Priset Årets Hälsofrämjande chef

Priset delas ut av Euro Accident. Syftet med priset är att lyfta fram och belöna en chef som arbetar systematiskt med medarbetarnas hälsa och på så sätt har skapat en framgångsrik organisation med hållbara medarbetare.

thomaspetersson2

Därför står vi bakom priset

Euro Accident tror att nyckeln till framgång för framtidens organisationer är att ha chefer som leder, styr och utvecklar verksamheten med medarbetarnas hälsa i fokus. En chef har idag ett långtgående ansvar för medarbetarnas hälsa. En av chefens viktigaste uppgifter är att i tid fånga upp och agera på signaler på ohälsa som kan leda till en lång sjukskrivning, oavsett om orsakerna finns på eller utanför arbetsplatsen. Vi på Euro Accident bidrar med våra försäkringar och kunskaper. Tillsammans skapar vi hållbara medarbetare som kan arbeta och få ihop sin tillvaro.

Thomas Petersson, vd, Euro Accident

euro_accident_logo_margin-left-and-right

Prisets syfte

Euro Accident tror att nyckeln till framgång för framtidens organisationer är att ha chefer som leder, styr och utvecklar verksamheten med medarbetarnas hälsa i fokus. Med priset vill vi lyfta fram och belöna en chef som arbetar systematiskt med medarbetarnas hälsa och på så sätt har skapat en framgångsrik organisation med hållbara medarbetare.

chefgalannystjarna

Kriterier

  • Pristagaren kartlägger hälsan på grupp- eller organisationsnivå och sätter upp mål som stöttar verksamhetsplanen
  • Pristagaren investerar i hälsa och följer upp resultaten
  • Pristagaren har såväl medarbetarnas fysiska som psykiska välmående som drivkraft
  • Pristagaren är en ledare som ser och vågar agera på tidiga signaler på ohälsa
halsa

Jurygrupp

Från vänster:
Peter Wallin, vd, HPI
Ordförande: Maria Grudén, ceo, Great Place to Work
Ramin Kabiri, biträdande enhetschef, Bromma Stadsdelsförvaltning (Årets Hälsofrämjande chef 2019)
Alexander Holmberg, ledarexpert inom chefsutveckling & kommunikation, LEDARBILDARNA
Annika Dopping, kommunikatör och hållbarhetsspecialist, Annika Dopping & CO AB
Cecilia Jönsson, Experis
Fredrik Bengtsson, leg psykolog & vd, Haga Livscenter
Marie Fristedt,
 produktchef hälsa, Euro Accident