Lär dig strategierna för lyckade och effektiva möten

Nu är det dags: lyft dina möten från att vara helt okej till att bli viktiga på riktigt.
”Dina möten är en dold strategisk resurs. Ta tillvara dem”, uppmanar mötesexperten Pia Villför Larsson.

Pia Villför Larsson
Pia Villför Larsson är pionjär inom mötesfacilitering.

Missförstådd. Underutnyttjad. Baktalad och suckad åt. Nej, det är verkligen inte lätt att vara ett vanligt halvtrist möte!

Trots att möten slukar mycket tid och ofta är en stor dold kostnad, så är de ofta styvmoderligt behandlade. Få organisationer lägger tid och resurser på att utveckla sina möten och många missar att rusta chefer och ledare med verktyg som gör möten givande och användbara.
”Många vet inte ens om de har effektiva möten eller inte”, konstaterar Pia Villför Larsson, som är certifierad inom facilitering och utbildar ledare på Chefakademins kurs: Facilitering av framtidens möten.
Där ger hon chefer de kunskaper och verktyg som behövs för att leda deltagare i möten mot överenskomna mål, och att göra det på ett sätt som skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet – oavsett om det är på plats, på distans eller i hybrida möten.
”Dina möten är en dold strategisk resurs. Ta tillvara dem”, uppmanar hon.

Möten överdoseras

Bra möten väver samman olika erfarenheter och kunskaper, för att lösa problem och nå mål.

”Med bra möten kan du ta tillvara all kompetens i grupper.”

Chefer har ofta mötestätt i sina kalendrar. Det orsakar ofta ett av de vanligaste problemen.

”Mängden möten gör att vi inte hinner förbereda oss. Istället går vi på magkänsla”, säger Pia Villför Larsson.

Extra viktigt för chefer

”Att hålla bra möten är något som man som chef bara förväntas kunna. Få chefer sträcker upp handen och säger att de faktiskt behöver verktyg för att kunna göra det bra”, konstaterar hon.

Det är extra viktigt för chefer och ledare att lära sig leda riktigt bra möten. Dels för att deras egen arbetstid ska bli effektiv men också för att de ofta leder och ansvarar för möten och är kulturbärare i en organisation.

”Medarbetare tar efter chefer. Så lite elakt kan man säga att chefer får den möteskultur de förtjänar.”

Pia Villför Larsson var en av de första i Sverige att certifiera sig inom facilitering, 2005. Hon har en Master i facilitering enligt IAF (International Association of Facilitators) och utbildar också i digital- och hybrid facilitering. Hon är certifierad förändringsledare och grupputvecklare enligt GDQ och har skrivit boken Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering

Pia Villför Larsson ger några råd kring hur du som mötesledare kan tänka, förbereda dig och agera för att få till bättre möten:

 • Planera för involvering och för att alla kan komma till tals.
 • Starta alltid med tydlighet: Därför är vi här. Det här ska vi komma fram till.
 • Placera deltagare i förarsätet. Få igång en dialog redan från början. Du kan till exempel tidigt göra någon form av incheckning i syfte att lära känna varandra.
 • Involvera kontinuerligt under mötet. Variera arbetsformer, metoder och tekniker. Använd isbrytare för att få ny energi och reflektion för att bygga förtroende mellan deltagare och skapa samsyn.
 • Se mötet som del av en process som fortsätter efter mötet:  Hur tar vi hand om resultatet? Lista aktiviteter och beslut. Fortsätt kommunicera efter mötet och mellan möten.

Lyckas du som ledare i det nya hybrida arbetslivet

Chefer och ledare behöver vässa sina kunskaper och arbetssätt för att bli effektiva och få med sig medarbetare och resultat i det hybrida arbetslivet, där det mesta kokar ner till ledarens roll och pedagogiska kompetens.

Du som ledare får stödet du behöver med Chefakademins utbildningsserie för chefer som leder på hybrida arbetsplatser.

 • Bli chefen som får ditt hybrida team att glänsa och svetsar samman gruppen som sällan ses. 
  Utbildning: Att leda i hybridmiljö
 • Avmystifiera agilt arbetssätt – en gång för alla.
  Utbildning:
  Att leverera agilt
 • Lär dig nya sätt att facilitera och leda möten och workshops som lyfter både resultat, energi och kreativitet.
  Utbildning: Facilitering av framtidens möten
 • Bli trygg och effektiv som projektledare med rätt träning och resultatdrivande verktyg och metoder.
  Utbildning: Praktisk projektledning
 • 10 veckor på distans – som tar dig hela vägen till att bli diplomerad förändringsledare.
  Utbildning: Diplomerad förändringsledare

Nyfiken? Kontakta oss så berättar vi mer!

Du når våra erfarna utbildningsrådgivare på 08-731 41 51, eller genom vårt kontaktformulär!