Ny studie: 89 procent tycker att de har en schysst arbetsplats

En solklar majoritet upplever att de litar på varandra på jobbet. Men inte alla tycker att de får tillräckligt med uppmuntran för sin arbetsinsats. Det visar en ny undersökning från Sifo och Hej Engagemang.

Arbetsmiljö
Publicerad
Två kollegor på arbetsplatsen

Studien, som är gjord under december 2020 till januari 2021, visar att allt inte är nattsvart på arbetsplatserna trots coronapandemin.

Hela 77 procent av de svarande tycker att deras arbete känns lustfyllt, samt att organisationens gemensamma mål är engagerande. 87 procent säger sig också ha en kollega på jobbet som bryr sig om en.

Av de som jobbar på distans har 34 procent svarat att distansarbetet påverkar dem positivt. 33 procent tycker inte att distansarbetet påverkar dem positivt, och 33 procent svarar ”varken eller”. Kvinnor är mer positiva till distansarbete än män, med en skillnad på 8 procentenheter.

I studien går också att utläsa tydliga förbättringsområden:

  • Endast hälften av de svarande tycker att arbetsplatsen skapar tid för reflektion och utveckling. De som deltidsarbetar upplever detta i ännu lägre grad än heltidsarbetande och egenföretagare.
  • 64 procent av männen tycker inte att deras arbetsroll utvecklas i linje med de egna behoven, och 62 procent av männen tycker inte att de får tillräcklig uppmuntran för sin arbetsinsats. Bland män och kvinnor totalt är det 67 procent som önskar mer uppmuntran.
  • De flesta tycker att den individuella rollen och ansvarsområdena är tydliga, men bara 55 procent följs regelbundet upp på de individuella målen.

Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av HejEngagemang! Totalt deltog 1043 personer, varav 52 procent har svarat att de arbetar på distans.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.