre prestationsförmåga och minskad kreativitet på jobbet. Problematiskt nog tycks dagens sätt att organisera arbetet underblåsa ensamhet och social isolering, visar ny forskning. Ensamheten på jobbet har tillåtits breda ut sig under lång tid, och det beror inte bara på det omfattande distansarbetet under covid 19-pandemin:

”Pandemin har bara tydliggjort en utveckling som pågått under de senaste 30 åren, och hänger ihop med en drastiskt förändrad arbetsmiljö”, skriver forskarna Mark Mortensen och Constance Hadley, knutna till amerikanska handelshögskolorna Insead respektive Questrom.

I två globala studier har forskarna undersökt kopplingen mellan känslan av social isolering bland chefer och dagens sätt att organisera arbetsgrupperna.

”Resultaten förvånande oss. Även om cheferna i genomsnitt ingick i tre team samtidigt, uppgav 76 procent av dem svårigheter att knyta an till sina teammedlemmar. Över hälften upplevde att de sociala kontakterna på jobbet var ytliga”, berättar forskarna på sajten Insead Knowledge.

De pekar de på hur globaliseringen förändrat sammansättningen av arbetslagen, vars deltagare i dag kan vara spridda jorden runt. För att tillmötesgå ökade krav på snabbhet och ständig tillgänglighet, har teamen blivit mer snabbrörliga, flytande och flexibla.

En följd är att arbetsgrupperna i ökad grad fylls av människor som delar sin tid med andra team. Deltagarna jonglerar samtidigt med mängder av konkurrerande uppgifter och krav som splittrar uppmärksamheten.

”Förut arbetade folk med samma medarbetare under längre tidsperioder, i månader eller år. Numera kan arbetsgrupperna formas och upplösas inom bara några få månader, eller till och med veckor”, framhåller Mortensen och Hadley och fortsätter:

”Det finns emellertid en baksida. Dagens team tenderar att leda till kortlivade och ytliga relationer. Tid för genuina mänskliga möten saknas. När människor känner sig utbytbara, knappt vet vilka som ingår i teamet, och hela tiden jobbar i korta projekt, blir sociala förbindelser något ytterligt svårfångat. Människor känner sig ensamma, och tror att de själva är de enda som lider av det.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden