Kränkande särbehandling på jobbet – 3 råd till chefen

Hälften av fallen av kränkande särbehandling på jobbet anmäls aldrig. Och hälften av de fall som anmäls leder inte till konkreta åtgärder. ”Chefer behöver agera i mycket större utsträckning för att åstadkomma förändring”, säger Sofie Johansson på Brilliant Future.

Hälsa
Publicerad

Kvantitativ data från ungefär 50 000 svar från medarbetarundersökningar visar på ett stort mörkertal när det gäller kränkande särbehandling på jobbet.

Av kartläggningen från Brilliant Future framgår att ungefär 50 procent av fallen inte anmäls. Av de fall som anmäls upplever 50 procent att inte mycket händer efteråt som motverkar situationen.

Dessutom visar siffror att cirka 30 procent utsätts för kränkande särbehandling av chefen.

”Som chef har man ansvar för att hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Samtidigt blir en stor andel utsatta för kränkande särbehandling av chefen. Det är en alarmerande ekvation som inte går ihop”, säger Sofie Johansson, expert inom medarbetarundersökningar på Brilliant Future, i en kommentar.

Hon fortsätter:

”Chefer, ledare och andra beslutsfattare behöver agera i mycket större utsträckning för att åstadkomma förändring.”

Vanligaste formen av kränkande särbehandling är diskriminering i form av kön, därefter följer etnicitet, ålder och funktionshinder. Nivåerna är desamma år efter år. Särskilt drabbade är anställda inom branscherna tillverkning, detaljhandel och anläggning.

”Okunskapen är många gånger tydlig när det kommer till de olika formerna av kränkande särbehandling och dess utbredning”, menar Sofie Johansson.

3 råd till dig som chef – så förekommer du kränkande särbehandling

  1. Absolut nolltolerans och tydlighet. Detta är A och O. Ta fram handlingsplaner och riktlinjer för hur både ledning och medarbetare ska agera vid skarpt läge. Alla ska veta vem man ska vända sig till, och var det finns mer information. Ha gemensamma spelregler för att främja inkludering på alla nivåer.
  2. Utbilda och ta hjälp av medarbetarna. Förändringen ska ske inifrån. Höj kunskapsnivån inom organisationen genom att coacha, utbilda och uppmuntra engagemanget bland medarbetarna. Utse nyckelpersoner och ambassadörer med ansvar för att förebygga kränkande särbehandling.
  3. Kartlägg regelbundet. Samla in feedback från medarbetarna individuellt för att säkerställa att organisationen har en inkluderande kultur. Prioritera och identifiera möjliga åtgärder att agera på. Sätt mål för insatserna och följ upp kontinuerligt.

Tips från Sofie Johansson, Brilliant Future

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden