Viktigast: Att alla känner sig trygga i din grupp

Att facilitera är främst ett förhållningssätt till människor, och sedan olika verktyg. I boken Facilitera beskriver Anna Gullstrand, VP People på Mentimeter, hur du får ut det bästa av gruppen.

Teamutveckling
Text: Chefakademin
Publicerad
Anna Gullstrand lär dig få ut det bästa av gruppen i nya boken Facilitera.
Anna Gullstrand lär dig få ut det bästa av gruppen i nya boken Facilitera.

Varför skrev du boken? 

”Jag har jobbat i 12 år med ledarskap, facilitering och digital transformation och sett vilken kraft och kreativitet det finns i en grupp som fungerar. När jag har utbildat andra i att facilitera upptäckte jag att det inte fanns någon bra bok på svenska.” 

Vad är att facilitera? 

”Det är att hjälpa en grupp att nå ett syfte och önskat resultat utan att styra resultatet. Fokus är på processen och deltagarnas interaktion. Det bygger på en tro att gruppen har allt den behöver för att lyckas.” 

Vad ska jag tänka på när jag faciliterar som chef?

”Att sträva efter opartiskhet kopplat till människorna, resultatet och innehållet. Fundera över om du är redo att distribuera ut makten och om du tror på gruppen. Fråga dig vad som är det verkliga syftet med workshopen och stanna i den tanken innan du bestämmer formen på mötet. Då kommer du fram till vad du verkligen vill ha hjälp med.”

Vilken är facilitatorns viktigaste uppgift?

”Att etablera trygghet i gruppen. Alla ska känna sig trygga för att ni ska få ett bra resultat och att alla olika åsikter och idéer ska kunna komma fram.”

Varför behövs en facilitator?

”Vi vill alla jobba ihop eftersom vi vill tillhöra en grupp. Men samtidigt stökar andra psykologiska processer till det när vi jobbar tillsammans. Facilitatorn ser till så att mänskliga sociala och psykologiska behov blir tillfredsställda.”

Vad är den största utmaningen som facilitator och chef?

”Deltagarna är kanske inte vana vid att du är opartisk. Du behöver vara tydlig med de olika rollerna och att det är gruppen som ska ta ansvar genom att bidra aktivt.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.