12 administrativa uppgifter du kan delegera

Du behöver inte göra allt själv. Vi listar 12 uppgifter som du med gott samvete kan delegera.

Kommunikation
Publicerad

1. Arrangera interna evenemang. Tillsätt en arbetsgrupp eller en festkommitté och du kommer att få se kreativitet som du inte anade fanns.

2. Boka möten. Samma sak som med mötesledning. Och du kan vara säker på att den eller dem du ber sköta bokningen av mötet kommer att vara lite extra närvarande i det.

3. Boka resor. Visst går det numera snabbt att boka sin egen resa framför datorn. Men så fort det är fler resenärer inblandade blir det mer av allt: avstämning, planering och administration. Låt en med­resenär ta hand om bokningen.

4. Göra scheman. Låt en medarbetare bli ansvarig för att samla in fakta om arbetstider och önskemål när det gäller till exempel semester. Ditt jobb blir att kontrollera om planeringen stöder verksam­heten – och sedan godkänna.

5. Kopiera. Kan du inte helt strunta i papperskopiorna, be någon som berörs av dokumenten att ta hand om dem.

6. Leda möten. Att alternera rollerna på ett möte ökar respekten och värdskapet. Och du lär dig att se hur människor fungerar.

7. Policyer. Sitt inte och skriv alla själv utan diskutera dem i ledningsgruppen. Och fördela arbetet mellan er.

8. Protokoll. Att dokumentera vad som sägs vid ett möte är viktigt, men stjäl tankekraft. Och dina tankar behövs om mötet ska ta er framåt!

9. Skriva agenda. Låt dina medarbetare planera vad era möten ska innehålla. Kom med förslag och önskemål, men lämna ifrån dig ansvaret för agendan.

10. Svara på enkäter. ”Var med i vår undersökning, det tar bara tre minuter.” Ägna de tre minuterna åt något annat och låt i stället en medarbetare få uppleva hur det känns att föra gruppens talan i en anonym enkät.

11. Underlag till möten, projekt eller presentationer. Dina medarbetare är experterna. Låt expertisen tala!

12. Underlag till affärsbrev. I stället för att börja jaga siffror och statistik, låt någon annan göra det. Låt ditt jobb bli att sammanställa dem och underteckna brevet.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden