Bli mer attraktiv på arbetsmarknaden

Arbetsrätt
Publicerad

En utbildning ger dig inte bara verktyg för att mer effektivt leda din verksamhet. Den ger dig också goda möjligheter att öka din egen attraktionskraft som chef på arbetsmarknaden.
Din anställningsbarhet, alltså.

När konjunkturen svajar och många verksamheter genomgår förändringar står du som chef inför många möjligheter. Visst, där finns ett och annat hot också, men det är kanske nu ditt drömjobb dyker upp?

En chef som visar sig intresserad av att utvecklas och som dessutom tar sig tid att gå kurser eller utbildningar blir mer intressant att anställa.
En undersökning som chefsorganisationen Ledarna har gjort visar att drygt hälften – 54 procent – av Sveriges chefer har genomgått en kurs i någon form av chefs- och ledarskapsutveckling under de senaste tolv månaderna.

Undersökningen visar att de korta kurserna prioriteras framför de stora ledarskapsprogrammen. Bara tre procent av cheferna har gått en utbildning som har pågått mer än 30 dagar.
86 procent av de tillfrågade har ägnat max 14 dagar åt utbildning.

Allra vanligast är att de har gått en utbildning på en eller två dagar, som arrangerats av en extern utbildare.
60 procent av cheferna i Ledarnas undersökning har genomgått en utbildning som är högre än gymnasial. Det är en liten ökning jämfört med föregående års undersökning.

Att den akademiska utbildningen ger dig en god grund som chef och höjer din anställningsbarhet, är en vanlig uppfattning.
Det gör att du som chef får alla pusselbitar. Det är större chans att nå resultat och vara effektiv, att jobba mer mot mål och strategier. Med en akademisk utbildning kommer förståelsen för komplexiteten.

Listan över ämnesområden där cheferna anser sig behöva höja sin kompetens toppas av konflikthantering, arbetsrätt och förhandling, tätt följt av kommunikation, förändring och arbetsmiljö.

»Det viktiga är att du går en kurs som du verkligen har användning av. Ofta går man kurser av slentrian eller för att det är något som anses ligga i tiden. Men du måste välja något som styrker dig som chef«, säger Lena Mangell, karriärcoach och vd på företaget Life & Career.

»Samtidigt påverkas inte anställningsbarheten av att du har genomgått en två dagars utbildning i konflikthantering. Däremot visar kurserna att du vill något och att du är ambitiös, intresserad och läraktig«, säger Lena Mangell.

De som inte har gått någon utbildning under det senaste året har angett tidsbrist som främsta orsak. En annan förklaring är att de »inte har erbjudits någon«.
»Jag blir förvånad över den passiva hållningen. Man måste vara proaktiv som chef. Man kan ju ställa krav som ledare: att ha en assistent, jobba hemifrån eller delegera«, säger Lena Mangell.

Hon tycker att tio dagar om året är realistiskt för chefen att ägna sig åt sin egen utveckling, oavsett om det handlar om att gå på seminarier eller att besöka en coach.
Enligt Lena Ehrlenfeldt, ledarskapsexpert på Ledarna, bygger chefens anställningsbarhet på en balans mellan fyra olika områden: att göra ett bra jobb där du är, att hänga med genom kompetensutveckling, att vårda dina nätverk och att ta hand om dig själv.

»Alla bitar är lika viktiga. Men det är lätt att glömma bort den personliga utvecklingen. Det är ju dig själv du använder som instrument i ditt ledarskap«, säger hon.

Att ha tillgång till en coach är det mest tidseffektiva sättet att utveckla sitt ledarskap – och därigenom höja din kompetens – eftersom det är skräddarsytt. Allra mest effektivt blir det om du kombinerar en kurs med coachning, så att den kunskap du skaffar dig kan omsättas till din vardag.

12 procent av de tillfrågade som inte har deltagit i utbildning anger att de »är ointresserade av utbildning«.
Det är synd.

Att inte utbildning prioriteras mer kan innebära en backlash, att det i slutändan inte längre är så populärt att vara chef.
Förutom att ge chefen bra verktyg i det dagliga ledarskapet, gör också utbildningen chefen lite tydligare i sin dagliga yrkesroll.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden