Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Coronaviruset – så agerar du som chef

Coronasmittan sprider sig, liksom oron för att bli smittad. Hur agerar du som chef? Chefs arbetsrättslige expert Fredrik Dahl ger råd kring restriktioner, karantän och hemifrån-arbete.

Arbetsrätt
Publicerad

Vad

Regler och frågor gällande tjänsteresor, hemarbete, arbetsbefrielse karantän, etc i samband med corona. Svar av juristen Fredrik Dahl. Exempel på hur andra gör.

Nytta

Hur du som chef ska agera i coronatider.
Helena Gisslén, sektionsledare, visar hur det går till vid provtagning för coronaviruset i tältet utanför infektionskliniken på Östra sjukhuset Sahlgrenska i Göteborg. Infälld bild: Fredrik Dahl, advokat och arbetsrättsexpert .

Som chef har du en viktig roll i det läge som uppstått i och med coronasmittans utbrott. Som alltid har arbetsgivaren ett ansvar för att ingen ska bli sjuk på jobbet och att stävja eventuell oro bland medarbetarna, ett ansvar som i dessa dagar är högaktuellt.

”Det är mot den bakgrunden som många arbetsgivare nu utfärdar restriktioner för tjänsteresor till de områden där smittspridning av coronaviruset pågår, som regioner i norra Italien, Iran, vissa provinser i Kina samt Sydkorea”, säger Fredrik Dahl som är Chefs arbetsrättslige expert och advokat på advokatfirman Vinge.

En vanlig åtgärd är att medarbetare blir beordrade till hemarbete under en viss period efter att de kommit hem från områden som är särskilt drabbade av viruset covid-19.

”Det innebär att den anställde utför sina arbetsuppgifter från hemmet och då naturligtvis mot lön. Om den anställde inte har uppgifter som kan utföras hemifrån, kan arbetsgivaren i stället arbetsbefria den anställde med lön. Arbetsgivarens möjlighet att ’stänga av’ medarbetare utan lön är mycket begränsade”, säger han.

Det står varje arbetsgivare fritt att besluta att en medarbetare ska jobba hemifrån (eller vara arbetsbefriad) under en begränsad tid. Just nu bedöms inkubationstiden för covid-19 vara mellan 3 och 14 dagar varför många arbetsgivare beordrat till hemarbete under två veckor efter hemkomst.

”En arbetsgivare kan dock inte tvinga en anställd att sjukskriva sig”, påpekar Fredrik Dahl och tillägger:

”Vad gäller smittorisk eller konstaterad smitta kan en läkare besluta om isolering om den anställde är smittad eller kan vara det, vilket innebär att medarbetaren inte kan gå till jobbet och därför går miste om sin inkomst. Då erhåller den anställde i stället så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan, som betalas ut till den som kan men inte får arbeta på grund av risken att smitta andra.”

Frågor om coronaviruset – Fredrik Dahl svarar

Kan chefen beordra folk i karantän?

”Nej, inte i den meningen att folk enbart ska hålla sig hemma. Däremot kan arbetsgivaren besluta att den anställde inte ska komma till arbetsplatsen utan i stället jobba hemma eller, om det inte går, vara arbetsbefriad med lön.”

Vad kan chefen göra kring oron kring smittan?

”Om det finns en stor oro på arbetsplatsen, eller förhållandena är sådana att smittspridning enkelt kan ske, exempelvis i öppna kontorslandskap, kan den vara en god arbetsmiljöåtgärd att ordna så de anställda kan jobba hemifrån. Som många noterat är detta inte en rekommendation från våra myndigheter så det är upp till varje arbetsgivare att besluta om.”

Vad gör chefen om medarbetarna vägrar komma till jobbet på grund av oro för coronasmitta?

”Om en anställd känner stor oro får hen sjukskriva sig – oro är annars ingen giltig frånvaroorsak. Det är viktigt att chefen kan lugna sina medarbetare, i synnerhet om arbetsgivaren har infört regler om hemarbete efter vissa utlandsresor. Beroende på verksamhetens art kan man kanske vara generös med att godkänna hemarbete för andra än de som varit ute och rest.”

Vilka andra arbetsrättsliga komplikationer kan chefen vänta sig i coronasmittans spår?

”Det är svårt att förutse. Uppenbara områden är en fullständig nonchalans för personalens oro – ett sådant agerande strider mot arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Vidare kan man tänka sig situationer där personal är olovligen frånvarande beroende på oro för smitta. Men verkligheten har en tendens att överträffa fantasin och visst kommer detta att få överraskande efterverkningar”, säger Fredrik Dahl.

Så hanterar företagen coronaviruset

Ikea: Två veckors arbete hemifrån för den som besökt ett riskområde. De som inte kan jobba hemifrån uppmanas ändå stanna hemma, och får betalt under tiden. Reserestriktioner till och från Kina, Italien och Sydkorea. Ser över internationella jobbresor generellt.

H&M: Två veckors hemmavaro för den som besökt ett riskområde. Stoppade affärsresor till och från Kina, rekommendationen är också att undvika resor till och från Hongkong, Macau, Taiwan, Sydkorea och Italien.

McDonalds: Två veckors hemmavaro för den som besökt ett riskområde. Fler städrundor med bland annat ökad rengöring av dörrhandtag och touchskärmar.

Ica Gruppen: Två veckors hemmavaro för anställda som befunnit sig i riskområden.

Astra Zeneca: Två veckors hemarbete för den som besökt ett riskområde. Reserestriktioner för resor till Kina, Italien, Iran och Sydkorea.

Scania: Hanteras från fall till fall, men den som varit i drabbad region och uppvisar influensaliknande symtom kan komma att uppmanas stanna hemma i två veckor.

SCA: Reserestriktioner för drabbade regioner.

Källa: DN, Expressen

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden