Hon blev startup-VD efter sin Executive MBA

Mila Javander Asplund är civilingenjör med en lång bakgrund som konsult och ledare inom medelstora IT-koncerner. Här berättar hon varför hon valde att läsa Mgruppens Executive MBA – och valde att ge sitt allt på en startup.

Mila Javander Asplund

Under åren som chef och ledare reflekterade Mila löpande över ledarskapet, och hur man kan lyckas eller misslyckas när man som ledare vill driva igenom förändring. Hon har varit med om lyckade förändringsresor där man har lyckats sätta målet och få de allra flesta att vilja följa med på resan, med så lite missnöje som möjligt.

Men hon har även varit med om exempel på misslyckade transformationer, trots att man har haft en organisation bestående av duktiga och drivna människor. I de fallen hade vi som ledare inte lyckats nå fram med budskapet i alla led och förändringen sattes på paus eller blev någonting annat, men mer som en konsekvens av en missnöjesrörelse.

”Jag reflekterade mycket kring komplexiteten i ledarrollen”, säger Mila. ”Svårigheten att balansera att man i sin roll som ledare och vägvisare även fungerar som säljare, coach och facilitator i förändringsprocessen och behöver representera uppåt, nedåt och i sidled samtidigt som man är ansvarig för en förflyttning.”

”Man behöver förtydliga alla ’whats in it for me’ så att det är solklart för alla varför vi rör oss samtidigt som man själv inte alltid sitter på alla svar. Efter ett tag så landade jag i att jag ville verifiera mina erfarenheter och kunskaper om ledarskap med andra som är eller varit i liknande roller och situationer.”

Hon började titta på olika typer av utbildningar som skulle kunna ge mer ”kött på benen”, både vad gäller teorier och forskning men också att få en validering på att hennes erfarenheter och reflektioner var verklighetsförankrade och allmängiltiga. Mgruppens Executive Master of Leadership & Management innehöll just de komponenter som hon eftersökte.

”Programmet var arbetslivsorienterat, det skulle ge handfasta tips och det var fokus på att man skulle få med sig konkreta verktyg att använda direkt i sin organisation. Det här gjorde att det kändes väldigt bra att hoppa på utbildningen”, berättar Mila.

Mgruppens Executive MBA inspirerade till att ta steget

Idag arbetar Mila som VD på en startup som heter Släktingar. Släktingar erbjuder tjänster inom släktforskning och familjehistoria.

”Vi försöker göra arbetet med familjehistoria mer modernt, tillgängligt, intressant, underhållande men framför allt trovärdigt och högkvalitativt. Vi hjälper både erfarna forskare men även dem som inte är så bekanta med släktforskningslandskapet och som inte har möjlighet att eller intresse av att släktforska själva, men ändå vill veta mer om sin bakgrund. Vi skapar ett lager av kunskap och information att lämna efter oss till kommande generationer.”

För Mila innebar det en stor och rolig utmaning att hoppa ut i startuplivet. Att hon vågade göra det var delvis tack vare att hon läste Mgruppens Executive MBA; där en av föreläsarna inspirerat henne genom att trycka mycket på mod att agera, våga satsa och arbeta hårt för sin idé. Samtidigt kände Mila att hon, på ett mer aktivt sätt, ville vara med att leda helheten i förändring, vilket är svårare om man sitter i en stor organisation.

Hon berättar att man i utbildningen tryckte mycket på samt bekräftade det som är konstant i ledarskapet; de eviga ledarskapsfrågorna och utmaningarna ledare alltid möter, samt vilka verktyg som finns och som är värdefulla att ha med sig i ledarskapet.

Ett annat område i fokus var de megatrender som finns inom arbetslivet och vad det ställer för krav på det nya ledarskapet. Då Mila i sina tidigare roller arbetat mycket med rekrytering uppmärksammade hon under år av intervjuer förändringen inom arbetsmarknaden, vad gäller synen på ledarskap och medarbetarskap. Spaningen hon haft blev bekräftad under utbildningen, då det behandlades och betonades att man som ett led i denna förändringsprocess inte bara bör hänga med och anpassa sig i sitt ledarskap utan att göra det ”redan igår”. Att tåget håller på att lämna stationen.

Gruppen och nätverket

När hon ser tillbaka på deltagarna så ser hon en spännande mix av ledare från olika branscher, varav ett antal branscher som hon inte tidigare hade haft någon kontakt med innan. Det blir mycket intryck och nya tankar, och man lär sig väldigt mycket.

”Jag tycker att vi hade väldigt bra diskussioner! Det var både ögonöppnande att se alla likheter vad gäller de utmaningar och problem vi stöter på som ledare, men även intressant att påminnas om hur hemmablind man blir. Vi alla är ’barn av vår organisation’. Ibland kan det vara svårt att lyfta blicken och inse att inte alla organisationer befinner sig i samma fas i förändringsresan som man själv är i, och samma sak vad det gäller individerna i sin egen organisation. Alla är verkligen inte på samma trappsteg i mognadstrappan”, berättar Mila.

I utbildningen fanns det schemalagd tid för att deltagarna skulle få möjlighet att träffas i mindre grupper, utmana och reflektera tillsammans och i olika konstellationer även samarbeta.

”Det fanns forum under utbildningsblocken för att prata med varandra och knyta kontakter i grupper. Något jag uppskattade då man inte har tid att knyta så mycket nya kontakter i reflektionssyfte i sitt vanliga arbetsliv, eftersom allting rullar på i högt tempo. Så just den delen av utbildningen var värdefull för mig. Vi är flera som har lärt känna varandra ’på riktigt’ och har även setts utanför utbildningen och diskuterat både arbete och livet i stort.”

Stärkt självförtroende och utveckling i chefsrollen

Mila upplever att hon fick med sig mycket från utbildningen då hela ämnesområdet kändes relevant och utvecklande för henne.

”Vi hade som exempel ett block om retorik där jag fick med mig mycket praktiska hjälpmedel. Utöver det skrev min projektgrupp ett arbete om ’mellanchefen som funktion var på väg ut’. Ett område som intresserar mig mycket, på tal om medarbetarnas förväntningar, digitaliseringens framskridande och marknadens krav på självledarskap och självförverkligande. Vilka funktioner fyller chefen framöver? Andra delar av utbildningen gav mig perspektiv och sådde nya frön vad gäller mitt sätt att tänka och mitt sätt att vara.2

Hon betonar även att utbildningen stärkte hennes självförtroende. Under det första blocket föreläste Kay Pollak om vikten av att ”göra sin grej och att inte påverkas så mycket av de andra i rummet” – att sträva efter att våga vara sig själv.

”Även om utbildningen löper under ett års tid så är det ändå intensiva studier, och man lär sig väldigt mycket. De nya kunskaperna och insikterna behöver dock mogna och falla på plats, både genom reflektion och praktik, så jag ser ett behov av att söka upp mina kursare och bolla löpande framöver”, säger Mila.