Cheferna om sin administration: Hjälp – vi drunknar

Hör du till dem som ser administrationen som sin kärnuppgift och som älskar pappersarbetet är du att gratulera.

En undersökning som Chef har gjort bland drygt 2 200 chefer visar att chefens administration ökar. 68 procent av de tillfrågade upplever att mängden administrativa uppgifter har blivit större under de senaste fem åren. Var fjärde chef ägnar mer än hälften av sin arbetstid åt administration.

Men alla chefer ser sig inte som värda att gratulera. För hela 78 procent av de tillfrågade menar att de inte hinner sköta alla de uppgifter som hör till chefsrollen på ett sätt som de är nöjda med på normal arbetstid.
Nio av tio säger att det händer att de måste ägna sig åt administration trots att de anser att andra chefsuppgifter är viktigare. Dessutom har andelen chefer som har tillgång till en assistent eller sekreterare minskat kraftigt de senaste fem åren.

Administration är ett svårdefinierat område, vilket gör det svårt att hitta någon enhetlig forskning i ämnet. Men forskaren Anders Ivarsson Westerberg, som bland annat skrivit en avhandling om administration hos Polisen och som just nu skriver på boken Administrationssamhället till­sammans med Anders Forssell, har gått igenom det som skrivits om administration i Sverige och har kommit fram till samma sak som Chef.

”Det finns goda grunder för att hävda att administrationen har ökat. Alla studier pekar på det”, säger han.

Han talar om en ”amatörisering av det administrativa yrket”.

”Den personal som är utbildad har minskat och det administrativa flyttar ut till den enskilde och in i datorn. Man säger upp administrativ personal i besparingssyfte. Och då tror man att man effektiviserar och rationaliserar, men ser inte den andra sidan av det. Arbetet i sig tar längre tid”, säger han och nämner hur poliserna under 1990-talet fick börja skriva ut sina bandade förhör själva.

Anders Ivarsson Westerberg ser flera orsaker till att administrationen har ökat. Det så kallade granskningssamhället har gjort att allt ska dokumenteras och redovisas.

Dessutom har det blivit populärt att stycka upp verksamheter i mindre enheter, som alla får eget personal- och budget­ansvar. Som i sin tur kräver kontroll.

Anders Ivarsson Westerberg talar om en balans mellan autonomi och kontroll.

”Om man lägger ut ansvar och decentraliserar, måste man ha kontroll från centralt håll. Det betyder mer revisionsarbete. På så sätt ökar administrationen enbart på grund av den interna organisationen”, säger han.

Med administrationen svalnar chefens glöd. Vilken annan slutsats ska man dra av det faktum att så många – 85 procent av de tillfrågade i Chefs undersökning – anser att uppgift­erna får stå åt sidan för administrationen?

”Att glöden falnar beror på att det är så mycket man försöker hålla i huvudet samtidigt. Det blir inte kvalitet. Värderingar kring chefskapet får stå tillbaka och man drunknar i ett brus. Man tänker hela tiden ‘snart får jag jobba med det som är viktigt'”, säger effektivitetscoachen Petra Brask.

Chefens krav på ständig tillgänglighet gör att man alltid har saker att hantera, vilket stjäl tid från reflektionen.

”Det är ju inte ovanligt att man använder sig av både mejl och telefon samtidigt som man sitter i ett möte. Då blir man inte bra någonstans. Den känslan påverkar din glöd. Vi lever för mycket i bruset, tycker jag”, säger hon.

”Ta ett grepp om verkligheten” är hennes råd.

Hitta en metod för att hantera din administration, med andra ord.

Det har Håkan Pettersson, som är vd på företaget Micvac i Mölndal, gjort. Han är ofta på resande fot, vilket faktiskt bidragit till att den administrativa pressen på honom har minskat.

”Jag utnyttjar mina resor till att göra administration, på flyget eller i taxin. Det är perfekt, verkligen. Då är jag klar med allt som gäller planeringar av möten, protokoll, reseräkningar. Det går att utnyttja tiden”, säger han.

När vi talas vid befinner han sig i Istanbul, där han träffar potentiella kunder.

Redan innan han åker hem har han ­skrivit och skickat kontaktbrev till dem han har mött, skickat över presentationsmaterial samt planerat möten för den nästkommande veckan.

”Annars finns det en risk att man kommer in på måndagen efter en resa och tvingas ägna halva dagen åt administration”, säger han.

”Gör jag administrationen på en tidpunkt när jag inte ska göra något annat, känns det inte betungande. Det blir inte jobbigt om du utnyttjar tiden, då har du det med dig hela tiden.”

Ett klassiskt tips som han har tagit till sig är att aldrig börja dagen med administrativa uppgifter. Morgontimmarna ska ägnas åt det som kräver energi. De enklare administrativa uppgifterna klockan fyra på eftermiddagen.

Detta arbetssätt har blivit gemensamt för cheferna på bolaget.

”Börjar man följa de enkla tipsen får man igång rutinerna på ett bra sätt. Då får man också ett gemensamt synsätt emellan sig. Paybacken kommer direkt.”

Håkan Pettersson är lite förvånad över att så många, enligt Chefs undersökning, lägger så mycket tid på administration.

Han uppskattar sin egen motsvarande tid till tio procent. Men då räknar han inte in affärsplanering och budget.

”Jag har alltid varit effektiv, men med tiden har jag blivit smartare. Det finns ju en risk att man blir bra på administration men inte hinner med affärsutvecklingen”, säger han.

”Att göra affärsplan, budget och boka möten externt kan låta som administration, men det är där man driver utveckling. Och därför är det väldigt viktigt att se till att det fungerar”, säger Håkan Pettersson.

Tidigare arbetade han i ett större, internationellt företag. Där var det administrativa trycket större än vad det är på Micvac, som har elva medarbetare.

”Jag var definitivt mer klämd förr, då fanns det så mycket administration att man skulle kunna ägna hela dagen åt det. Men där lärde jag mig att man måste lägga sig på en godtagbar nivå. Det är bättre att ta tag i surdegarna och hantera dem ‘good enough’ än att låta dem samlas på hög och jäsa fritt”, säger han.

Som chef i en mindre organisation ser han tydligare nyttan och effekten av ad­­ministrationen.

”Visst kan administrationen ställa sig i vägen, men jag tror att det är bra att regelbundet se på sin egen målsättning och jämföra den med vilken tid man lägger ner på sina uppgifter. Är det rätt saker jag gör, måste jag göra det så här grundligt?

Man måste jämföra och planera så att man utvecklar företaget, det är lätt att falla i administrationsfällan”, säger han.För fem år sedan hade 43 procent av cheferna ett administrativt stöd, i form av en sekreterare eller en assistent, enligt en undersökning som Chef gjorde. I den nya undersökningen har knappt 37 procent tillgång till ett sådant. Ska man av det dra den enkla slutsatsen att sekreteraren är död?

Riktigt så enkelt är det inte, säger Anders Ivarsson Westerberg, som menar att det pågår en professionalisering av det administrativa yrket, alltså en rak kontrast till den amatörisering som han tidigare talat om.

”Sekreteraryrket kommer inte att för­svinna. Man behöver sådant här stöd. Det som har hänt är att det har uppkommit nya grupper som har den här typen av uppgifter. Det finns i dag fler administrativa yrkesområden än förut. Det får andra namn men har samma funktioner”, säger han.

Håkan Pettersson, som har tillgång till administrativt stöd i form av en assistent ett par timmar i veckan, håller med om att chefsrollen har förändrats när det handlar om administration. Organisationer har slimmats och när assistenterna har blivit färre läggs uppgifterna ut på medarbetarna. Då är det viktigt att cheferna drar sitt strå till stacken.

Däremot tycker han inte att kvaliteten har försämrats.

”Systemen gör att vi kan göra det här bättre. Det är fantastiska verktyg vi har som gör att det går att jobba otroligt effektivt. Tar man bara ett grepp om teknologin kan man göra jobbet minst lika snabbt själv”, säger han.

Har man fel bild av chefsyrket om man överraskas av mängden administration?
”Min erfarenhet är att de som har gått till en ledningsroll, de är administrativt effektiva. Man klarar av det men fokuserar på att driva företaget framåt. Man bör inte vara överraskad, men måste tänka över så att det blir rätt nivå. Som chef har
du möjlighet att påverka nivån. Det finns sådant man kan välja bort”, säger Håkan Pettersson.

Läs mer: 12 administrativa uppgifter du kan delegera

Relaterade artiklar

Petra Brask som föreläser och coachar i personlig effektivitet
Delegering

Effektivitetsexperten: Prioritera smart – få mer gjort

Chefernas största utmaning i sitt arbete är att prioritera. Det framkom i en mentimeterröstning på eventet Chef 2022 nyligen. Därför bad Chef effektivitetsexperten Petra Brask om hennes främsta tips för att få rätt saker gjorda.

Framtidens hybridmöte kräver ny digital teknik
Annonssamarbete Chef + Office Management

Så tar du hybridmötet till nästa nivå

Mötestekniken på väg in i en ny och smartare era. Här får du veta mer om vad som krävs för att lyckas med framtidens digitala möten.
Spargris som sjunker ner i vatten
Beslutsfattande

Ny forskning: Därför misslyckas megaprojekten

Lars Löfgren, forskare vid Försvarshögskolan, går i en avhandling till botten med varför prestigefyllda jätteprojekt så ofta misslyckas. ”Den här typen av projekt tenderar att styras av individer med starka maktambitioner som inte är mottagliga för riskanalyser”, säger han. 
staffetpinne
Delegering

Efter 10 år som vd – så lämnade Anders Källström över till ex-ministern

Få vd:ar i näringslivet får en vettig överlämning av sin efterträdare.
feanvaro
Delegering

Frånvaro-mejl? Se upp för dessa dödssynder

För att inte ruinera ledigheten — och därmed dig själv — finns det tre viktiga saker att tänka på när du utformar ditt frånvaro-meddelande.
googlestudien
Beslutsfattande

Googlestudie: 10 saker chefen måste leva upp till

Uppdaterar svaren i den 10-åriga studien.

tva%cc%8akvinnorps
Annonssamarbete Chef + Försäkringskassan

Hallå chefen! Det finns ett viktigt hälsobidrag att söka

Många chefer missar ett viktigt bidrag för att förebygga ohälsa hos medarbetare. ”Rätt hjälp kan göra skillnad”, säger Rebecca Kolga på Försäkringskassan och uppmanar chefer att söka stödet på upp till 200 000 kronor per år.
hogpresterare-2
Arbetsmiljö

Siffror: Kraftig ökning av sjuka chefer

Allt fler chefer hamnar i lång sjukfrånvaro. Främst är det kvinnliga chefer som är drabbade, visar nya siffror.