Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Cheftest: Anders Thornberg, Säpo

1 februari tog han klivet från Säpo till jobbet som rikspolischef. Med Anders Thornberg som Säpochef präglades organi­sationen av stor öppenhet och han låter yngre medarbetare ”skugga” honom för att lära sig jobbet. Här kan du läsa vårt Cheftest från 2014.

Cheftest
Text: Redaktionen
Publicerad
Anders Thornberg. Foto: Erik Mårtensson, TT-Bild.

Artikeln publicerades ursprungligen i Chefs decembernummer 2014.

När Anders Thornberg för tre år sedan utsågs till ny Säpochef var det många inom Säkerhetspolisen som andades ut. Äntligen en av dem! Ingen akademiker, utan en kille som själv suttit och spanat och visste hur fältarbetet fungerade.

Snart visade det sig emellertid att just dessa erfarenheter var en av Anders Thornbergs svagare sidor i ett för övrigt mycket uppskattat ledarskap. Nämligen hur svårt han har att hålla sig utanför den dagliga verksamheten.

Anders Thornberg har berättat att han var på semester när han fick reda på att USA:s president Barack Obama skulle besöka Stockholm några månader senare.

”Jag läste om det i tidningen, men ingen ringde från jobbet och det gjorde mig lite bekymrad. När jag ringde jobbet och frågade hur de tänkte förbereda sig, svarade de bara att jag inte behövde bry mig eftersom allt redan var igångsatt efter gängse rutiner.”

På Säpo finns olika uppfattningar om varför Anders Thornberg har så svårt att släppa kontrollen. Men med tanke på vad som tidigare har hänt i Sverige – en statsminister och en utrikesminister mördade – är förståelsen trots allt ganska stor.

”Det kan tolkas som att han är engagerad och verkligen bryr sig, eller som att han har svårt att släppa på kontrollen och vill försäkra sig om att vi är på fötterna”, säger en källa.

I allmänhet verkar man därför vara beredd att överse med honom, eftersom man hellre har en chef med starkt engagemang än svagt.

”Det kan absolut irritera folk, och det råder delade meningar om hur man ska se på det”, säger en annan. ”Anders har ju gått den långa vägen, och det kan också vara svårt för många att acceptera att han nu är deras högste chef.”

En utomstående iakttagare instämmer:

”Å ena sidan kan det ha betydelse att han är en långvägare. Å andra sidan kan man säga att då kan man ha hunnit skaffa sig många fiender också, så det är inte alltid en fördel.”

Konditorsonen från Halmstad, Anders Thornberg, är den första som rekryterats internt till jobbet som chef för Säkerhetspolisen. Han började som ”vanlig” polis och kom till Säpo 1986. Sedan dess har karriären gått spikrakt uppåt. De första åren jobbade han ute på fältet – det här är en generaldirektör som själv har suttit i bilar och spanat under många, långa timmar. Så småningom började han avancera och efter några chefsutbildningar tog karriären riktig fart.

Det är just hans långa erfarenhet av arbete på fältet som gör honom till en både trovärdig och populär chef bland medarbetarna på Säpo.

När Anders Thornberg talar, lyssnar organisationen. Och talar gör han gärna, om vi får tro omgivningen. Han bemödar sig också om att vara synlig ute i organi­sationen och planerar regelbundet in besök på någon av Säpos olika enheter, där han gärna slår sig ner och snackar över en fika.

Efter mordet på utrikesminister Anna Lindh skrev Anders Thornberg en promemoria bland annat om vikten av transparens på Säpo. Han har i intervjuer berättat att den blev väl mottagen av dåvarande ledningen och av bara farten fick han ­jobbet som informationsdirektör.

År 2011 utsågs han till biträdande säkerhetspolischef och när Säpos general­direktör Anders Danielsson året efter hastigt flyttades till Migrationsverket för att efterträda Dan Eliasson, utsågs Anders Thornberg lika snabbt till ny generaldirektör för Säpo.

Anders Thornberg beskrivs av flera som en mer jordnära chef än sin företrädare.

”Förändringen står inte längre i fokus, utan Thornberg verkar bry sig mer om att verksamheten flyter på”, säger en tidigare medarbetare.

Anders Thornberg tog över i ett skede efter en hel del omorganisationer. Det kan inte ha varit lätt, spekulerar medarbetarna. För med omorganisationer är det ju så att de inte alltid är populära hos alla internt. Men var det någon som skulle klara det, var det Anders Thornberg. Han har arbetat inom de flesta ­funktioner – kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd och säkerhetsskydd. Det enda han saknar personlig erfarenhet av är som livvakt på fältet, men han har i alla fall jobbat på avdelningen för personskydd.

Men det är långtifrån alla som avundas honom:

”Jag skulle inte ta jobbet om de så kastade det efter mig”, utbrister en iakttagare. ”Säpo är en stelbent, byråkratisk organisation som arbetar alldeles för långsamt. Man har svårt att kommunicera, både internt och med andra myndigheter.”

Anders Thornberg beskrivs som en ”doer” och en snabb, ibland otålig beslutsfattare. Tack vare hans långa erfarenhet blir det oftare rätt än fel.

”Jag skulle säga att han känns som en säker beslutsfattare”, säger en medarbetare. ”Han tvingar inte fram besluten, men kan vara snabb nog när det behövs.”

Ända sedan han tillträdde har Anders Thornberg arbetat för att stärka Säpos operativa och polisiära profil – helt i linje med sitt uppdrag. Garvade medarbetare hade svårt för den akademiska prägel som de menar kännetecknade Säpo under ett par av hans företrädare. Dessa känner sig i dag mycket tryggare med Thornberg vid rodret.

”Folk känner att vi är på rätt väg, när den operativa verksamheten lyfts fram”, säger en medarbetare som är nöjd med utvecklingen.

”På den operativa sidan har vi levt upp igen. Vi var många som hade svårt med arbetsglädjen tidigare, men nu är det kul att gå till jobbet igen.”

”Fast jag tycker att det kan bli lite väl tufft ibland”, säger en mer kritisk röst och tillägger:

”Jag tycker att han kan bli lite för polisiär när han kliver på. Det handlar kanske inte bara om Anders, utan är tecken på hur svårt det kan vara att förändra ledarkulturen i en polisorganisation.”

En liknande kluvenhet kommer fram när frågorna handlar om huruvida Anders Thornberg är rak och tydlig, eller diplomatisk, i sin ledarstil.

”Min uppfattning är att han är mer diplomatisk än rak”, säger en tidigare medarbetare. ”Men jag har hört honom ryta ifrån, då med all rätt, så konflikträdd är han inte.”

”Diplomatisk är inte ett ord jag skulle använda på Anders”, säger en annan. ”Han säger vad han tycker och kan bli lite för skarp i stridens hetta. Men så är han ju skolad i en polisorganisation också.”

”Han är en operativ person som vill se resultat och då kan han nog vara på gränsen till brysk”, anser en tredje.

Möjligen är en polisorganisation som Säpo en miljö där chefer kan komma undan med ganska omilda tag och där åtminstone vissa medarbetare gärna ser en chef som vet vad han vill – och talar om det.

Men ska man själv komma med kritik mot Anders Thornberg får man vara beredd på att den inte alltid tas väl emot.

”Kritik? Då blir han förbannad”, slår en medarbetare fast. ”Han har en tendens att tända till, men det kan vara positivt, tycker jag. Även om jag kan förstå om vissa blir rädda.”

”Det är en av hans svaga sidor, att han gärna vill tala om hur det är”, noterar en annan. ”Det gäller inte minst när saker och ting ställs på sin spets.”
Men det finns de som inte håller med:

”Jag har själv oombedd framfört kritik och tyckte att han hanterade det bra. Han lyssnade, även när han inte höll med”, minns en tidigare medarbetare.

Däremot är alla överens om att Anders Thornberg är en chef med stora sociala talanger och en behaglig personlighet som har betytt mycket för säkerhetspolisens omgörning. Tidigare var till och med an­­talet anställda en hemlighet. Dagens Säpo är ett under av öppenhet jämfört med bara för ett tiotal år sedan.

”Men i rättvisans namn måste det sägas att den omgörningen var inledd när han tillträdde”, säger en person. ”Däremot är han kanske den Säpochef som har lyckats bäst med den externa kommunikationen, i alla fall hittills.”

På det området fick Anders Thornberg en rivstart. Han blev ju chef i juli 2012 och i augusti avslöjade Dagens Nyheter att Säpo hade betalat fem miljoner för en medarbetardag med avslutande middag som hade ett James Bond-tema. Och dessutom krävde momspengar från Skatteverket som man inte hade rätt till eftersom festen räknades som intern representation.

En pressad Anders Thornberg gjorde sitt bästa för att rädda ansiktet både på sin företrädare och på sig själv.

I dag har han gjort sig av med några chefer och rekryterat flera nya ansikten till sin ledningsgrupp. Också den får betyget Godkänd av omgivnin­gen.

Även om vissa anar oråd.

”Det är svårt att veta vart vi är på väg och en del i ledningsgruppen saknar en kompetens som jag gärna hade sett”, säger en. ”De är ambitiösa och duktiga men utan tillräcklig erfarenhet för min smak.”

Men flertalet menar att Anders Thornberg har format en ledningsgrupp som kan stå pall och som kompletterar varandra. Och skulle det uppstå konflikter lär han numera vara bättre på att hantera sitt temperament än i yngre dar.

I dag låter han folk lösa sina egna konflikter, även om han inte alltid klarar att hålla sig borta:

”Visst kan han ge uttryck för sin åsikt i konflikten, men betonar i nästa andetag att det inte är han som bestämmer. Ändå säger han saker som: ’Om du skulle … så har du mitt stöd.’ Och det är väl en ganska tydlig signal om vad chefen vill, eller?”

En annan uppgift som väckte åhörarnas uppmärksamhet under ett evenemang där Anders Thornberg medverkade var när han berättade om systemet med ”stabare” hos Säpo. En stabare är en yngre medarbetare som under några månader får följa med högsta chefen hela dagarna. Inga möten är för hemliga, stabaren följer med överallt, berättade Anders Thornberg inför en häpen publik.

”Det där är vedertaget inom polisen”, berättar en medarbetare. ”Man får en otrolig inblick, jag har träffat ett par som varit med och som är mycket positiva.”

Anders Thornberg själv lär ha varit stabare hos den tidigare rikspolischefen Sten Heckscher, och har berättat om en mycket lärorik tid.

Det här sättet att skola in medarbetare på väg upp väcker uppmärksamhet bland chefer i andra organisationer. Många är positiva, men känner sig tveksamma till om det skulle gå för sig på deras arbetsplatser.

”Ibland talar vi om saker som inte får läcka ut”, lyder den vanligaste invändningen.

Men hallå – om det fungerar på Säpo …?

Anders Thornberg svarar: ”Intressant och stundtals träffsäker bild av mig”

”Det är svårt att dölja att jag efter 27 år på Säkerhets­polisen brinner för det som enligt mig är det finaste uppdrag man kan få – att skydda Sverige och demokratin. Vi är en myndighet med ett starkt, tydligt och viktigt uppdrag och jag är stolt över att vi uppmärksammas i det här sammanhanget.

Vi gör ofta vårt arbete i det tysta, men vi gör skillnad och det är en vetskap som stärker mig varje dag.

Allt jag gör syftar till att öka vår operativa förmåga för att reducera hot och nå resultat. Mina medarbetare har otaliga gånger hört mig upprepa mantrat att öka vår operativa förmåga, därför blir jag gladast över att läsa om genomslaget av mitt fokus.

Det är en intressant och stundtals träffsäker bild av mitt ledarskap som målas upp och särskilt fint att medarbetarnas röst hörs tydligt. De är vår största tillgång och jag ägnar en dag i veckan åt att träffa dem vid rundvandringar och vet vilket bra arbete de gör. Lojaliteten, stoltheten och engagemanget är stort både hos mig och hos dem.”

/Anders Thornberg, generaldirektör Säkerhetspolisen

Text: Annika Rosell 

Anders Thornbergs resultat: 30/40

Ledarstil: 4/5
Kunnig, kompetent och engagerad i verksamheten. Lugn och med is i magen när så behövs. Åtnjuter hög trovärdighet inne i organisationen.

Delegering: 3/5
En riktig akilleshäl. Anders Thornberg har svårt att hålla sig borta från detaljstyrning och det upplever medarbetarna som svårt. Med sin långa erfarenhet är det begripligt att han gärna lägger sig i, men han skulle vinna på att visa sina medarbetare större förtroende.

Motivera: 4/5
Mycket bra. Speciellt uppskattad är han bland de operativa medarbetarna, som fått en nytändning på jobbet. Håller gärna anföranden och gör det bra.

Konflikthantering: 3/5
Allt bättre. Hans tidigare hetsiga temperament har mojnat och nu överlåter han allt mer av konflikterna på andra chefer i ledet. Är trots det allt annat än konflikträdd och kan ryta till när så krävs.

Kommunikation: 5/5
En av hans bästa grenar. Som gammal informationsdirektör vet han värdet av god kommunikation både internt och externt och sköter den gärna själv.

Beslutsfattande: 4/5
Mer snabb än långsam. Är inte den som pressar fram information, utan kan ta ett beslut när det är dags. Ibland uppfattas Anders Thornberg som otålig, men han är ingen risktagare.

Rekrytering: 3/5
Godkänd. Har satt ihop en ledningsgrupp som upplevs som ganska ung, men har hittat kompetenser som kompletterar honom själv.

Personlighet: 4/5
Säkerhetspolisens generaldirektör be­­skrivs som sympatisk och varm. Intresserad av konst, musik och design. Lär drömma om att öppna galleri och hejar på fotbollslaget Halmia, från hemstaden Halmstad.

SUMMA: 30/40

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden