Finalister Årets Chef 2018

03:49
afram-chamoun-2
Afram Chamoun

vd, Familjehem i fokus

”En chef som drivs av att göra gott för många, som uppnått exceptionella framgångar trots att vägen inte har varit rak. En tydlig lagledare med starkt patos och engagemang. Ett ledarskap som fungerar lika bra på fotbollsplanen som i lönesamtalet.  Skapar förtroende genom att välja sina egna vägar. Att vara ledare är hans livsstil.”
03:17
ann-hellenius
Ann Hellenius

cio, Bankgirot (fd. cio Stockholms Stad)

”En visionsdriven ledare som tänker och kommunicerar medborgarnytta hela vägen. Ser potential i både uppdrag och människor. Bottnar i sig själv och sitt ledarskap och ser vikten av andra människors unika styrka. Drivs av genuin nyfikenhet och ser det lilla i det stora. Hon är en ledare som attraherar följare.”
03:21
elisabeth-wennstro%cc%88m
Elisabeth Wennström

Operativ Direktör, Manpower


”Ett ledarskap som innehåller både hjärta och hjärna. Har åstadkommit extraordinära resultat. Tar tag i det svåra och utmanar strukturer. Kan vara både tydlig och mjuk, men låter alltid intresse för individen styra samtalet. Leder en krävande generation och kan vara målinriktad även då framtiden är osäker. Hennes hårda arbete har lönat sig. Det här är ett ledarskap som håller över tid.”

Priset Årets Chef

Priset delas ut av Chef. Prisets syfte är att lyfta fram och belöna goda exempel bland Sveriges chefer och sprida deras budskap om det goda chef- och ledarskapet. Vinnaren utses på Chefgalan den 8 mars.

Därför står vi bakom priset

Med utmärkelsen Årets Chef vill vi lyfta fram en chef som sticker ut och är en förebild. En chef med patos och personlighet som inspirerar andra till gott ledarskap och goda resultat i vardagen.

Cissi Elwin, vd och chefredaktör, Chef

 

Årets priskategorier på Chefgalan

Kriterier

 • Pristagaren ska ha dokumenterat bra erfarenhet som chef genom att ha haft linjechefsroller med någorlunda omfattning, gärna flera roller.
 • Pristagaren ska ha visat goda resultat i de verksamheter som hen har varit ansvarig för.
 • Pristagaren ska ha varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare.
 • Vidare ska pristagaren vara en bra ledare med goda referenser från chefer och underställda kring ledarskapet.
 • Pristagaren är en förebild för andra genom att ha balans i livet. Inte nödvändigtvis genom familj och barn, snarare genom en livsstil som tillåter mer än arbete. Detta ska gälla både den nominerades egen tillvaro och synsättet som chefen presenterar för sina medarbetare.
 • Pristagaren ska kunna vara en god ambassadör för Sveriges chefer och en förebild för nästa generations chefer.
a%cc%8arets-chef

Jurygrupp

 • Kristofer Steneberg, kommersiell redaktionschef, Chef (ordförande)
 • Leif Denti, Phd, Göteborgs Universitet
 • Cilla Benkö, vd, Sveriges Radio (Årets Chef 2017)
 • Christina Forsberg, generaldirektör, CSN
 • Fredrik Emdén, journalist och författare
 • Fredrik Hillelson, grundare och vd, Novare Human Capital
 • Ann-Marie Begler, generaldirektör, Försäkringskassan

Se finalisterna i övriga priskategorier