Bli en CSR-chef i 5 steg

Många vill bli CSR-chefer för att göra en god sak för samhället eller den egna verksamheten. Men det finns andra anledningar. Med CSR i fokus kan du spara pengar och få dina medarbetare att trivas bättre.
På organisationen Individuell Människohjälp har man sedan årsskiftet arbetat med att bli mer miljövänliga.
Projektledaren Sara Fallström delar med sig av misstagen som gjordes i början.
»Planen var lite överambitiös i starten och vi rusade på för fort. Projektet klubbades i elfte timmen, när alla verksamhetsplaner för organisationen redan var satta.«
Hon märkte att medarbetare ute i verksamheten hade svårt att avsätta tid för hennes projekt.
Det har lett till förseningar.

»Vi borde ha sett till att projektet var med i verksamhetsplanerna för alla avdelningar innan vi började«, säger hon.
Sara Fallström menar att chefer kan nå framgång i CSR-arbetet genom en kombination av styrning och engagemang.
»Man måste emellanåt stanna upp och känna av så att medarbetarna är med på noterna. Man kan exempelvis inte sätta upp en resepolicy som alla tycker är pest. Och givetvis måste man som chef föregå med gott exempel.«
Reklambyrån Grand Plan bestämde sig för att bli miljövänlig vid årsskiftet. Chefen Anders Kumlien menar att en tydlig struktur har hjälpt honom. Han valde att arbeta med miljöledningssystemet ISO.
»Om man ska bli miljövänlig måste det vara på riktigt, så att man kan stå för det man säger. Därför måste förbättringarna vara mätbara, och vi måste ha tydliga mål. Det är ryggraden för arbetet.«

Har ni fått offra något?
»Vi har fått ge avkall på roliga konferensresor till utlandet. Men våra medarbetare är helt med på tåget, de är duktiga på att hitta bra alternativ. Vi chefer försöker kompensera genom att göra de närliggande konferenserna så roliga som möjligt.«

1. Utgå från era värderingar

CSR-arbete är ett långsiktigt åtagande. Därför måste arbetet vara förankrat både i dig som person och i företagets värderingar. Inom Individuell Människohjälp, vars mål är att minska fattigdomen i världen, gör man kopplingen mellan en bättre miljö och mindre fattigdom.
CSR-satsningarna måste alltså ligga i linje med er kärnverksamhet och era värderingar. De flesta verksamheter har värderingsord som ska genomsyra allt arbete, exempelvis »omtanke« eller »kunden först«.

 

2. Välj fokusområden

Samla dina medarbetare. Bestäm tillsammans vilka områden ni ska satsa på. Det ska vara områden som både du och medarbetarna känner ett stort engagemang för.
Välj vilken del ni ska satsa på: ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet.
Om ni väljer mer än en del, satsa på några få åtgärder inom varje. Fokusera tydligt på vad ni vill uträtta. Få mål gör att ni lättare får saker gjorda.

Ekologisk hållbarhet:
Vad innebär det för oss?
Spåna fram 10 till 15 idéer tillsammans med din grupp. De ska gå att knyta till era värderingar. Begränsa idéerna till 2 till 5 mål som är mätbara, tydliga och lätta att genomföra.
Exempel:
Minska andelen bilresor.
Öka andelen miljöcertifierade inköp. Minska energiförbrukningen.

Social hållbarhet:
Vad innebär det för oss?
Spåna fram 10 till 15 idéer på vad ni vill uppnå. Begränsa dem till 2 eller 3 mål som känns angelägna för er.
Exempel:
Jämna ut könsfördelningen i arbetsgruppen.
Minska korttidsfrånvaron.
Skapa bättre arbetsmiljö.

Ekonomisk hållbarhet:
Vad innebär det för oss?
Här handlar det om att koppla er avdelnings arbete till långsiktig hållbarhet inom hela företaget. Det kan mätas genom en enkät.
Skapa en enkät med följande frågor:
I vilken grad stämmer våra beslut överens med företagets värderingar? Belönas de beteenden som efterfrågas i policydokument och värderingar? Hur angeläget är det arbete vi gör för dig som medarbetare? Hur angeläget är det arbete vi gör för samhället?
Sätt upp sju svarsalternativ, från »Ja, i högsta grad«, till »Nej, inte alls«.
Har du sju alternativ är det lättare att se förändringar över tid.

3. Mät och sätt mål

Nu har ni fokusområden. Innan åtgärderna sätts in är det viktigt att du mäter nuläget, och sedan sätter mål. Sätt samman en arbetsgrupp på 4 till 5 personer som hjälper dig i det fortsatta arbetet. Gruppen ska bestå av dem som är mest engagerade och verkligen brinner för hållbarhetsfrågan.
Så gör du: Ni vill exempelvis fokusera på att minska bilresornas andel av det totala resandet. Mät i två månader hur andelen ser ut.
När du ser vilken nivå resandet ligger på, är det dags att tillsammans med arbetsgruppen sätta mål som speglar er ambitionsnivå. Gör likadant med de andra fokusområdena.

4. Sätt in åtgärder

Efter två månaders mätningar inom era målområden granskar ni siffrorna. Samla arbetsgruppen och bestäm gemensamt vilka åtgärder som ska sättas in.

Checklista för åtgärderna:
De ska…
…vara lätta att genomföra.
…leda mot målet.
…vara lönsamma.
Exempel på åtgärder:
Mål: Minska andelen bilresor.
Åtgärd: Resor mellan tio och 60 mil ska göras med tåg.
Mål: Sänka korttidsfrånvaron inom arbetsgruppen.
Exempel: Vi låter medarbetarna träna på arbetstid.
Dokumentera åtgärderna i en hållbarhetsplan. Delegera ansvar för varje åtgärd till en medlem i arbetsgruppen. Du ska inte bli överhopad av arbete. Se till att åtgärdsplanen finns lätt tillgänglig för alla medarbetare, gärna i form av policydokument.

5. Stäm av

För att nå framgång är det viktigt med avstämningar. Det ger er också möjlighet att fira!
Månadsvis: Följ upp varje månad hur ni ligger i förhållande till målet. Avstämningen ska vara snabb. Den kan med fördel göras i anslutning till annat arbetsmöte.
Är utvecklingen positiv, negativ eller stillastående? Fira om ni gör det minsta lilla framsteg.
Efter ett år: Gör ni den stora avstämningen. Gärna på annan plats. Sätt av en halvdag och gå grundligt igenom era mål och om ni nått dem.
Har ni inte nått målen? Ändra åtgärderna eller sätt nya mål. Kanske var målen inte relevanta för er.
Har ni nått målen? Bra! Då kan ni sätta tuffare mål, eller fokusera på ett nytt område.

 

Källa: Stefan Eriksson, vd Värdeskaparna och Kaj Török, Det Naturliga Steget.

Relaterade artiklar

chefjul
Hållbarhet

Långledig läsning från Chef

Snart stundar ledighet och tid för långläsning. Här tipsar Chef om några av våra bästa artiklar och reportage från året som gått – allt krönt av vår mest delade och lästa artikel under året: en kaxig krönika signerad Petter Stordalen.
intro_motesskola
Annonssamarbete Chef + Svenska Möten

Stor guide: Bli en mästare på möten

Lär dig leda och nå mål med hjälp av effektiva och inspirerande möten. Här i Chefens mötesskola blir du en stjärna som mötesledare – i 6 steg.
miljopartiet-kris
Hållbarhet

Chef testar Gustav Fridolin och Åsa Romson

Aktuellt.”Vi ställer våra platser till förfogande.” Det meddelade Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson på en presskonferens måndag förmiddag. Chef har tidigare testat de två språkrörens ledarförmågor. Här är resultatet.
halsa-boter
Hållbarhet

Böter ger bäst träningsresultat

Ett ekonomiskt straff fungerar bättre än att få pengar i belöning som motivation. Det visar ny forskning som jämförde vem som motionerade mest – de som fick pengar för det, eller de som förlorade pengar om de inte tränade.
chef1-2
Evenemang

Ingvar Larsson, koncernchef Lindex, är Årets chef 2016

Räddat medarbetarna från brinnande kontor. Var bara hälften så gammal som dem han ledde på första chefsjobbet. Oavsett utmaning har Ingvar Larsson, vd för Lindex, alltid bemött dem med ett lugn. Hans ledarskapsskola? Idrotten. På Chefgalan 9 mars utnämndes han till Årets Chef 2016.
ida-texell08-web
Hållbarhet

”Jag älskar att stretcha mig själv intellektuellt”

Ida Texell, 35, valdes till Årets ledare inom offentlig sektor av Framtidsverket 2015. I höstas hoppade hon på en Executive MBA på Stockholms universitet. Läs om hur det är att vara chef i en mansdominerad bransch, om utbildningen och hennes inre drivkrafter.
Ställ frågor om engagemanget – och ta action på de svar du får, säger Viktoria Lindhé på &frankly Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + &frankly

7 frågor du ska ställa till dina medarbetare 2020

Gör enkla frågor om engagemang till en framgångsfaktor i ditt ledarskap. ”Då kommer du åt en hävstångseffekt”, säger Viktoria Lindhé på &frankly. Här tipsar hon om konkreta actions för chefer ­– när medarbetarnas engagemang sviktar.
Hållbarhet

5 tips: Så får du chefen att investera i dig

Investeringar i de anställda är ofta en post som sjunker i tuffa tider – när det enligt all logik borde vara precis tvärtom. Om du vill ta dig framåt i karriären med ny kunskap gäller det att ha goda argument att presentera för arbetsgivaren. Här är fem argument för att få genomföra Executive MBA-programmet vid SBS på Stockholms universitet.