Lönestatistik chefer – och så höjer du din chefslön

En hotell- och konferenschef snittar på en lön på 39 800 kronor i månaden. En chef inom bank, finans och försäkring tjänar 150 100 kronor i genomsnitt. Hur kan det skilja så mycket mellan olika chefsyrken och branscher? Peder Bertilsson, lönestrateg på Ledarna, tipsar hur du kan få upp din chefslön.

Ekonomi
Publicerad
Peder Bertilsson. Porträttfoto: Ledarna.

Dags för lönesamtal, chefen?

En sak är säker: Det är komplext och utmanande att vara chef.

Chefslöner sätts utifrån marknads- och konkurrensperspektiv, kompetens och tidigare erfarenheter, samt ansvar och komplexitet i chefsuppdraget.

Är det brist på chefer i någon yrkesgrupp så påverkar det marknads och konkurrensläget – och då också lönenivåerna.

Det säger Peder Bertilsson, lönestrateg på Ledarna, till Chef.

Peder Bertilsson. Foto: Ledarna

”Det är snabba och omvälvande förändringar i omvärlden; krav på klimatomställning och innovation, påverkan av krig, inflationspåverkan, AI, ökad automatisering och digitalisering. Dessa krav och förändringar påverkar branscher olika”, menar Peder Bertilsson.

”Tittar vi sektorsvis, så ser vi att i privat sektor är framför allt skillnaderna mellan olika chefers löner större”, fortsätter han.

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån SCB tjänar exempelvis butikschefer 35 500 kr i genomsnitt, medan chefer inom samhällsservice ligger på 69 600 kronor. Högst tjänar chefer inom bank, finans och försäkring som landar på 150 100 kronor.

Dessutom tjänar män i genomsnitt mer än kvinnor, både i privat och i offentlig sektor. Det visar sig till stora delar även i chefslönerna, påtalar Peder Bertilsson på Ledarna.

”Det finns ingen entydig och allmänt accepterad förklaring till varför det är så. De löneskillnader vi ser i dag är resultatet av en mängd samverkande faktorer: historiska, sociala, politiska och ekonomiska”, säger han.

Hur kan chefer få upp sin lön?

”Vad gäller lönenivån så bör den redan från början i en anställning vara konkurrenskraftig och i linje med marknadsmässiga lönenivåer för liknande befattningar i branschen”, svarar Peder Bertilsson.

”I första hand påverkar man som chef sin löneutveckling genom hur man utövar sitt ledarskap och hur väl man driver sin verksamhet mot organisationens mål och vision. Det är en fördel om du som chef formulerar verksamhets- och personliga mål. Utvecklingssamtalet med sin chef är ett bra tillfälle att fastställa målen.”

”Forskning visar att om det finns brister i lönesättningsprocessen så är det lättare att chefen upplever orättvisor.”

När Chef ställer frågan: ”Hur nöjd är du med din lön” till våra följare på LinkedIn, får vi en enorm respons. I skrivande stund har cirka 2 300 personer gett sin syn på saken.

”Helt okej”, svarar 48 procent, om hur nöjda de är med sin chefslön. ”Är underbetald”, menar 33 procent.

Så får du upp din chefslön

  • I första hand påverkar man som chef sin löneutveckling genom hur man utövar sitt ledarskap och hur väl man driver sin verksamhet mot organisationens mål och vision.
  • Det är kollektivavtal alternativt individuella avtal som styr ramen för lönesättningsprocessen.
  • Det är en fördel om du som chef formulerar verksamhets- och personliga mål. Utvecklingssamtalet med sin chef är ett bra tillfälle att fastställa målen.
  • Chefen ska sedan stämma av sitt arbete och sin verksamhets utveckling kontinuerligt med sin chef under året.
  • Att göra bra saker och komma ihåg att berätta om dem löpande skapar en bra grund för bedömningen av chefens prestation.
  • Sammanställ på vilket sätt du har bidragit och agerat under året och lyft det sedan i ditt lönesamtal med din närmsta chef.
  • Glöm inte möjligheten att se över andra löneformer än den vanliga månadslönen. Vilka löneförmåner som är möjliga varierar mellan olika verksamheter. Exempel på förmåner och belöningar som du kan lyfta med din chef är: extra semesterdagar, ytterligare pensionsavsättning, bonus, utbildning, sjukförsäkring, engångsbelöning.

Tips från Peder Bertilsson, lönestrateg Ledarna.

Varför tror du att en tredjedel av cheferna anser sig vara underbetalda?

”Det kan finnas flera skäl till det. En uppfattad ’schysst’ lön har betydelse för hur tillfredsställd man är med sitt arbete men oftast är det inte lönenivån som är huvudfrågan”, svarar Peder Bertilsson.

Forskning har visat att lönenivåns roll för motivation i relation till arbetsmiljöfaktorer som exempelvis arbetsbelastning, återkoppling på utfört arbete, chefskollegor och ledarskapet hos närmsta chef, spelar en stor roll.

Kanske till och med större roll än själva lönen.

Finns det en lönepolicy? Hur är den kommunicerad i organisationen? Förstår chefen varför den har den lön som den har?

”Forskning visar att om det finns brister i lönesättningsprocessen så är det lättare att chefen upplever orättvisor”, säger Peder Bertilsson.

Så mycket tjänar chefer

Chefslöner – Nivå 0

Ensam chef, där uppdelning mellan olika ansvarsområden inte krävs. Bruttolön. Kronor/månad.

Butikschefer: 35 500

Chefer och ledare inom trossamfund: 63 100

Chefstjänstemän inom intresseorganisationer: 52 600

Förvaltning- och planeringschefer: 70 200

Köksmästare och souschefer: 35 800

Källa: SCB

Chefslöner – Nivå 1

Funktionschef eller mellanchef, chef över andra chefer. Bruttolön. Kronor/månad.

Administration- och servicechefer: 64 400

Arkitekt- och ingenjörschefer: 67 300

Avdelningschefer inom förskola: 57 300

Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola: 67 100

Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete: 61 000

Avdelningschefer inom äldreomsorg: 60 400

Bank- finans- och försäkringschefer: 150 100

Chefer inom samhällsservice: 69 600

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva: 81 000

Ekonomi och finanschefer: 86 100

Fastighet och förvaltningschefer: 76 400

Forsknings- och utvecklingschefer: 83 800

Försäljning- och marknadschefer: 67 700

Handelschefer: 60 200

Hotell- och konferenschefer: 44 700

Inköps-, logistik- och transportchefer: 65 200

IT-chefer: 77 200

Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård: 71 100

Kommunikation och PR-chefer: 76 700

Personal- och HR-chefer: 68 200

Källa: SCB

Chefslöner – Nivå 2

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande. Bruttolön. Kronor/månad.

Administration- och servicechefer: 55 900

Arkitekt- och ingenjörschefer: 61 300

Avdelningschefer inom hälsa och sjukvård: 54 100

Bank- finans- och försäkringschefer: 85 800

Chefer inom samhällsservice: 52 400

Chefer inom övrig servicenäring: 43 200

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva: 54 300

Ekonomi och finanschefer: 66 300

Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete: 49 800

Enhetschefer inom äldreomsorg: 46 900

Fastighet och förvaltningschefer: 54 900

Forskning- och utvecklingschefer: 71 900

Friskvård-, sport- och fritidschefer: 37 600

Förskolechefer: 46 800

Försäljning- och marknadschefer: 63 800

Handelschefer: 48 200

Hotell- och konferenschefer: 39 800

Inköps-, logistik- och transportchefer: 53 700

IT-chefer: 64 800

Kommunikation och PR-chefer: 64 400

Personal- och HR-chefer: 64 900

Produktionschefer inom tillverkning: 53 200

Restaurang- och kökschefer: 34 200

Källa: SCB

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden