Uppsägningar? Så gör du som chef

Är du tvingad att säga upp medarbetare? Risken är stor att du trampar snett och gör folk onödigt arga och besvikna. Här är 4 tips på hur du som chef bäst går till väga vid uppsägningar för att få ett bra avslut med dina medarbetare.

Beslutsfattande
Publicerad

Uppsägningar är sällan roliga, varken för de som blir av med sina jobb eller cheferna som håller i processen. Många toppchefer vittnar om att neddragningar är bland det tuffaste de varit med om.

En misslyckad omställningsprocess där de uppsagda känner sig kränkta och orättvist behandlade är inte bara mentalt påfrestande för alla parter, utan riskerar också att fläcka arbetsgivarvarumärket under lång tid framöver, med oöverblickbara skador som följd.

En färsk rapport från TRR (tidigare Trygghetsrådet) kastar nytt ljus på hur du som chef kan göra det bästa av omställningsprocessen – och vad du absolut inte bör göra.

”Varsel och uppsägningar är alltid stressfyllda och turbulenta oavsett omständigheterna, även för erfarna chefer. Generellt kan inte företaget förvänt sig någon förståelse överhuvud taget i uppsägningssituationer, vare sig det är till följd av coronakrisen eller något annat. Därför är det viktigt att vara ödmjuk och lyhörd”, säger Jason Hoffman som är TRR:s HR- och kommunikationschef.

Här är fyra punkter för en smidigare omställningsprocess:

1. Transparens och tydlighet
Medarbetare vet oftast mycket mer om förestående neddragningar och omstruktureringar än vad cheferna tror, framgår av TRR:s rapport som baserar sig på intervjuer av sju kvinnor och fem män i åldrarna 35–60 år som nyligen själva blivit uppsagda. Att alla får samma information från ledningen och att den är konkret, transparent och tydlig framstår som mycket viktigt i undersökningen, som letts av psykologen och ledarskapsexperten Caroline Lornudd. Öppenhet med orsaken till neddragningarna, information om vilken hjälp som finns att få, en klar tidsplan över viktiga händelser och namn på kontaktpersoner som finns tillgängliga för besvarande av frågor är vitalt.

2. Omsorg och respekt 
När en medarbetare tvingas avsluta en anställning utan att själv ha valt det, försvinner samtidigt en del personens identitet: ett socialt sammanhang, stimulerande arbetsuppgifter och inte minst lönen. Om arbetsgivaren bemödar sig om att ge på andra sätt under uppsägningstiden, kan den negativa upplevelsen mildras något för den som sägs upp. Det kan handla om att bjuda på ett bra avtal, en omsorgsfull och respektfull omställningsprocess och stöd för individen att ta sig vidare. Viktigt för chefen är att intressera sig för hur medarbetarna mår, visa välvilja, ge praktiskt stöd och inte lämna människor åt sitt eget öde i en tuff situation, framhåller Jason Hoffman.

3. Flexibilitet och dialog
Varje individ är olika och en fortlöpande dialog är nyckeln till att skapa en bra uppsägningstid för både individ och arbetsgivare, heter det i rapporten. Flera av intervjupersonerna framhåller det positiva med chefer som är flexibla och ger utrymme till anställningsintervjuer och besök på företagshälsovården på betald arbetstid, liksom att snabbt godkänna samtal med psykolog. Vidare har intervjupersonerna uppskattat chefer som står pall för de uppsagdas reaktioner, och kan behålla ett lugn och professionalitet mitt i stormen.

”Se till att vara tillgänglig, erbjud stöd inom ramen för vad företaget har möjlighet till och säkerställ att fokus förblir på den uppsagda och inte hamnar på chefen själv – det sistnämnda är inte särskilt ovanligt när chefens egen ångest träder fram”, säger Jason Hoffman.

4. Avtackning en viktig symbol
En avslutande ritual i form av avtackning är av starkt symbolisk betydelse, liksom avsaknaden av en sådan ceremoni, framgår av TRR:s rapport. ”Man tog bara sin dator och gick, det kändes konstigt”, säger en av intervjupersonerna besviket om att bli av med jobbet utan formell avtackning. Andra menar att avtackningar är förljugna och att ett deltagande vore liktydigt med att godkänna den uppsägning man i själ och hjärta är emot. Flera av intervjupersonerna säger sig föredra ett inofficiellt avslut tillsammans med sina närmaste medarbetare, bortom både arbetsplats och arbetstid. Chefer bör hur som helst tidigt se över ritualerna kring avtackning, höra sig för med de uppsagda hur de vill tackas av och själva vara på plats om det inte uttryckligen finns önskemål om något annat. ”Ett personligt kort kan betyda mycket”, säger en av intervjupersonerna i rapporten.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.