Efter krisen – 3 utmaningar du måste klara som chef

Coronaviruset – det ultimata testet för ledarskapet. Här är tre långsiktiga effekter av coronakrisens härjningar som du måste klara som chef.

Med tusentals döda jorden runt, stora inskränkningar i människors rörelsefrihet och en ekonomi i fritt fall har behovet av ledarskap sällan varit större än nu. Coronakrisen ställer höga krav på chefer och ledare, och kommer sannolikt att definiera hur ledarskapet ter sig under lång tid framöver. Här är tre exempel på hur.

Krav på stabilitet

Missnöjet med den rådande ordningen har de senaste åren skapat ett kraftigt uppsving för populistiska partier med okonventionella, ombytliga och färgstarka ledare. Coronakrisen tycks innebära en ökad efterfrågan på ett mer traditionellt ledarskap, med en återgång i uppslutningen kring stabila men kanske like tråkiga ledare som Angela Merkel och Emmanuel Macron. Enligt en färsk Novus-undersökning känner sig 54 procent av svenskarna trygga med statsminister Stefan Löfven – som helt nyligen fick bottennoteringar i förtroendemätningarna. Tilltron till expertmyndigheterna är också högt och det oerhörda har inträffat att en statsepidemiolog är på väg att bli nationalidol.

Ökat distansarbete

Coronakrisen innebär för många en helt ny arbetsvardag, där chefer och medarbetarna jobbar utspridda och på distans. Chefers förmåga att leda på avstånd kan vara avgörande för om verksamheten fortsätter fungera och överlever krisen. Om tekniken består provet, och människor i längden är villiga att acceptera de sociala avigsidor som distansjobb onekligen för med sig, kan utbrett distansarbetande bli en av coronakrisens bestående effekter. För chefer gäller det att både hålla koll på teknikutvecklingen och medarbetarnas väl och ve, för att fortsätta hålla sig relevanta på jobbet och arbetsmarknaden i stort.

Maktkoncentration

Medan småbutiker, restauranger och enmansföretag blöder och slås ut i stor skala, finns också vinnare i coronakrisens spår. Amazon har utökat sin arbetsstyrka med 100 000 distributörer för att möta det exploderande internet-shoppandet samtidigt som Netflix-abonnemangen rusar i höjden, liksom användningen av Youtube och Facebook. Microsoft rapporterar en 40-procentig ökning av bolagets mjukvaruteknik på bara en vecka.

En trolig konsekvens av corona-pandemin är en än större maktkoncentration till ett fåtal globala tech-bolag som redan badar i pengar, vilket reser frågor och huvudbry bland ledare inom i stort sett alla branscher. Samhället behöver sina småföretag, men svaren på hur de både ska klara coronakrisen och en tilltagande konkurrens från techjättarna framstår som högst osäkra.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.