Politiskt vakuum – så ska du agera som chef

Mellan valet 11 september och regeringsbildningen uppstår av naturliga skäl en viss osäkerhet i ett eventuellt skifte. Hur påverkar det dig som chef? Och hur ska du som chef agera mot dina medarbetare i tider av både stillestånd och förändring? Chef reder ut med hjälp av organisationspsykologen Anna Russberg.

Leda teamet
Publicerad

I skrivande stund vet vi fortfarande inte hur utfallet blir efter helgens val. Det är oerhört jämnt mellan blocken, med bara ett mandats skillnad. Hänger det på enstaka mandat, räcker det dessutom med en politisk vilde för att omkullkasta ordningen.

Så som det ser ut nu kan vi troligen förvänta oss regeringsskifte, men också olika förändringar i ledningen av kommuner och regioner. Osäkerheten är med andra ord enorm.  

Det kan både handla om din egen roll som chef, men också om hur du ska leda dina medarbetare genom den här tiden.

”Vid den här sortens förändringar och vakuum ska du som chef bekräfta medarbetarnas eventuella oro. Det kan finnas en besvikelse att ta hand om”, säger organisationspsykologen Anna Russberg till Chef.

Anna Russberg.

Nya direktiv och ramar

För de som jobbar i politiskt styrda organisationer blir det extra tydligt. Då kan det handla om en omedelbar påverkan i form exempelvis nya direktiv och budgetramar.

Det chefen inte ska göra då, är att säga: ”Om fyra år blir det andra bullar!”, säger Anna Russberg vidare.

För de chefer som inte jobbar i en politiskt styrd organisation kan det ändå finnas frågor som hänger i luften, som: Vi går mot en lågkonjunktur, hur kan det påverka jobben?

Men du behöver inte bara vara ett föredöme i ditt ledarskap gentemot medarbetarna. Det kan också vara så att du som chef behöver hantera din egen oro.

Gott ledarskap ett måste

”Politiken är som vilken organisation som helst. Precis som en vd som är vald av en styrelse har politikern valts av folket. Hur agerar man som god chef i en organisation om man blir tilldelad andra arbetsuppgifter? Prov på gott ledarskap är att vara glad över att en annan chef tar vid. Skiftet har skett, givet blir då att man vill föra en god dialog framåt”, framhåller Anna Russberg.

Som chef ska du därför kommunicera, kommunicera, kommunicera. Som att delge medarbetarna mycket information, vara transparent och svara på personalens frågor. Att tydliggöra hur de nya arbetsuppgifterna kan bli för var och en.

”Vid den här sortens förändringar och vakuum ska du som chef bekräfta medarbetarnas eventuella oro.”

När Chef ställer följande fråga på Linkedin: ”Hur påverkar utfallet av valet din verksamhet och rollen som chef?” visar sig följande mönster efter cirka tusen svar; drygt 50 procent uppger ”inte alls”, 24 procent svarar ”beror på vem som får regera”, 21 procent ”vet ej än” och 9 procent menar ”mycket – oavsett styre”.

Någon kommenterar att förhandlingarna mellan partierna på kommunal nivå blir av betydelse. En annan person undrar hur arbetsmiljöarbetet och skyddsombudens roll kommer att påverkas.

Acceptera vakuumet

”Du ska förklara för personalen vad framtiden innebär för dem. Det måste också finnas plats för en acceptans av stilleståndet. Då blir meddelandet: ’Vi får acceptera att det uppstår vakuum under en tid. Och att vi inte vet eller har svar på allt för tillfället. Just nu är det flytande och det är okej’”, säger Anna Russberg.

Ett gott ledarskap är också att frammana ljusare tider – när väntan är över.

”Då ska chefen möta medarbetarna med ny information. Det här blir din nya roll och dina nya arbetsuppgifter, om sådana finns.”

5 punkter – så leder du medarbetarna i tider av vakuum

  1. Bekräfta medarbetarnas oro.
  2. Var transparent. Delge medarbetarna information och svara på alla deras frågor.
  3. Tydlighet är viktigt. Vilka blir de anställdas nya arbetsuppgifter?
  4. Acceptera stilleståndet. Det är okej att du inte har svar på alla frågor just nu.
  5. När väntan är över – inge hopp.

2 punkter – så kan du som chef tänka själv

  1. Glöm inte att hantera din egen oro.
  2. Får du som chef nya arbetsuppgifter? Visa prov på gott ledarskap – för en god dialog framåt.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden