Årets Ledarskapsinsats

Delas ut av Försvarsmakten

Årets ledarskapsinsats premierar en organisation, grupp eller individ som utövat ett gott ledarskap i en komplex situation där ledarskapet varit avgörande för att uppgiften kunnat lösas. Situationen har ställt krav på ett beslutsamt och omdömesgillt agerande under helt eller delvis oklara förhållanden där såväl yrkesskicklighet som mod och kreativitet i ledarskapet har varit avgörande för resultatet.

Därför står vi bakom priset

Försvarsmaktens uppgifter ska kunna utföras i olika operationsmiljöer och varierande konfliktnivåer. Det militära ledarskapet syftar ytterst till att förmå personalen att lösa tilldelade uppdrag och uppnå fastställda målsättningar vid varje givet tillfälle.

De chefer och medarbetare som direkt eller indirekt, formellt eller informellt utövar ledarskap, ska agera för att lösa våra uppgifter med bästa möjliga effekt.

Med priset vill vi lyfta fram ett ledarskap som krävs vid svåra situationer och liknar de sammanhang som vi övar och tränar för men som också regelbundet inträffar i olika delar av samhället och inte bara i vår egen verksamhet.

Micael Bydén, Sveriges överbefälhavare 

 

Jury 2018

 • Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, vicerektor, Försvarshögskolan (ordf.)
 • Håkan Karlsson, polisregion Bergslagen, Polisen
 • Svante Borg, förbundsdirektör, Storstockholms Brandförsvar
 • Stina Nyström, ställföreträdande personaldirektör, Försvarsmakten
 • Helene Birkenfeldt, fd ordförande, Missing PeopleTarek
 • Malak, vd, Malak AB (Årets Framtidschef 2017)
 • Viktoria Lenander, ambulanssjuksköterska, Ambulanssjukvården i Stockholm AB
chefgalan-stjarnan-guld

Kriterier

Situationen ska ha varit komplex med risker för förluster i människoliv och/eller omfattande materiella skador. Situationen kan definieras under en längre tid, behöver inte vara en enskild händelse.

Situationen ska för ledarskapet ha inneburit:

 • Svåra operativa beslut
 • Etiska och moraliska överväganden

Förutsättningarna för ledarskapet ska ha präglats av:

 • Beslut under tidspress
 • Bristande beslutsunderlag
 • Oklara förhållanden i en komplex situation och/eller miljö

Den/de nominerade ska under normala förhållanden utöva ett ledarskap som kännetecknas av att det:

 • Utmärks av föredömligt handlande,
 • Karaktäriseras av personlig omtanke och
 • Är inspirerande