Leda i kris – 5 sätt att hjälpa medarbetarna

Den ena oroligheten efter den andra. Räntehöjningar, energikris, krisgupptrappning i Ukraina och en lågkonjunktur som står för dörren. Hur ska du som chef vara ett stöd för medarbetarna? HR- och ledarskapsexperten Siri Wikander ger dig de bästa råden.

Krisledarskap
Publicerad

Ett bra ledarskap är även ett bra ledarskap i kris. Lita på att det du gör i vanliga fall också fungerar väl nu. Vad du däremot kan tänka särskilt på är att öka din närvaro och ”flytta dig” lite närmare dina medarbetare. Det säger HR- och ledarskapsexperten Siri Wikander till Chef.

”Det kan du exempelvis göra genom att öka antalet avstämningar för att fånga upp tidiga signaler. Var noga med att ställa öppna frågor som ’Hur har du det?’ och ’Hur går det?’ och ge medarbetarna möjlighet att prata om både personligt och jobb. Du kan också ordna en extra frukost eller fika för teamet. Kollegor är bra stöd”, fortsätter hon.

Siri Wikander. Evelina Carborn

En del av medarbetarna som har bytt jobb ofta, eller är vana vid att sänka sina privata utgifter snabbt, kommer kanske att reagera mer lugnt vid en krissituation – medan andra blir mer stressade. Utgå inte från att alla reagerar som du själv gör som chef.

”Har man erfarenhet av att ha tagit sig igenom en kris så är man ofta mer trygg med att det kommer gå bra även denna gång. Vi har också olika behov av trygghet”, menar Siri Wikander.

Tipslista för att leda i kris:

 • Öka närvaron.
 • Ha täta avstämningar.
 • Förmedla en realistisk bild.
 • Inge hopp.
 • Involvera medarbetarna i lösningen.
 • Se till att du själv har stöd.
 • Sov på saken.

Hur ska chefen i övrigt agera lugnt och professionellt?

”Vi har haft en lång tid av högkonjunktur med låga räntor, låg inflation och hög tillväxt. Det kan vara värt att prata om tidigare lågkonjunkturer och hur organisationen klarade av de situationerna. Om ni behöver sänka kostnaderna så involvera medarbetarna i jobbet att hitta lösningar. Har ni har en för hög overhead-kostnad och behöver få ned den, så kommer medarbetarna ha en massa bra förslag som de också kan genomföra. Behöver ni öka försäljningen så kan fler hjälpa till med det under en övergångsperiod. Skapa en vi-anda kring att vi tillsammans kan klara utmaningen.”

På rekryteringsföretaget Novare Executive Search finns ett ledningsbeslut på att de medarbetare som behöver förskottslön också ska få det, berättade vd Fredrik Hillelson nyligen i Chefakademin Talks.

Även på kabelföretaget Nexans i Grimsås, Tranemo, har man de här frågorna under ständig bevakning, säger fabrikschefen Carl-Johan Ahl när Chef ringer upp.

Carl-Johan Ahl.

”Vi är en producerande verksamhet med ett närvarande ledarskap även i vanliga fall. Men nu blir det ännu viktigare. Den medarbetare du kände för någon månad sedan, har kanske helt andra utmaningar och oro i dag, som att inte kunna betala hyran eller en mycket hög elräkning. Men det handlar inte bara om ekonomin. Vi har personal från Ryssland hos oss som blev väldigt illa till mods av kriget i Ukraina. När det bröt ut gällde att hålla ett extra vaksamt öga på hur de bemöttes”, berättar han.

Det närvarande ledarskapet stannar inte vid medarbetarna. Det gäller även i högsta grad chefer emellan.

”Men framförallt måste vi också lyssna på det som inte sägs, vara uppmärksamma på kroppsspråk och tystnad”, säger Carl-Johan Ahl.

HR- och ledarskapsexperten Siri Wikander understryker samtidigt att det i alla typer av kriser gäller att förmedla en realistisk bild – och inge hopp. Som att du som chef lyfter de styrkor och möjligheter du själv ser, med andemeningen: ”Vi kommer klara oss igenom en lite tuffare tid.”

”Försök att inte spilla ut all din oro ofiltrerat på dina medarbetare. Se till att du själv har någon att bolla med och sov på saken om du får ta del av negativa nyheter. Efter en natts sömn känns det mesta lite lättare och du kommer kunna förmedla det på ett bra sätt till dina medarbetare. Till sist: lägg inte allt ansvar på dig själv som chef utan tänk på att teamet är minst lika viktigt”, påminner Siri Wikander.

5 tips för att stödja medarbetare i tider av kris:

 1. Fråga medarbetarna vad de skulle vilja ha stöd med.
 2. Se över era förmåner – hur kan dessa hjälpa medarbetarna?
 3. Bjud in en ekonom som kan ge konkreta tips.
 4. Gör ett webbinar med ”Fråga el-experten!”
 5. Erbjud kostnadsfri rådgivning för till exempel privatekonomi.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden