Så hanterade krisexperten Sveriges värsta kriser

Krisberedskap Ensam är inte stark. Stöd från folk man litar på är avgörande för ett framgångsrikt krisledarskap. Det säger Åke Jacobsson, som själv hanterat några av Sveriges mest omskrivna kriser. Här ger han sina bästa tips.

Krisledarskap
Publicerad
Åke Jacobsson.

Svåra förluster, smärta och död. Ledarskap är svårt även i normala fall. Som räddningschef och stadsdirektör i Göteborg har Åke Jacobsson hanterat kriser som vida överträffat vad de flesta chefer någonsin kommer i närheten av.

Den svåra diskoteksbranden där 63 människor omkom 1998, EU-kravallerna 2001, den så kallade mutskandalen… Åke Jacobsson kom också att kallas in som krishanteringschef i samband med de stora skogsbränderna i Västmanland 2014.

Vilken är den viktigaste lärdomen?

”Att ensam inte är stark. Ett bra kris­ledarskap bygger på dialog med människor man litar på. En trött och ledsen chef fastnar lätt i tunnelseende. Klimatet i ledningsgruppen behöver därför vara sådant att det känns okej för medarbetarna att framföra skilda perspektiv, även sådana som går på tvärs med chefens, i ett läge där beslutsunderlaget är obefintligt.”

Åke Jacobsson.

”Under diskoteksbranden kände jag trygghet i att ingå i ett gäng som jag visste sa sin ärliga mening, vilket i slutändan ledde till bättre beslut. Den här typen av tillit måste förstås byggas upp långsiktigt, i vardagen. Inte när krisen väl är ett faktum, för då finns inte tid”, säger Åke Jacobsson som i dag arbetar som krisråd­givare och konsult.

Organisationsformerna kan samtidigt snabbt behöva ruckas på:

”I samband med diskoteksbranden införde jag dagliga ledningsgrupps­möten, i stället för en gång i veckan som i vanliga fall, eftersom situationen var så svårförutsägbar. Vad har hänt det senaste dygnet, och hur ser planen ut för nästa? Samtidigt införde jag ett antal nya kompetenser i ledningsgruppen som jag ansåg viktiga i rådande situation. Bland annat på hr-sidan, för att bättre förstå medarbetarnas och göteborgarnas reaktioner.”

Synlighet och närvaro, hur viktigt är det i ett krisledarskap?

”Väldigt avgörande även det. En stark upplevelse från diskoteksbranden är det stora behovet av information, bland alla medarbetare. Under lång tid efteråt arbetade jag intensivt med att svara på frågor och tydliggöra organisationens ståndpunkter och mål. Människor behöver känna sig delaktiga i den inriktning som ledningen valt, och uppskattade för sina insatser. Här gäller det att vara uthållig. Man kan tycka att det här har jag ju redan sagt tio gånger, men människor tar till sig och tolkar information olika. En baksida med en sådan stark närvaro är väl att det väldigt mycket kolliderar med chefens behov att ta hand om sig själv. Men kriser kräver prioriteringar. Den personliga återhämtningen får ske vid ett annat tillfälle.”

Krisledarskap – Åke Jacobssons 3 viktigaste råd 

  1. Bygg tillit. Omge dig med människor som kan ge dig stöd och råd, både i arbetslivet och privat. ”Ensam är inte stark”, säger Åke Jacobsson. 
  2. Snabbrörlighet. Organisation och struktur kan snabbt behöva ruckas på. Ta in den kompetens som är nödvändig i den rådande situationen.
  3. Djävulens advokat. Risken finns alltid att krisledningsorganisationen blir väl introvert, och därför hamnar på avvägar. En ”djävulens advokat” som framför kritik på lite större distans kan ge friska och nödvändiga perspektiv. ”En väldigt enkel metod, som jag själv framgångsrikt använt mig av.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden