Forskning: Högavlönade chefer går till startups

Hög lön och stimulerande arbetsuppgifter – chefer i multinationella företag har det ovanligt väl förspänt. Ändå byter de jobb oftare än många andra, inte sällan till start ups. Och det kan ge en vitamininjektion åt båda håll, visar ny forskning.

Ledarskapsforskning
Publicerad

Vad

Man skulle kanske tro att chefer och andra högt kvalificerade inom de internationella bolagen är ovilliga att lämna sitt smörgåsbord av förmåner och möjligheter, och särskilt främmande inför ett byte till något litet företag. Men ny forskning visar att det inte alls är så.

Nytta

Forskning som ger insikter kring rörelsemönster på arbetsmarknaden och vad det är som får högt uppsatta chefer att lämna de stora multinationella företagen för att gå till startups.
ILLUSTRATION: ØIVIND HOVLAND

Det är Claudio Fassio vid Lunds universitet som finner överraskande rörelsemönster på arbetsmarknaden vad gäller chefer och andra specialister inom stora, multinationella företag.  

De globala jättarna är hett eftertraktade arbetsgivare som erbjuder höga löner, spännande uppgifter och en karriärutveckling som kan leda ända till stjärnorna. Eller åtminstone till någon intressant placering på andra sidan jordklotet. Villkor som få mindre företag kan matcha. Man skulle därför kunna tro att chefer och andra högt kvalificerade inom de internationella bolagen är ovilliga att lämna sitt smörgåsbord av förmåner och möjligheter, och särskilt främmande inför ett byte till något litet företag. Men så är det inte alls. Claudio Fassio kan i sin forskning tvärtom påvisa motsatsen. 

”Resultaten visar att sannolikheten för att byta arbetsgivare är större bland anställda inom multinationella företag, än i liknande icke multinationella företag, när vi jämför med samma typ av befattningar och utifrån kön, kompetens och utbildning. Och det gäller särskilt för chefer och medarbetare med relativt höga löner”, säger Fassio som är universitetslektor och undersökt saken med forskarkollegorna Martin Andersson, Viroj Jienwatcharamongkhol och Davide Castellan. 

Forskarlaget, som använt sig av uppgifter om både svensk- och utlandsägda företag med verksamhet i Sverige, pekar visserligen på att medarbetare inom de globala bolagen är mindre benägna att flytta på sig än den arbetande befolkningen som helhet. Det är i jämförelse med anställda inom andra storföretag, som inte kan betecknas som internationella, som det omvända förhållandet uppstår. Och då är skillnaden dramatisk: en uppåt 50-procentig större benägenhet bland högavlönade chefer och specialister i de globala företagen att byta till nya arbetsgivare. 

Jämförelsen visar att chefer och specialister i de internationella bolagen både är mer benägna att gå vidare till andra globala företag, och till små, helt nystartade företag – det är det andra huvudresultatet. Ett mycket viktigt sådant, säger Claudio Fassio: 

”Ja, därför att medarbetare från de globala bolagen har med sig komplexa och svårfångade kunskaper med särskild potential att få de nystartade företagen att växa. Det handlar om kunskaper i att leda internationella team, teknisk spjutspetskompetens och förmåga att slå sig fram i hårt konkurrensutsatta miljöer.” 

Närvaron av ett stort, multinationellt bolag kan med andra ord utgöra en rejäl vitamininjektion till andra företag i trakten, tack vare den rörlighet på arbetsmarknaden som forskarna nu har påvisat. 

”Tidigare studier har ofta fokuserat på grundarnas betydelse för de nystartade företagen. Grundarnas motivation och visioner har ofta ansetts som avgörande. Men utan skickliga anställda skulle start up-bolagen inte kunna existera. Människor med erfarenhet från multinationella bolag kan därför vara av särskild vikt när en start up skalar upp”, säger Claudio Fassio. 

Kunskapsöverföring är generellt till nytta på arbetsmarknaden, och den rörlighet som forskarna påvisat behöver inte nödvändigtvis innebära att de globala bolagen dräneras på kompetens eller drabbas av andra nackdelar. Om ett lovande start up-bolag har tidigare anställda bland medarbetarna, kan det tvärtom bli mycket lättare att knyta lönsamma kontakter och upprätta för alla parter gynnsamma samarbeten.  

”Vi menar att de multinationella bolagen till och med skulle kunna överväga ett strategiskt bruk av sina förbindelser med tidigare nyckelanställda. Upprätta en ‘speciell relation’ i syfte att studera och utveckla nya intressanta satsningar inom start up-bolag med stor tillväxtpotential. De globala företagens medarbetardiaspora i de nystartade företagen kan skapa möjligheter till helt nya nätverk.” 

Claudio Fassio landar i en uppmaning till beslutsfattarna att ha den här typen av kunskapsöverföring i åtanke när de utformar sin politik för att locka till sig utländska direktinvesteringar, och menar att de globala företagsjättarna kan betraktas i ett mer fördelaktigt ljus än vad som ibland är fallet. 

”På senare år har de globala företagen satts under lupp: de ses ibland som ohämmade då det gäller att omlokalisera till andra länder och i den processen göra sig av med ett stort antal medarbetare. Våra resultat visar på fördelarna med att ha multinationella företag som verkar i en region. De kan betraktas som laboratorier och träningsområden för kunskapsintensivt arbete, något som kan gynna en hel landsända. Det är ett perspektiv som beslutsfattarna bör ha med sig. När det kommer till policys för att hjälpa svenska företag att bli multinationella, står det klart att man den vägen kan bidra till skapandet av en internationellt konkurrenskraftig kår av högt kompetenta medarbetare”, säger Claudio Fassio som samtidigt vill understryka att det fortfarande kan finnas fog för kritik mot de globala företagsjättarna. 

”Vi menar inte att deras satsningar alltid och per definition är fördelaktiga, utan syftar på de investeringar som för med sig jobb med en hög nivå av expertis.” 

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden