Så utvecklar kulturen ditt ledarskap

”Ju mer människa, desto bättre ledare – och jag mår så mycket bättre.” Det säger hr-chefen Jessica Gunnarsson efter att ha genomgått ledarskapsprogrammet Management by art.

Beslutsfattande
Publicerad

Kultur kan ge bättre ledare. Det är tanken bakom ledarskapsprogrammet Management by art.

Programmet bygger bland annat på Julia Romanowskas ledarskapsforskning om esmetik, det vill säga samspelet mellan estetik, emotion och etik. Där har man också sett att kultur kan ge bättre ledare.

Kursdeltagarna får möta ledare, tänkare och kulturpersonligheter på Moderna Museet i Stockholm och titta på konst, film och teater, läsa litteratur samt resonera kring moral och etik.

”Vi fick diskutera och testskjuta olika idéer. Det finns det inte alltid utrymme för på en arbetsplats, när det ska gå fort hinner man ofta inte tänka på de moraliska aspekterna. Det gjorde att det blev tydligare för mig var jag har min moral och på vilken grund jag tar beslut”, säger Jessica Gunnarsson som är hr-chef på Visual Art i Stockholm.

Diskussionerna gjorde henne både upprymd och hoppfull. Hon menar att konsten har en renande effekt och upplever att hon nu förstår verkligheten bättre.

”Våra bolagsvärderingar måste ju ligga nära våra personliga värderingar, och det är verkligen en lyx att få borra ner sig i vad det innebär att vara människa”, säger Jessica Gunnarsson.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden