”Du behöver träna – och mod att agera”

krisberedskap Fyra timmar om året. Men en så pass liten insats kan ledningsgruppen höja sin krisförmåga betydligt. Det säger Jan Eldeblad, expert på samhällssäkerhet vid Försvarshögskolan: ”Att jobba med ledningsförmågan är viktigare än att bli duktig på ett visst scenario.”

Krisledarskap
Publicerad
Jan Eldeblad. Foto: Evelina Carborn.

De flesta chefer har ingen erfarenhet av krig eller verkliga kriser.

Vad gör du om det verkligen smäller, vid en samhällsomvälvande katastrof eller det totalt oväntade? 

”En gigantisk cyberattack, vi kan få en ny pandemi … Vad som helst kan egentligen hända. Oavsett omvärldsläge finns alltid ett behov av förberedelser. För den förberedda överlever bättre.”

Det säger Jan Eldeblad, avdelningschef vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och säkerhet och expert på hur organisationer kan förbättra sin krishantering. 

Allt börjar med ledningen

Den stress och komplexitet som svåra kriser och katastrofer innebär, kan tyckas svår att närma sig och bemästra. I vilken ände börjar man?

”Med ledningen, och hur den fattar sina beslut. Vilken kris vi än ställs inför, bör logiken vara den att ledningen först ramar in och skaffar sig en förståelse av problemet. Vad är det som pågår? Berör det oss, berör det mig och i så fall på vilket sätt? Vad blir motåtgärderna? Ska jag göra A, B eller C? En sådan inramning bör alltid vara första fasen i en kris”, säger Jan Eldeblad och fortsätter: 

”Fokusera inte så mycket på specifika scenarier. Risken är då att man bara blir duktig på just detta, det förväntade. Och säg inte bara ’att’ ni ska göra något. Våga också testa ’hur’.”

Vikten av konkreta planer

Om det står klart att utrymning ska ske till följd av exempelvis bombhot, bör ledningen alltså också ha klart för sig hur en sådan konkret ska gå till, förklarar Jan Eldeblad.

”Vem tar ansvar för vad, och hur sker kommunikationen? Att jobba igenom procedurerna kring detta är ingen jättesak. För en ledningsgrupp kan det räcka med att avsätta fyra timmar i kalendern under ett år, vilket är väl investerad tid. Har man väl strukturerna klara, är det betydligt lättare att ta steget från olika checklistor till att börja öva lite”, säger Jan Eldeblad.

En övning är inget skarpt läge där människoliv eller stora ekonomiska värden står på spel, understryker han, utan ett tillfälle där beslutsfattande, ledarskap, stresshantering och kommunikation prövas och utvecklas. Miljön bör vara trygg och förlåtande. Ett övningstillfälle är en bra början, men en plan för återkommande övning och utbildning är bättre.

Våga agera A och O

Jan Eldeblad lyfter fram mod som den viktigaste ledaregenskapen under en kris.

”Ja, modet att våga agera. Och kommunicera: Det är helt okej att en ledare som står längst fram i en kris gråter och på andra sätt uttrycker sina känslor. Men att varken kliva fram, ta sitt ansvar eller kommunicera – då tar man inte sitt chefsansvar. Även detta är något som chefer och ledare bör tänka igenom, och träna på utifrån vars och ens egna personligheter och förutsättningar. Det är precis som med fotboll: Om du inte tränar, så blir du inte bättre.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden