Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Därför är det bra att skvallra på jobbet

Kommunikation
Text: Redaktionen
Publicerad
Illustration: Kristin Lidström

Att tala om någon som själv inte befinner sig i rummet är oförskämt. Det kan såra andras känslor och skada ditt eget rykte. Är det inte så vi brukar säga om skvaller?

Ändå är svårt att hitta en arbetsplats där det inte förekommer någon sorts prat om människor som inte är närvarande.

Skvaller är en del av livet. Vi är sociala varelser som vill knyta an till andra människor. Att tala om andra blir ett sätt att göra det.

”Vi lär oss vilka vi är genom vad människor säger om och till oss”, säger Kathleen Reardon, professor i ledarskap vid University of Southern California.

Skvaller är särskilt svårt att undvika på en arbetsplats. Hur hanterar du då detta som chef? Ställer du dig utanför eller kastar du dig engagerat in i utbytet av information?

Sannolikheten att du skvallrar, på ett eller annat sätt, är stor. Forskning visar nämligen att alla någon gång deltar i olika typer av skvaller.

Här är några riktlinjer för hur du kan tänka när det gäller skvaller:

1. Känn till fördelarna
Om du helt och hållet står utanför dis­kussioner om andra människor riskerar du att missa något.

”Då kommer du att avfärda alla typer av information, även sådan som kan vara användbar för dig, din karriär och ditt arbete”, menar Joe Labianca, professor i ledarskap vid University of Kentucky.

En annan forskare, Linda Hill, professor i företagsekonomi vid Harvard Business School, påpekar att handlingen att lyssna på skämt och skvaller är ett bra sätt att lära sig vad som händer i en organisation – till exempel vilken grupp som nyligen tog hem en stor affär, varför ekonomi­chefen varit borta från jobbet i en vecka eller vilka initiativ den högsta chefen kommer att godkänna.

Sådant informellt utbyte av information kan vara lika användbart som ett formellt. Det kan hjälpa dina medarbetare att förbättra kontakten med varandra.

”Eftersom människor litar på dig vill de dela med sig av känslig information. Det skapar band mellan er”, säger Linda Hill.

2. Skilj på skvaller och skvaller
Allt skvaller är såklart inte av godo. En del prat, till exempel om någons familje- eller privatliv, kan få negativa konsekvenser.

Och om det skvallras för mycket finns risken att människor utvecklar en rädsla för att bli skvallrad om, vilket du som chef bör motverka.

Men enligt professor Joe Labianca är negativt skvaller betydligt mer sällsynt än vi tror.

”Det mesta av det vi kallar skvaller är oftast positivt eller neutralt”, säger han.

Och den typen av information kan vara bra att lyssna på och föra vidare.

3. Förstå hur du påverkas
Det du säger kommer att påverka bilden av dig. Innan du börjar bidra med information till ryktesspridningen bör du därför fundera över hur den kommer att få dig att framstå.

I din roll som chef är det naturligtvis extra viktigt och känsligt för din trovärdighet och för synen på dig som förebild. ”Du vill tänka på vilken information som du sprider vidare. Den person som tar emot den använder den för att skapa sig en bild av dig”, säger Linda Hill.

4. Lita på dina medskvallrare
Förutom att skvallret kan påverka ditt förtroende som chef finns det en annan uppenbar risk: att den du skvallrar om får reda på att du har talat bakom hans eller hennes rygg. Var varsam med vad du säger och till vem.

5. Skvallra inte öppet
Eftersom skvallret gör att andra bedömer dig, var försiktig med var och hur du delar information. Skvaller fungerar bäst som ett verktyg om det sker mellan personer som befinner sig på samma nivå. På samma sätt som du inte ska skvallra med dina medarbetare bör du vara för­siktig med skvaller inför din egen chef.

”Skvaller gör dig mer inflytelserik bland dina kamrater, men kan ställa dig i sämre dager hos dina egna chefer. Du kan betraktas som ett hot”, säger Joe Labianca.

Skvallra definitivt aldrig via mejl. ”Du bör anta att alla e-postmeddelanden kan komma att göras offentliga”, säger Linda Hill. Om andra skvallrar på en plats som du upplever som olämplig, så delta inte. Du kan lyssna utan att bidra.

Att nicka med huvudet och fälla enkla kommentarer som ”det visste jag inte” gör att du kan få ta del av information utan att aktivt delta.

6. Se upp med negativt skvaller
Om du hör någon annan skvallra på ett sätt som riskerar att såra en persons känslor eller rykte, bör du naturligtvis protestera. Det gäller givetvis alla, men i synnerhet dig som chef. ”Det krävs mod att säga ’det är sårande för henne’ eller ’jag kan inte förstå varför någon av oss behöver veta det här’, men det är just vad som behövs”, säger Kathleen Reardon.

Du kan även gå ett steg längre och neutralisera vad som har sagts genom att lägga till egen information. Om någon till exempel talar illa om en kollegas prestation, kan du nämna en gång då du var imponerad av personens arbete.

Artikeln är hämtad ur Harvard Business Review.

Text: Amy Gallo
Översättning och bearbetning: Fredrik Emdén

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden