Priset Årets Innovativa Ledare

Priset delas ut av Ledarna. Prisets syfte är att lyfta ledare som på ett innovativt sätt anpassat verksamheten till den globaliserade och digitaliserade arbetsmarknaden.

42492817511_94910577ef_c

Därför står Ledarna bakom priset

Vi vill med priset synliggöra de ledare som inspirerar genom att gå före i en utveckling där ledarskapet och chefers förutsättningar blir allt mer avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft på den globala arenan. Det handlar om Ledare som tänker utanför ramarna, agerar innovativt, kreativt och visionärt i sina verksamheter eller branscher med fokus på de värderingar som vi anser ligger till grund för ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald.

– ordförande Ledarna, Andreas Miller

ledarna-logo-svart-eps

Syftet med priset

Priset går till en eller flera personer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad vi ser växa fram.
Pristagaren har också tagit märkbar hänsyn till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

chefgalannystjarna

Kriterier

Ledarna vill med priset Årets Innovativa Ledare premiera och synliggöra chefer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad samt till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

  • Pristagaren har agerat innovativt och kreativt i sitt ledarskap på ett sätt som både verkar för, och genomsyras av, de värderingar som ligger till grund för Ledarnas syn på ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald
  • Pristagaren har genom sitt ledarskap bidragit till verksamhetens framgång i en globaliserad och digitaliserad värld.
  • Pristagaren har på ett innovativt och visionärt sätt verkat för utvecklingen av chefers och medarbetares potential i denna nya värld.
  • Pristagaren leder medvetet med ambitionen att bidra till Sveriges fortsatta utveckling och konkurrenskraft.
innovativa

Jurygrupp

Från vänster:
Daniel Pettersson, Experis
Per Grankvist, samtidsanalytiker och författare
Moa Vallgård, chef organisationsutveckling, SVT
Cecilia Åkerblom, ordförande, Authentic People
Carina Myrvang, enhetschef Jobbtorg, Stockholms arbetsmarknadsförvaltningen
Ordförande: Andreas Miller, ordförande, Ledarna (saknas på bild)
Jonas Hagelqvist, förbundsdirektör/vd, IKEM (saknas på bild)
Mala Chakraborti, senior advisor, Ericsson (saknas på bild)