Hövlighet en nyckel till framgång

Ohövligt beteende på jobbet blir lätt en ond cirkel och är farligare än du tror. Hälsan, produktiviteten och hela organisationen kommer lätt i gungning om de asociala beteendena får härja fritt, visar forskning från bland annat Sverige. Den goda nyheten är att även hövlighet smittar och att du som chef kan bryta mönstret om du identifierar ohövlighet. Nedan hittar du verktygen!

Arbetsmiljö
Publicerad
ILLUSTRATION: ØIVIND HOVLAND

”Jag blir mycket ledsen och tappar fokus och livsintresse”.

Nedlåtande kommentarer, utebliven feedback, fientligt kroppsspråk och att inte bli medbjuden när kollegorna går på lunch – ohövlighet på jobbet tar sig många former och kan knäcka även den bäste.

Exakt hur jobbigt det kan bli framgår av citatet ovan, hämtat från en forskarrapport om hur medarbetare inom svensk handel upplever problemet med lågintensiva beteenden som bryter mot sociala normer.

Otrevligt och asocialt beteende har alltid funnits, men sannolikt är fenomenet på tillväxt i det individinriktade moderna samhället där mycket handlar om personliga uttryck och maximering av den egna självkänslan. Det säger Dan Hasson, docent i folkhälsa knuten till Karolinska institutet och medförfattare till forskningsrapporten Lite vanligt hyfs skadar inte, som finansierats av Handelsrådet.

”Ja, mer självfokus kan innebära en ökad risk för bristande empati, egoism och känslor av berättigande gentemot andra”, säger Hasson som tillsammans med forskarkollegerna Cecilia Berlin och Karin Villaume beskriver ohövlighet som en växande samhällsepidemi med närmast oöverblickbara personliga och ekonomiska konsekvenser.

Inte nog med att upplevd ohövlighet på arbetsplatsen är systematiskt relaterad till fysisk och psykisk ohälsa, sömnproblem, stress och även en kraftigt ökad risk för utbrändhetssyndrom hos de enskilda medarbetarna. Faktum är att hela organisationer tar stryk av nonchalanta beteenden och trist jargong, som har en obehaglig förmåga att både sprida sig och eskalera när folk försöker ge igen med samma mynt.

Kreativiteten, lojaliteten och produktiviteten på jobbet blir lidande, samtidigt som kunder tar farväl och anställda inte längre står ut i en arbetsmiljö som blir allt mer toxisk. Tidigare amerikanska studier under ledning av forskaren Christine Porath visar att fler än var tionde anställd har lämnat sina jobb till följd av ohövlighet på arbetsplatsen. Det är med andra ord mycket som står på spel, men ett problem är att ohövlighet är notoriskt svårt att definiera och få grepp om.

”Det som vissa uppfattar som skämtsamt, en så kallad rå men hjärtlig jargong, kan av andra tolkas som ett ohövligt och gränslöst beteende. Om en sådan stämning är normaliserad och får råda på arbetsplatsen, kan det vara svårt för de individer som tar illa vid sig att lyfta frågan och finna gehör”, säger Kristoffer Holm, forskare vid Malmö Universitet som doktorerat om ohövlighet på jobbet.

En enkätstudie som han och forskarkollegorna Eva Torkelson och Martin Bäckström genomfört med ett urval som syftade till att vara representativt för den svenska arbetsmarknaden, visar att 73 procent av arbetstagarna blivit utsatta för ohövliga beteenden under en ettårsperiod. 52 procent anser sig ha blivit ohövligt bemötta av sin chef.

Vad kan då chefen göra för att stävja asociala beteenden på jobbet? 

”Det finns många saker att arbeta med. En första åtgärd kan vara att synliggöra fenomenet, lyfta beteendefrågorna i arbetsgruppen. Eftersom ohövlighet är något ganska lågintensivt, kan somliga säkert känna skepsis inför frågan, uppleva att det finns mer pressande arbetsmiljöproblem att ta tag i. Då kan det vara bra att visa vilken betydelse ohövlighet faktiskt har, peka på de stora negativa konsekvenser ett sådant beteende kan leda till, både för den enskilda och hela arbetsplatsen”, säger Kristoffer Holm.

Ytterligare några tips är att föregå med gott exempel, införa nolltolerans mot respektlösa beteenden och ta upp frågan även i medarbetarsamtalen.

Och här kommer de goda nyheterna: precis som ohövliga beteenden lätt blir en ond cirkel, har även hövlighet och omtanke och glädje en märkvärdig förmåga att sprida sig.

”Sedan kanske det inte blir så att alla alltid uttrycker sig optimalt, ibland blir det fel och så måste det få vara. Det viktiga är att man börjar arbeta med frågan – det går att vända negativa beteenden på jobbet till en positiv trend. Glädje smittar”, säger Kristoffer Holm.

Detta är ohövligt beteende på jobbet 

 • Ifrågasätta andras kompetens.
 • Cyniska och nedlåtande kommentarer.
 • Exkludera kollegor från gemenskapen.
 • Fientligt kroppsspråk.
 • Himla med ögonen.
 • Strunta i att ge beröm eller feedback.
 • Ställa mycket personliga och inkräktande frågor.
 • Undvika att hälsa.
 • Hålla en kort och kylig ton.

Så kan du som chef motverka ohövlighet  

 • Lyft frågan – betona de stora effekterna av ohövligt och hövligt beteende. 
 • Inför nolltolerans mot respektlöst beteende. 
 • Föregå med gott exempel. Bemöt andra så som du vill bli bemött. Goda beteenden smittar. 

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
 • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.