Så funkar dottereffekten på män som leder företag

Döttrar påverkar jämställdheten i sin pappas företag på ett tydligt sätt. Men först när papporna inser hur tufft flickor och kvinnor har det. Det är resultatet av forskning från Handelshögskolan i Stockholm, Erasmus universitet och Jönköping University.

Mångfald
Publicerad

När svenska företagspappor i vd-position ser och upplever de svårigheter och den ojämställdhet som deras döttrar ställs inför, inser de också att de måste ta kvinnors jämställdhet på allvar.

Det framgår av en ny studie från Handelshögskolan i Stockholm, Erasmus universitet och Jönköping University.

”Vd:arna som vi talat med berättar att deras affärsbeslut ändrats efter att de, genom döttrarnas erfarenheter under uppväxten, fått en inblick i vilka hinder som kvinnor stöter på i sin vardag”, säger Karl Wennberg, en av forskarna bakom studien, på Handelshögskolans webb.

Han och forskarkollegor från Sverige och Nederländerna har tittat på alla företag grundade i Sverige mellan 2004 och 2017.

Analysen visar att bland företag som har en man som vd eller grundare, så ökar andelen kvinnor som anställs med i genomsnitt elva procent efter att vd:n får en dotter, jämfört med en son.

Forskningen kallar detta för ”dottereffekten”, det vill säga, att det leder till att pappornas företag blir mer jämställda.

Samtidigt visar studien att det inte ”räcker” att bli pappa till en dotter.

Effekten kommer inte automatiskt när dottern föds, utan den börjar när hon är i skolåldern.

Dottereffekten får inte bara vd:ar att anställa fler kvinnor. Det resulterar också i att företagets styrelse är mer jämställd, i genomsnitt med fyra procent, efter det att dottern börjat skolan.

Effekten har tidigare dokumenterats bland konservativa domare i USA och finansiella beslutsfattare, men det här är första gången den dokumenteras bland företagare.

”Vd:arna som vi talat med berättar att deras affärsbeslut ändrats.” 

Hur är det då med vd:ar som är pappor till endast söner?

Dessa företagsledare i kontrollgruppen talade oftare om hur jämställdhet hade ”gått för långt” och att de ”tvingas” anställa kvinnor.

Samtidigt pekar forskarna på att det finns en gräns för hur pass radikal förändring en pappa-vd till en dotter de facto kan åstadkomma.

När företagen växer och får över tio anställda, och grundarna ofta börjar delegera anställningsprocesser, försvinner effekten på en mer jämställd anställningsprocess.

Den positiva jämställdhetseffekten på företagsstyrelsen finns däremot kvar.

Det tyder på att en vd kan ha en positiv inverkan på sin närmaste krets, men att jämställdhetsarbete i större företag kräver andra verktyg, menar forskarna.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden