sjobb
Illustration: Victoria Ovmark

Chefer jobbar oftare sjuka

Var tredje enligt rapporten – och här är chefer en grupp som utmärker sig – känner sig tvungen att ta med arbete hem, jobba på lunchen och/eller jobba över en gång minst i veckan.

Det visar en undersökning som SCB gjort åt Arbetsmiljöverket, med 9000 deltagare. I Chefs egen undersökning från i våras uppgav nära hälften av de svarande cheferna, 49 procent, att de alltid eller ofta går till jobbet trots att de är sjuka.

Arbetsmiljöverkets nya rapport visar också att sjuknärvaron är särskilt hög i gruppen kvinnor 30-49 år.  Där jobbade nästan åtta av tio sjuka minst en gång under förra året.

Ofta handlar det om förskolepersonal, fritidspedagoger och grundskollärare – men också om chefer inom stora och medelstora företag och myndigheter – som ofta arbetade hemifrån sjuksängen.

Nu varnar Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör  på Arbetsmiljöverket, för ohälsosam belastning i samband med sjuknärvaron, som också uppges ha ökat.

”Det är viktigt att alla funderar på varför det ser ut så här. Är det en kulturfråga på vår arbetsplats? Är ledarskapet för otydligt?” säger hon till DN.

Fyra av tio i undersökningen upplever också krav från chefen att vara nåbara efter arbetstid. Tillgängligheten, som ju fått helt nya förutsättningar i och med ny teknik, är viktigt att vara vaksam på så att den inte blir en börda, säger Zelmin-Ekenhem.

Hon pekar också på att de arbetsplatser som fungerar bäst är de med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva och engagerade chefer.

LÄS OCKSÅ:

Så kickstartar du arbetsmiljöarbetet

Chefs undersökning: Chefer ”sjobbar” när de är sjuka

Relaterade artiklar

stressfyrfalt
Arbetsmiljö

Enkla metoden: Ta tempen på jobbstressen

Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell, känns den igen? Om du inte är bekant med den – bli det nu. Den kan vara till hjälp för att ta reda på vad som orsakar stress på din arbetsplats – och i ditt arbete med att tillämpa de nya arbetsmiljöföreskrifterna.
Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 sätt för chefer att öka engagemanget – redan i dag

Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin. Men det finns flera enkla saker som du som chef kan göra direkt för att vända trenden. Vilket av tipsen tänker du börja med?