Stor rapport: Chefskapet är jämställt

Chefskapet är jämställt, konstaterar Nyckeltalsinstitutet i sin rapport 2023. Något sämre ställt är det i ledningsgrupperna. Det kvarstår också jämna ut uppdelningen mellan mansdominerade och kvinnodominerade verksamheter.

Mångfald
Publicerad

Med hjälp av data från ca 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor har Nyckeltalsinstitutet kartlagt arbetsvillkoren inom en rad olika branscher och när det kommer till jämställdhet slår de fast att chefskapet är jämställt.

Då avser de alla chefer där merparten är en så kallad första linjen-chef.

Den ökade andel kvinnor på chefsposter har utvecklats parallellt med ökningen av kvinnor med högskolekompetens.

I årsrapporten 2023 konstaterar Nyckeltalsinstitutet att kvinnor och män har ungefär lika karriärmöjligheter utifrån ett chefsperspektiv.

Könsfördelningen skiljer sig ändå åt mellan branscherna. Energi, fastighet, tech, kommuner och statlig verksamhet har kommit längst i sin utveckling mot jämställdhet.

”Den främsta anledningen till att vara en jämställd arbetsgivare är att jämställdheten är en central del för en demokratisk värld och förutsättning för hållbar utveckling, säger Katharina Frank, chef hr och hållbarhet, Luleå energi.

Företaget har utsetts till den mest jämställda arbetsgivaren i Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex. 

Andra branscher som finans och bygg befinner sig fortfarande ungefär 10 – 15 år efter svenskt arbetsliv när det kommer till interna möjligheter att bli chef.

I ledningsgrupperna sker dock förändringen mot ökad jämställdhet långsammare.

Det är fortfarande stora skillnader mellan branscher.

Men i de branscher som har en låg andel män i högsta ledningsgrupperna, speciellt vissa förvaltningar inom kommuner, har andel män i ledningsgrupperna ökat under de senaste fyra åren.

Uppdelning mellan kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter är fortfarande väldigt tydlig. Knappt 1 av 5 yrkesgrupper är jämställda med en fördelning med minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män.

Då Nyckeltalsinstitutets rapport även sammanställer ett hälsoindex och ett så kallat attraktiv arbetsgivareindex har de kunnat se hur dominansen slår.

De kvinnodominerade verksamheterna har sämre arbetsmiljö, lägre medianlön och sämre förutsättningar för gott ledarskap. Det påverkar sjukfrånvaro, frisktal och ökad risk för långtidssjukskrivning.

Många av dessa faktorer beror på hur dessa verksamheter är organiserade och där ser man tydligt att de stora arbetsgrupperna per chef är boven i dramat.

Inom kvinnodominerade verksamheter är arbetsgrupperna i genomsnitt dubbelt så stora som i mansdominerade verksamheter.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden