Blomman som gör nya chefer säkrare

Hälsa
Publicerad

Kul, utmanande och lustfyllt. Att få sitt första chefsjobb ger en glädjekick. Samtidigt kan osäkerheten komma krypande: Hur fixar jag allt som ingår i tjänsten?

Peter Fichtel, legitimerad psykolog med stor erfarenhet av organisations- och ledarutveckling, har mött många nya chefer. Och han har utvecklat en enkel metod som gör nya chefer trygga – en slags checklista som ger en stabil grund att stå på. Metoden kan liknas vid en blomma. Tänk dig att du själv finns i blommans mitt, och de omgivande kronbladen blir dina verktyg till ett framgångsrikt ledarskap. Varje blomblad bidrar med en stärkande pusselbit.

Peter Fichtel, leg psykolog med stor erfarenhet av organisations- och ledarutveckling, har utvecklat en metod som gör nya chefer trygga.

Peter Fichtel, leg psykolog med stor erfarenhet av organisations- och ledarutveckling, har utvecklat en metod som gör nya chefer trygga.

”När jag träffar nya chefer är det få som har fullt i alla sina blad. Och det kan kännas kravfyllt att fylla alla blad samtidigt som man är ny på jobbet. Då är mitt tips att se till att det inte är tomt i alla blomblad samtidigt. Gör ett aktivt val och fråga dig: Vad funkar bäst för mig just nu?”, säger Peter Fichtel.

Varsågod – här är hans metod som får nya chefer att blomma upp.

Checklistan som får nya chefer att blomstra

Chefen
Att ha en bra relation till din chef är A och O. I den bästa av världar kan du få stöd och en chans att ta upp svårigheter. Du kan få tydlig feedback och känner dig tryggare när du vet att du presterar som du ska.
Så gör du: Ta eget ansvar för den här relationen. Be om regelbundna möten. Ha en stående tid, kanske en gång i månaden, för avstämning. Rapportera då vad du och gruppen producerar eller presterar och be om den information du vill ha och behöver.

blomma

Nätverket
Som ny i en ledande roll är det lätt att tro sig vara ensam om ha en jobbig medarbetare eller att inte få tiden att räcka till. Genom att träffa människor i samma sits normaliserar du din egen situation. Ett nätverk skapar igenkänning och en chans att ventilera och utbyta erfarenheter.
Så gör du: Sök upp eller skapa ett nätverk av chefskollegor. Förmodligen har du redan kontakter från studietiden och tidigare arbetsplatser, människor som nu har en chefsroll. Skapa gärna en Facebook-grupp, men för att få riktigt bra effekt bör ni ses med jämna mellanrum.

Chef erbjuder: Ny som chef? Få stöd och smarta verktyg i Chefs nätverk

Utbildningen
Som ny chef har du vad som krävs i fackkunskap, men du kan behöva mer kunskap om att vara chef. En bra chefsutbildning ger dig specifika ledarkunskaper som gör dig säkrare. Här handlar det inte om universitetsstudier utan om särskilda kurser som fokuserar helt på din roll.
Så gör du: Stora organisationer kan ha egna chefsutbildningar. Fråga hr. På mindre företag kan du få leta upp en lämplig kurs själv. Gå på rekommendationer. Ett tips är att leta upp en kurs som sträcker sig över tid i moduler med träffar emellan. På ett litet företag kan det vara svårt att motivera kostnaden, men berätta för din chef att du själv blir en bättre chef av kursen och tala om vilken specifik kompetens du behöver. Du kanske kan få gå en kurs på ett par dagar.

Medarbetarna
En god relation till medarbetarna gör dig säkrare. Här har du ett stort ansvar och du kommer långt om du frågar dig: Hur vill jag ha det?
Så gör du: Ha regelbundna möten, både på grupp- och individnivå. Be medarbetarna rapportera. Hur går deras produktion? Finns det några problem? Fråga: ”Vad kan jag som chef göra för att underlätta?” Kanske behöver du fatta ett beslut. På mötena fångar du upp problem och får en bra chans att åtgärda dem.

Chef erbjuder: Lär dig hantera svåra samtal i Chefs nätverk

Handledaren
Som ny chef ställs du inför en rad nya frågor. Då känns det tryggt att ha en professionell person att vända sig till. En handledare är inte en chefskompis utan någon du kan vända dig med professionella frågor. Tanken med en handledare är att du kan ställa de frågor du inte vill ställa till din närmaste chef, och prata om hur du fungerar i olika situationer.
Så gör du: Inom vissa typer av yrken ingår handledning. Om du inte har ett sådant yrke – fråga hr om de kan förmedla en kontakt. Om det inte finns någon lämplig person inom organisationen kan du be hr om tips på professionella handledare utanför organisationen. Ingå ett avtal och se till att det ni pratar om är konfidentiellt.

Läs mer: Mia Öhrnell, chef Järfälla kommun: ”Så fick jag de chefsverktyg jag behöver”

Kompisen
Att vara chef kan kännas ensamt. Den ensamheten kan lindras av en chefskompis. Denna person kan ha en liknande position i samma organisation, på en annan arbetsplats eller vara en privat bekant som har erfarenhet av ledarskap. Denna person bör inte sitta i ledningsgruppen eller vara din överordnad. Detta för att du ska känna dig fri att prata i förtrolighet.
Så gör du: Om du inte redan har en sådan kompis – leta upp någon som har ungefär samma position och funderingar som du. Ta en långlunch en gång i månaden och prata om ert chefskap. Utbyt erfarenheter, tips och råd.

Läs mer om Chefs populära nätverk för nya chefer

Text: Annika Hällqvist

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden