Vd:ar vill ha AI – tummen ner från anställda

Företagsledare är starkt positiva till artificiell intelligens – men tror att personalen kan bli en bromskloss i övergången. Det visar en amerikansk undersökning.

Amerikanska VD:ar är positiva till artificiell intelligens.

Amerikanska vd:ar tror på AI, och 87 procent räknar med att investera i någon typ av AI-lösning under det kommande året rapporterar tidningen Civilekonomen. Nästan lika många, hela 85 procent av de svarande cheferna, kallar sig AI-optimister.

Siffrorna kommer från en undersökning utförd av konsultbolaget EY under våren, där 500 chefer i företag med intäkter på mer än 25 miljoner USD tillfrågats. Hälften av dessa anser att USA leder den globala utvecklingen på området, men ungefär lika många ser Kina som ärkerivalen som kan sätta käppar i det amerikanska AI-hjulet.

Det är kanske också av den anledningen som 7 av 10 vill se någon typ av internationell överenskommelse för hur AI får användas. När det gäller tilltron till AI och dess förtjänster är vd:arna mycket positiva – 87 procent litar helt eller delvis på AI, medan bara 3 procent säger sig misstro artificiell intelligens. Den viktigaste faktorn för tillit är driftsäkerhet, följt av intrångsskydd.

Bland de största hindren för att börja tillämpa AI inom det egna företaget nämns bland annat kompetensbrist, säkerhetsaspekter och otillräcklig infrastruktur eller analysdata. Men en tredjedel uppger också att de anställdas negativa inställning till AI antagligen kommer bli en utmaning. Lika många tror att konsumenterna ännu inte är redo.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.