Träna hjärnan med SMART – fem tips

12 timmars hjärngympa kan göra dina små grå celler friskare. Det visar kliniska studier kring SMART-träning, en metod som arbetats fram av forskare på University of Texas. Här är fem tips på hur du kan tillämpa metoden i din vardag.

Hälsa
Publicerad

SMART (Strategic Memory Advanced Reasoning Training) är ett forskningsbaserat träningsprogram för fokus, minne och kognitiva funktioner. Enkelt uttryckt fokuserar det på uppifrån och ner-tänkande.

Om någon berättar en historia för dig och du lägger märke till framför allt detaljerna – vilket du måste för att förstå vad som sägs – är det exempel på en nerifrån och upp-process.

Vilket alltså inte är fel sätt att ta in information – men fastnar man i det synsättet kan det vara svårt att greppa helheten och tänka visionärt. För att förhindra det har SMART identifierat tre fokusområden:

Strategisk uppmärksamhet: Viktigt för minne och inlärning. Sammanfattat: Att koncentrera sig på en uppgift istället för att multitaska.

Integration: Sätta detaljer i sitt sammanhang – enkelt uttryckt ”zooma in” för att förstå de viktiga bitarna, för att sedan ”zooma ut” och se hur dessa passar in i helheten.

Mental flexibilitet: Att inta olika synvinklar är ett sätt att öva på olika sätt att ta till sig information.

Även korta perioder av SMART-träning har god effekt, visar kliniska försök enligt Fast Company. En studie från 2013 visade att träningen förbättrade blodflödet i hjärnan och kontakter mellan dess olika delar av hjärnan hos personer över 50 år – efter bara 12 timmars träning.

Fem sätt att tillämpa SMART i vardagen

Sluta multitaska: Att ständigt skifta fokus från en uppgift till en annan minskar inlärningsförmåga och produktiviteten. Det är okej att titta på tv när du lagar middag, men att svara på mail samtidigt som man ska skriva en rapport eller sitter i ett möte kommer påverka negativt.

Destillera och summera information: Ett växelvis synsätt mellan detaljer och helhetsbild är bra för att öka förståelsen och inlärningsförmågan.

Upptäck nya perspektiv: Att tvinga sig att tänka på nya sätt och utveckla förståelse för hur andra ser på sakernas tillstånd är en annan viktig del i SMART-träningen och utvecklar den visionära förmågan.

Låt hjärnan pausa: Fem feminuterspauser om dagen när din hjärna får vila från teknologi laddar hjärnans batterier och släpper fram idéer.

Läs mindre – fokusera mer: Försök att inte ta in så många olika bitar av information. Fokusera istället till exempel på några få artiklar i din dagliga omvärldsbevakning istället för att skumma en större mängd texter.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden