Så hanterar du jobbiga frågan om löneanspråk

Kallad på intervju? Grattis! Men så kommer den där frågan om löneanspråk. Så tacklar du den.

Karriär
Publicerad

En jobbintervju kan innehålla stressande frågor, allt från ”vad är din största svaghet?” till ”kan du berätta lite om dig själv?”.

Särskilt komplicerad, tycker många, är ”vad har du för löneanspråk?”.

Lägger du dig för lågt, finns risk att du kommer att tjäna mindre än vad arbetsgivaren hade varit beredd att betala.

Lägger du dig å andra sidan för högt, kanske du prisar ut dig från jobbet.

Här är ett par tips på hur du bäst hanterar situationen.

när du får frågan ”vad har du för löneanspråk?”

1. Vänd på frågan. Vad är arbetsgivarens budgetram? Be att få ett hum om den ungefärliga nivån, och att få återkomma längre fram. Finns möjligheter att förhandla? I ett första skede är det okej att vara vag.

2. Erbjud ett löneintervall. Här behöver du först undersöka lönenivåerna på den aktuella arbetsplatsen, för att få en realistisk bild av vad arbetsgivaren är villig att betala för någon med din roll och kompetens. Gör klart att siffrorna du nämner inte är något krav, utan snarare inledningen på en fortsatt konversation.

Tips från Harvard Business Review.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden