Finalister Årets Innovativa Ledare 2018:

04:18
rasmus-kjellman
Rasmus Kjellman

vd, Dynabyte

”Transparens är en sak, ärlighet något annat. Denna chef har infört ett ledarskap som litar på att de anställda har det gemensammas bästa för ögonen. Låter medarbetarna få insyn i delar som i andra organisationer bara är reserverade för styrelsen. En tillit som gjort att de anställda inkluderas och blir delaktiga i att styra organisationen och sig själva.”
03:36
carina-myrvang-2
Carina Myrvang

enhetschef, Stockholms Arbetsmarknadsförvaltning

”En chef som leder med lika mycket pragmatism som empati. Som tror på att medarbetare och medmänniskor mår som bäst när de får förtroende och mandat. Denna chef har förenklat och förändrat för att få fler människor i jobb och har uppnått imponerande resultat på kort tid. Arbetar outtröttligt med en av Sveriges största utmaningar: kompetensförsörjning.”
04:00
henrik-zipsane
Henrik Zipsane

vd, Stiftelsen Jamtli

”En chef som har omdefinierat begreppet hembygd till att omfatta alla som kallar bygden för hemma. Under mottot ´vår historia är inte avslutad och vår identitet är inte fast´ drar denna chef nytta av allas perspektiv. Så kan fler inkluderas att bli en del av vårt arv. En chef som definierar sig som mäklare av idéer och möjligheter, som knyter samman partners och personal. Resultatet: en leende organisation, ett levande kulturarv.”

Priset Årets Innovativa Ledare

Priset delas ut av Ledarna. Prisets syfte är att lyfta ledare som på ett innovativt sätt anpassat verksamheten till den globaliserade och digitaliserade arbetsmarknaden. Vinnaren utses på Chefgalan den 8 mars.

Därför står Ledarna bakom priset

 

Vi vill med priset synliggöra de ledare som inspirerar genom att gå före i en utveckling där ledarskapet och chefers förutsättningar blir allt mer avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft på den globala arenan. Det handlar om Ledare som tänker utanför ramarna, agerar innovativt, kreativt och visionärt i sina verksamheter eller branscher med fokus på de värderingar som vi anser ligger till grund för ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald

Annika Elias, ordförande

ledarna-logo-svart-eps

Syftet med priset

Priset går till en eller flera person som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad vi ser växa fram.
Pristagaren har också tagit märkbar hänsyn till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

Årets priskategorier på Chefgalan

Kriterier

Ledarna vill med priset Årets Innovativa Ledare premiera och synliggöra chefer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad samt till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

 • Pristagaren har agerat innovativt och kreativt i sitt ledarskap på ett sätt som både verkar för, och genomsyras av, de värderingar som ligger till grund för Ledarnas syn på ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald
 • Pristagaren har genom sitt ledarskap bidragit till verksamhetens framgång i en globaliserad och digitaliserad värld.
 • Pristagaren har på ett innovativt och visionärt sätt verkat för utvecklingen av chefers och medarbetares potential i denna nya värld.
 • Pristagaren leder medvetet med ambitionen att bidra till Sveriges fortsatta utveckling och konkurrenskraft.
innovativa-ledare

Jurygrupp

 • Karin Francke, personalstrateg, Stockholms läns landsting (ordförande)
 • Annika Elias, ordförande, Ledarna
 • Jonas Hagelqvist, förbundsdirektör/vd, IKEM
 • Cecilia Åkerblom, ordförande, Authentic People
 • Johanna Frelin, vd, Tengbom (vinnare 2017)
 • Per Granqvist, samtidsanalytiker och författare
 • Lena Rökaas, chief operating officer, Swedavia

Se finalisterna i övriga priskategorier