Finalister Årets Ledarskapsinsats 2018

05:19
johan-barvaeus
Johan Barvaeus

poliskommissarie, Polismyndigheten region Stockholm

”Vid terrorattentatet i Stockholm 2017 visade denna chef ett föredömligt ledarskap som kännetecknades av trygghet och tydlighet i en komplex och oförutsägbar situation. För att minska risken för förlust av människoliv vågade den här chefen fatta snabba beslut trots bristande underlag och med svåra etiska överväganden.”
05:27
stefan-hector-2
Stefan Hector

polismästare och chef operativa enheten, Polismyndigheten/NOA

”Den här chefen skapar genom sitt kommunikativa ledarskap ett förtroende för sin organisation, både utåt och inåt. Har i krissituation och tidspress visat en osedvanligt stor handlingskraft. Innehar en förmåga att under svåra förhållanden med höga risker fatta utmanande operativa beslut. En förebild i hur ett delegerande ledarskap ska vara.”
04:49
maria-hedstro%cc%88m-2
Maria Hedström

chefbarnmorska, Södertälje Sjukhus

”En klippa som står fast när det krisar. Denna chef arbetar alltid under tidspress, oklara förhållanden och risk för människors liv. Är en garant för många utsatta. Har med ett inspirerande och framgångsrikt ledarskap lyckats bibehålla en hög kvalitet samtidigt som verksamheten vuxit. Livsviktiga beslut har genom den här chefens gärning fått ytterligare en innebörd.”

Priset Årets Ledarskapsinsats

Priset delas ut av Försvarsmakten och premierar en organisation, grupp eller individ som utövat ett gott ledarskap i en komplex situation. Vinnaren utses på Chefgalan den 8 mars.

Därför står vi bakom priset

Försvarsmaktens uppgifter ska kunna utföras i olika operationsmiljöer och varierande konfliktnivåer. Det militära ledarskapet syftar ytterst till att förmå personalen att lösa tilldelade uppdrag och uppnå fastställda målsättningar vid varje givet tillfälle.

De chefer och medarbetare som direkt eller indirekt, formellt eller informellt utövar ledarskap, ska agera för att lösa våra uppgifter med bästa möjliga effekt.

Med priset vill vi lyfta fram ett ledarskap som krävs vid svåra situationer och liknar de sammanhang som vi övar och tränar för men som också regelbundet inträffar i olika delar av samhället och inte bara i vår egen verksamhet.

Micael Bydén, Sveriges överbefälhavare 

Försvarsmakten logga

Prisets syfte

Årets ledarskapsinsats premierar en organisation, grupp eller individ som utövat ett gott ledarskap i en komplex situation.

Priset delas ut av Försvarsmakten.

 

 

Årets priskategorier på Chefgalan

Kriterier

Situationen ska ha varit komplex med risker för förluster i människoliv och/eller omfattande materiella skador. Situationen kan definieras under en längre tid, behöver inte vara en enskild händelse.

Situationen ska för ledarskapet ha inneburit:

 • Svåra operativa beslut
 • Etiska och moraliska överväganden

Förutsättningarna för ledarskapet ska ha präglats av:

 • Beslut under tidspress
 • Bristande beslutsunderlag
 • Oklara förhållanden i en komplex situation och/eller miljö

Den/de nominerade ska under normala förhållanden utöva ett ledarskap som kännetecknas av att det:

 • Utmärks av föredömligt handlande,
 • Karaktäriseras av personlig omtanke och
 • Är inspirerande
ledarskapsinsats

Jurygrupp

 • Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, vicerektor, Försvarshögskolan (ordf.)
 • Håkan Karlsson, polismästare, Polisen region Bergslagen
 • Svante Borg, förbundsdirektör, Storstockholms Brandförsvar
 • Stina Nyström, ställföreträdande personaldirektör, Försvarsmakten
 • Helene Birkenfeldt, fd verksamhetschef, Missing People
 • Tarek Malak, vd, Malak AB (Årets Framtidschef 2017)
 • Viktoria Lenander, ambulanssjuksköterska, Ambulanssjukvården i Stockholm AB

Se finalisterna i övriga priskategorier