Ny rapport: Sverige riskerar halka efter – när marknaden förändras

I en ny global rapport framkommer att hälften av svenskarna är inställda på att teknikutvecklingen kommer ändra arbetslandskapet kraftigt. Samtidigt tillhör Sverige bottenskiktet när det gäller att lära nytt – vilket kan påverka konkurrenskraften.

Thomas Jensen, Boston Consulting Group

Boston Consulting Group har i sin färska studie ”Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling” undersökt hur globalisering och teknikutveckling förväntas påverka arbetsmarknaden världen över, och hur anpassningsviljan ser ut i olika länder.

Bland rapportens 366 000 svarande, fördelade över 197 länder, anser en majoritet att de viktigaste färdigheterna för att lyckas i framtiden innefattar mångsidighet, samarbetsförmåga och kritiskt tänkande. Kommunikation och analytisk förmåga rankas allra högst.

En stor del av de tillfrågade – 61 procent – uppger att globala megatrender såsom digitalisering har och kommer fortsätta ha mycket stark påverkan på det egna yrket. Många är också beredda att omskola eller vidareutbilda sig för att möta de nya krav som en förändrad arbetsmarknad ställer. Inställningen skiljer sig dock mellan länderna. I Latinamerika är hela 84 procent beredda att sätta sig i skolbänken för att säkra ett nytt jobb, medan motsvarande siffra i Europa är 63 procent.

Hälften av svenskarna tror att teknikutvecklingen kommer att ha betydelse för jobben, ungefär lika många som i övriga världen. Men när det kommer till att faktiskt bygga på med ny kunskap ligger Sverige långt under medel.

Endast 48 procent av svenskarna uppger att de lägger sammanlagt två veckor eller mer på kompetensutveckling per år, medan snittet i världen är 65 procent. I Kina är siffran hela 81 procent. I rapporten kategoriseras Sverige, tillsammans med flera andra västländer, som ett ”bystander”-land vid sidlinjen – som riskerar att se sig omsprunget av nationer med ett mer proaktivt förhållningssätt.

”Rapporten visar tydligt att kineser lägger väsentligt mer tid på att kontinuerligt utveckla nya färdigheter jämfört med individer i rika västländer som Sverige, Tyskland och Frankrike. På sikt gör det att vi svenskar riskerar att tappa konkurrenskraft i kampen om framtidens jobb”, säger Thomas Jensen, digitaliseringsexpert och Sverigechef på Boston Consulting Group.

”Vi har inte förstått omfattningen av de förändringar vi står inför. Och många av de som faktiskt börjar förstå tror fortfarande att det primärt är IT som kommer beröras. I själva verket är det en mycket mer genomgående förändring vi står inför – det handlar om hur vi jobbar och vilka typer av kompetenser som behövs. Det kommer påverka alla avdelningar och alla typer av befattningar, med andra ord – hela organisationen” säger Thomas Jensen.

”Vi förlitar oss i alldeles för stor utsträckning på det sociala skyddsnätet och det offentligas roll i frågor utbildning och framförallt vidareutbildning. Vi måste ändra mindset och förstå att individerna själva, så väl som arbetsgivarna, behöver ta ett mycket större ansvar för kompetensutvecklingen”, fastslår Thomas Jensen.

Enligt rapporten är 60 procent av svenskarna beredda att skola om sig, och vi lär oss helst genom självstudier. 60 procent vill utbilda sig på jobbet, medan 50 procent föredrar traditionella konferenser och seminarier för kunskapsinhämtning.

Thomas Jensens råd till svenska chefer:

  • ”Ett första och avgörande steg är att göra en ordentlig analys av vilka utmaningar bolaget står inför och vilka större förändringar som behöver genomföras.”
  • ”Sedan behöver man titta på vilka färdigheter och kompetenser som saknas för att framgångsrikt kunna driva förändringsarbetet och hur dessa ”gaps” ska adresseras. En mindre del av gapet kan oftast lösas med hjälp av nyrekryteringar, men upskilling och reskilling av den befintliga personalen kommer att bli helt avgörande.”
  • ”Ta ansvar för att de anställda har rätt förutsättningar och möjligheter för att bygga de kompetenser som företaget och samhället behöver framöver. Man måste tänka större än att bara se till det egna företagets behov.”
  • ”Som chef behöver man försäkra sig om att de anställda som eventuellt inte kommer att ha en roll inom företaget i framtiden har möjlighet att bygga kompetenser som gör dem relevanta ute på arbetsmarknaden.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.