Obligatorisk tidrapportering – så tycker svenskarna

Tidrapportering – verktyg för bättre balans, eller en källa till stress och en form av misstro från arbetsgivaren? Svenskarna är inte riktigt överens.

Arbetsmiljö
Publicerad
T.v.: Patrik Vesterberg, Commercial Director för SD Worx.

Sex av tio svenska medarbetare registrerar sin arbetstid i ett tidrapporteringssystem.

Skapar tidrapporteringen en bättre balans?

36 procent av de svenska respondenterna i en ny undersökning svarar att tidrapporteringsverktygen hjälper dem att upprätthålla en bra balans.

Men attityden mot tidsloggandet varierar.

Det framgår av nämnda undersökning, som genomförts av hr-tjänsteleverantören SD Worx och syftar till att ta reda på hur medarbetare på europeiska företag ser på arbete och livsbalans.

Det visar sig att 28 procent av de svenska medarbetarna ser tidrapportering som en källa till stress, medan 34 procent uppfattar det obligatoriska kravet som en form av misstro och kontrollbehov från arbetsgivarens sida.

”Som företag ska man vara medveten om att en stor del av medarbetarna känner obehag inför att tidrapportera, därför är det viktigt att det är lätt att göra rätt. Det ska vara enkelt och det är viktigt att vara tydlig kring varför man tidrapporterar”, kommenterar Patrik Vesterberg, Commercial Director för SD Worx.

Anställda i andra nordiska länder har liknande uppfattning, där Finland (32 procent) och Danmark (32 procent) inte heller ser givna fördelar med att logga timmar.

om undersökningen

I undersökningen medverkar 18 000 medarbetare i 18 europeiska länder. I Sverige tillfrågades 300 respondenter med fördelningen 75 procent från privat sektor och 25 procent från offentlig sektor. 30 procent de tillfrågade arbetar inom internationella företag och 60 procent är verksamma på företag med färre än 250 anställda. 

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.