Unga chefer mest uppskattade – men mår sämst

Unga chefer tar på sig allt för mycket arbete, saknar organisatoriskt stöd och känner sig utmattade. Men de är de mest uppskattade av medarbetarna. Det visar forskningsunderlag från Umeå Universitet och Karolinska institutet.

Arbetsmiljö
Publicerad

Sverige är det land i Europa som har lägst andel unga chefer. Endast var fjärde chef är under 40 år.

Hela 36 procent av dagens unga chefer har dessutom funderat på att lämna sitt chefsuppdrag enligt en tidigare undersökning från Ledarna.

Hanna Irehill, doktorand i psykologi, har studerat unga chefers hälsa och arbetsmiljö inom ett fyraårigt forskningsprogram vid Umeå Universitet.

Hon intygar att unga chefer tar på sig allt för stora utmaningar.

”Det är vanligt att man inte riktigt vet vad man förväntas klara på egen hand, men det skiljer mycket i hur de unga cheferna hanterar det. En del biter ihop. Andra ber om hjälp”, säger Hanna Irehill nu till Chefen i fokus.

Paradoxalt nog är de unga cheferna de mest uppskattade medarbetarna, visar en forskningsstudie vid Karolinska institutet, KI.

Hur kan det vara en sådan skillnad mellan unga chefers självuppfattning och omgivningens uppfattning?

En av orsakerna kan vara ålderism, pikar på jobbet om deras ålder, menar Christina Björklund, forskaren bakom studien vid KI.

”Det är jobbigt för en ung chef att höra sådant, även om hen inte tar illa upp. Resultatet kan bli att man lägger på sig själv att man måste vara dubbelt så bra som andra chefer”, säger Christina Björklund till Chefen i fokus, och fortsätter:

”Det ska vara solklart i organisationen att man inte kommenterar ålder.”

För att hjälpa företag och organisationer att stötta sina unga ledare så att de trivs och utvecklas i chefsrollen, har Umeå universitet och KI utvecklat en guide i sju steg, något Chef skrivit om tidigare.

7 steg – så kan du som chef vara ett bättre stöd för unga chefer

1. Tydliggör chefsrollen kring ansvar, mandat och förväntningar.

2. Erbjud mentorskap.

3. Begränsa rollen till en början och utveckla ansvaret vartefter.

4. Hjälp unga chefer att hitta balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära.

5. Följ kontinuerligt upp unga chefers arbetsmiljö och hälsa, hjälp dem att hitta vägar till återhämtning.

6. Erbjud stöd i personalfrågor, till exempel handledning när det gäller svåra samtal med medarbetare.

7. Var flexibel med individuella lösningar, speciellt för unga chefer som är småbarnsföräldrar.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden